Hotărârile Consiliului Local

hcl_001_din_23.12.2022 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare.pdf
hcl_002_din_10.01.2023 pentru aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local al orasului Balan pentru anul 2022 din excedentului total al bugetului local al orasului Balan.pdf
hcl_003_din_17.01.2023 privind aprobarea_procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 10.01.2023.pdf
hcl_004_din_17.01.2023 privind aprobarea propunerii de constituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilan unor persoane care au cumparat apartamente din fondul locativ de stat.pdf
hcl_005_din_17.01.2023 privind aprobarea inchirierii unor spatii cu destinatie de locuinte din fondul locativ al orasului Balan.pdf
hcl_006_din_17.01.2023 privind desemnarea consilierilor locali in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT oras Balan pe anul 2022.pdf
hcl_007_din_17.01.2023 privind aprobarea raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2022.pdf
hcl_008_din_17.01.2023 privind aprobarea incheierii acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea auditului intern cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Forest.pdf
hcl_009_din_30.01.2023 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 17.01.2023.pdf
hcl_010_din_30.01.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar total al bugetului local al orasului Balan rezultat la incheierea exercitiului bugetar.pdf
hcl_011_din_30.01.2023 privind privind aprobarea bugetului local al orasului Balan pe anul 2023.pdf
hcl_012_din_30.01.2023 privind aprobarea cofinantarii activitatii de protectie a copiilor institutionalizati sau aflati la asistenti maternali profesionisti pe anul 2023.pdf
hcl_013_din_30.01.2023 privind aprobarea cofinantarii activitatii de protectiaca persoanelor adulte cu handicap institutionalizate pe anul 2023.pdf
hcl_014_din_14.02.2023 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 30 ianuarie 2023.pdf
hcl_015_din_14.02.2023 privind aprobarea participarii in proiectul Dotarea punctelor de colectare a deseurilor municipale comune in mediul rural si in mediul urban pe teritoriul judetului Harghita cu insule ecologice digitalizate.pdf
hcl_016_din_14.02.2023 privind acordarea mandatului special pentru ADI SIMD Harghita pentru exercitarea pe seama si in numele UAT oras Balan a atributiilor prevazute de Legea 51 si 101 din 2006 a serviciului de salubrizare.pdf
HCL 19.pdf
HCL 18.pdf
HCL 17.pdf
HCL 20.pdf
HCL 22.pdf
HCL 23.pdf
HCL 24.pdf
HCL 25.pdf
HCL 21.pdf
HCL 27.pdf
HCL 28.pdf
HCL 29.pdf
HCL 26.pdf
HCL 30.pdf
HCL 31.pdf
HCL 56 din 2023 pt încheiere Parteneriat cu LEADER csik.pdf
HCL nr. 34 din 2023 privind aprobarea PV al șed. din data de 24.03.2023..pdf
HCL nr. 35 din 2023 privind constituirea dr prop ap fond locativ.pdf
HCL nr. 36 din 2023 privind închirierea unor ap din fond locativ de stat.pdf
HCL nr. 37 din 2023 privind indexarea taxelor și impozitelor locale cu rata inflației începând cu anul 2024.pdf
HCL nr. 38 din 2023 privind cotizația Orașului Bălan la ADI SIMD pt 2023.pdf
HCL nr. 39 din 2023 prividn aprobarea Caietului de sarcini pt delegarea gestiune Serv câîni fără stăpân Bălan.pdf
HCL nr. 43 din 2023 privind aprobarea PV ședință ordinară din 18 aprilie 2023.pdf
HCL nr. 44 din 2023 privind partiicparea UAT Oraș Bălan la Rabla Local.pdf
HCL nr. 45 din 2023 pt aprobarea PV al ședinței extraordinare din data de 20 aprilie 2023.pdf
HCL nr. 46 din 2023 pt constituirea dreptului d eproprietate unor persoane care au cumpărat apartamente din fondul locativ de stat.pdf
HCL nr. 47 din 2023 pt închirierea unor apartamente din Fondul locativ de stat.pdf
HCL nr. 48 din 2023 pt vânzarea unor apartamente din fondul locativ de stat.pdf
HCL nr. 49 din 2023 pt alocare sprijin financiar Bisericii Ortodoxe din Bălan.pdf
HCL nr. 50 din 2023 pt alocarea unui sprijin financiar Bisericii Catolice din Bălan.pdf
HCL nr. 51 din 2023 pt alocarea unui sprijin financiar Bisericii Penticostale Betel din Bălan.pdf
HCL nr. 52 din 2023 privind stabilirea cotizației la Asociația Felcsik pt anul 2023.pdf
HCL nr. 53 din 2023 privind stabilirea activităților și indicatorilor de performanță pt Serviciul de salubrizare.pdf
HCL nr. 54 din 2023 privind stabilirea activităților aferente Serviciului de alimentare cu apă și canalizare.pdf
HCL nr. 58 din 2023 pt aprobarea PV ședință ordinară 16 mai.pdf
HCL nr. 59 din 2023 privind depunerea unei cereri de finanțare PNDR.pdf
HLC nr. 42 din 2023 privind rectificarea bugetului local SURSA E.pdf
HCL 33.pdf
HCL 32.pdf
HCL nr. 61 din 2023 privind angajarea unui avocat.pdf
HCL nr. 60 din 2023 privind aprobarea PV șed extra 30 mai 2023.pdf
HCL nr. 62 din 2023 priivnd aprobare Pv ședință extraordinară 13 iunie 2023.pdf
HCL nr. 63 din 2023 priivnd constituriea dr de proprietate ap. fond locativ.pdf
HCL nr. 65 din 2023 - deplasare Kobanya, Ungaria.pdf
HCL nr. 64 din 2023 - închiriere apartamente fond locativ.pdf
HCL nr. 66 din 2023 privind alegerea președintelui de ședință CLB iulie-septembrie 2023.pdf
HCL nr. 67 din 2023 privind aprobarea Procedurii pt casarea autoturismelor uzate AFM.pdf
HCL nr. 68 din 2023 - parteneriat SPACS - depunere cerere finanțare pt Prima conectare apă, canal cetățeni.pdf
HCL nr. 71 din 2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023.pdf
HCL nr. 70 din 2023 privind aprobarea PV ședință ordinară 20 iunie 2023.pdf
HCL nr. 69 din 2023 privind alegerea președintelui de ședință iulie-septembrie.pdf
HCL nr. 73 din 2023 privind închirierea ap fond locativ.pdf
HCL nr. 72 din 2023 privind aprobarea Pv ședință extr 11 iulie 202.pdf
HCL nr. 74 din 2023 pt aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali - Semestrul I, 2023.pdf
HCL nr. 75 din 2023 privind aprobarea Execuții bugetare pe Trimestrul I, anul 2023.pdf
HCL nr. 76 din 2023 privind înființarea Serviciului de iluminat public și aprobarea documentației necesare în vederea delegării gestiunii.pdf
HCL nr. 80 privind închiriere apartamente din fond locativ.pdf
HCL nr. 79 din 2023 privind aprobarea PV ședință extraordinară 01 august 2023.pdf
HCL nr. 83 din 2023 privind modificarea Organigramei.pdf
HCL nr. 81 din 2023 privind modificare suprafață teren Canton Baraj SGA.pdf
HCL nr. 84 din 2023 privind rectificarea bugetului local al Orașului Bălan.pdf
HLC nr. 82 din 2023.pdf
HCl nr. 77 din 2023 privind aprobarea Pv ședință ordinară 18 iulie 2023.pdf
HCL nr. 78 din 2023 privind actualizarea indicatorilor teh ec proeict Îmbunătăâirea calității vieții loc. din Bălan.pdf
Anexa 1 la HCL nr. 82 din 2023.pdf
Anexa 2 la HCL nr 82 din 2023.pdf
HCL nr. 87 din 2023 privind închirierea unor apartamente din fondul locativ.pdf
HCL nr. 85 din 2023 privind aprobarea PV ședință ordinară 08.08.2023.pdf
HCL nr. 86 din 2023 privind constituriea dreptului de proprietatea fond locativ.pdf
HCL nr. 88 din 2023 privind vânzarea unor apartamente din fondul locativ.pdf
HCL nr. 89 din 2023 privind prelungirea valabilității PUG.pdf
HCL nr. 91 din 2023 privind desemnarea reprezentanți CLB în CA Școli.pdf
HCL nr. 92 din 2023 privind desemnarea reprezentanți CLB în CEAC.pdf
HCL nr. 93 din 2023 privind alegerea Președintelui de ședință CLB.pdf
HCL nr. 94 din 2023 privind modificare Regulament Centru de zi copii 1 - 3 ani.pdf
HCL nr. 95 din 2023 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții.pdf
HCl nr. 96 din 2023 privind rectificarea bugetului local.pdf
HCL nr. 97 din 2023 privind casarea unor mijloace fixe.pdf
HCL nr. 90 din 2023 privind Execuția bugetară pe anul 2023 - TRIM II.pdf
ANUNT COLECTIV (1).PDF
386245646_626081463031585_2380266607825044543_n.jpg
ProgramulRablaLocal2023.pdf
HCL nr. 100 din 2023 - închiriere apartamente fond locativ.pdf
HCL nr. 99 din 2023 privind constituire drept de proprietate apartamente.pdf
HCL nr. 98 din 2023 privind aprobare PV ședință ordinară 19.09.2023.pdf
HCL nr. 101 din 2023 -vânzare apartamente fond locativ.pdf
HCL nr. 102 din 2023 - modificare HCL nr. 139 din 2022 privind taxele și impozitele locale pe anul 2023.pdf
HCL nr. 103 din 2023 - modificare HCL nr. 37 din 2022 privind indexarea taxe și impozite locale pe anul 2024.pdf
HCL nr. 105 din 2023 privind rectificarea bugetului local.pdf
HCL nr. 104 din 2023 - dare folosință gratuită platformă deșeuri voluminoase către SPACS.pdf
HCL nr. 107 din 2023 privind constituirea dr de propr celor care au cumpărat ap din fond locativ.pdf
HCL nr. 108 din 2023 privind închirierea ap fond locativ.pdf
HCL nr. 106 din 2023 privind aprobarea PV șeidnță ordinară 17 octm 2023.pdf
HCL nr. 111 din 2023 privind darea în folosință gratută a Vidanjei către SPACS.pdf
HCL nr. 109 din 2023 privind constiturie drept de administrare Clădire Grădința nr. 1.pdf
HCL nr 114 din 2023 - indicatori faza PT Incubator de afaceri.pdf
HCL nr. 113 din 2023 privind rectificarea de buget.pdf
HCL nr. 112 din 2023 privind Execuția bugetară pe TRIM III anul 2023.pdf
HCL nr. 115 din 2023 privind completarea HCL nr. 48 din 2021 - Proeict Incubatorr afaceri.pdf
HCl nr. 110 din 2023 privind aprobarea Regulamentului SPACS apă, canalizare.pdf
ANUNT COLECTIV.PDF
HCL nr. 118 din 2023 privind etapizarea Proeict Reabilitare termică blocuri.pdf
HCL nr. 117 din 2023 privind rectificarea bugetlui local.pdf
HCL nr. 116 din 2023 privind aprobarea pv ședință ordinară 21 noiembrie 2023.pdf
HCL nr. 119 din 2023 priivnd etapizare Proiect Școala Geo Bogza.pdf
HCL nr. 120 din 2023 privind realocare sume buget Proeicdt Reabilitare Grădinința nr. 1.pdf
HCL nr. 123 din 2023 privind închirierea apartamente fond locativ.pdf
HCL nr. 122 din 2023 privind constituirea dr prop ap fond locativ.pdf
HCL nr. 121 din 2023 privind aprobarea PV ședință extraordinară 12 decembrie 2023.pdf
HCL nr. 126 din 2023 privind alegerea Președintelui de eșdință ianuarie - martie 2024.pdf
HCL nr. 127 din 2023 priivnd desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a secretarului general al Orașului Bălan pe anul 2023.pdf
HCL nr. 125 din 2023 prividn Planul de Acțiuni al DIrecției de Asistență Socială pe anul 2024.pdf
HCL nr. 129 din 2023 privind modificarea Organigramei SPACS.pdf
HCL nr. 128 din 2023 privind aprobarea saalriilor de bază începând cu data de 01 01 2024.pdf
HCL nr. 124 din 2023 privind taxele și impozitele locale pentru anul 2024.pdf
HCL nr. 131 din 2023 privind rectificarea bugetului local.pdf
HCL nr. 130 din 2023 privind aprobarea PV ședință ordinară 19.12.2023.pdf
HCL nr. 132 din 2023 privind etapizzare Proiect ,,Incubator de afaceri”.pdf
HCL nr. 133 din 2023 privind aprobare PV ședință din data de 21 decembrie 2023.pdf
HCL nr. 134 din 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pt Proeict Modernizare Străzi.pdf
HCL nr. 135 din 2023 priivnd aprobarea Documentației pt delegarea getsiunii activității de sortare deșeuri municipale.pdf
HOTĂRÂRE NR. 124 din 2023.pdf
Pliant-informativ-VMI_WEB.pdf
Pliant-informativ-VMI_WEB.pdf
Pliant-informativ-VMI_WEB.pdf
HOTĂRÂRE NR. 124 din 2023.pdf
hcl_27_2022.pdf
hcl_01_2022.pdf
hcl_02_2022.pdf
hcl_03_2022.pdf
hcl_04_2022.pdf
hcl_05_2022.pdf
hcl_06_2022.pdf
hcl_07_2022.pdf
hcl_08_2022.pdf
hcl_09_2022.pdf
hcl_10_2022.pdf
hcl_11_2022.pdf
hcl_12_2022.pdf
hcl_13_2022.pdf
hcl_14_2022.pdf
hcl_15_2022.pdf
hcl_16_2022.pdf
hcl_17_2022.pdf
hcl_18_2022.pdf
hcl_19_2022.pdf
hcl_20_2022.pdf
hcl_21_2022.pdf
hcl_22_2022.pdf
hcl_23_2022.pdf
hcl_24_2022.pdf
hcl_25_2022.pdf
hcl_26_2022.pdf
hcl_28_2022.pdf
hcl_29_2022.pdf
hcl_30_2022.pdf
hcl_31_2022.pdf
hcl_32_2022.pdf
hcl_33_2022.pdf
hcl_34_2022.pdf
hcl_35_2022.pdf
hcl_36_2022.pdf
hcl_37_2022.pdf
hcl_38_2022.pdf
hcl_39_2022.pdf
hcl_40_2022.pdf
hcl_41_2022.pdf
hcl_42_2022.pdf
hcl_44_2022.pdf
hcl_45_2022.pdf
hcl_46_2022.pdf
hcl_47_2022.pdf
hcl_48_2022.pdf
hcl_49_2022.pdf
hcl_50_2022.pdf
hcl_51_2022.pdf
hcl_53_2022.pdf
hcl_52_2022.pdf
hcl_54_2022.pdf
hcl_55_2022.pdf
hcl_56_2022.pdf
hcl_57_2022.pdf
hcl_58_2022.pdf
hcl_59_2022.pdf
hcl_60_2022.pdf
hcl_61_2022.pdf
hcl_62_2022.pdf
hcl_63_2022.pdf
hcl_64_2022.pdf
hcl_65_2022.pdf
hcl_66_2022.pdf
hcl_67_2022.pdf
hcl_68_2022.pdf
hcl_69_2022.pdf
hcl_70_2022.pdf
hcl_71_2022.pdf
hcl_72_2022.pdf
hcl_73_2022.pdf
hcl_74_2022.pdf
hcl_75_2022.pdf
hcl_76_2022.pdf
hcl_77_2022.pdf
hcl_78_2022.pdf
hcl_79_2022.pdf
hcl_80_2022.pdf
hcl_81_2022.pdf
hcl_82_2022.pdf
hcl_83_2022.pdf
hcl_84_2022.pdf
hcl_85_2022.pdf
hcl_86_2022.pdf
hcl_87_2022.pdf
hcl_88_2022.pdf
hcl_89_2022.pdf
hcl_90_2022.pdf
hcl_91_2022.pdf
hcl_92_2022.pdf
hcl_93_2022.pdf
hcl_94_2022.pdf
hcl_95_2022.pdf
hcl_96_2022.pdf
hcl_97_2022.pdf
hcl_98_2022.pdf
hcl_99_2022.pdf
hcl_100_2022.pdf
hcl_101_2022.pdf
hcl_102_2022.pdf
hcl_103_2022.pdf
hcl_104_2022.pdf
hcl_105_2022.pdf
hcl_106_2022.pdf
hcl_107_2022.pdf
hcl_108_2022.pdf
hcl_109_2022.pdf
hcl_110_2022.pdf
hcl_111_2022.pdf
hcl_112_2022.pdf
hcl_113_2022.pdf
hcl_114_2022.pdf
hcl_115_2022.pdf
hcl_116_2022.pdf
hcl_117_2022.pdf
hcl_118_2022.pdf
hcl_119_2022.pdf
hcl_120_2022.pdf
hcl_121_2022.pdf
hcl_122_2022.pdf
hcl_123_2022.pdf
hcl_124_2022.pdf
hcl_125_2022.pdf
hcl_126_2022.pdf
hcl_127_2022.pdf
hcl_128_2022.pdf
hcl_129_2022.pdf
hcl_130_2022.pdf
hcl_131_2022.pdf
hcl_132_2022.pdf
hcl_133_2022.pdf
hcl_134_2022.pdf
hcl_135_2022.pdf
hcl_136_2022.pdf
hcl_137_2022.pdf
hcl_138_2022.pdf
hcl_139_2022.pdf
hcl_140_2022.pdf
HCL nr. 43 din 2022 pt constituirea dr de proprietate persoanelor care au cumpărat ap din fondul locativ de stat.pdf

Hotarârile Consiliului Local
în anul 2021

   

Hotarârile Consiliului Local
în anul 2020

Ordinea de zi pentru următoarea şedinţă a consiliului local:
                                                                                                          

 •      Ianuarie : descarca  1 , 2
 •      Februarie  1 , 2
 •      Martie  1, 2,3
 •      Aprilie 1
 •      Mai 1 ,2
 •      Iunie 1
 •      Iulie
 •      August
 •      Septembrie
 •      Octombrie
 •      Noiembrie
 •      Decembrie

Hotarârile Consiliului Local
în anul 2019


Ordinea de zi pentru următoarea şedinţă a consiliului local:

Hotarârile Consiliului Local

în anul 2018Ordinea de zi pentru următoarea şedinţă a consiliului local:

 

Hotarârile Consiliului Local 
în anul 2017


 


Ordinea de zi pentru următoarea şedinţă a consiliului local:

Hotărârile Consiliului Local
în anul 2015

Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2014 descarca

Arhiva Hotărârile Consiliului Local în anul 2015

Vizualizare prin descarcare

Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe anul 2014

Vizualizare prin descarcare
Top