Hotărârile Consiliului Local al orașului Bălan

Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 2024 priivnd aprobarea PV ședință 28 dec 2023

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 2024 privind constituriea dreptului de proprietate ap. fond locativ

Vizualizează


Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 2024 priivnd închirierea unor ap din fondul locativ de stat

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 2023 privind Raportul asupra activității asistenților personali pe semestrul II, 2023

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 2024 privind utilizarea excedentului bugetar

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 2024 privind aprobare PV șed ordinară din 16.01.2024

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 2024 privind aprobarea Bugetului Local al Orașului Bălan pe anul 2024

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 2023 privind aprobare indicatori tehnico-economici Școala 1

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 2024 privind aprobare indicatori tehnico-economici Proeict Străzi

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 2024 privind aprobarea PV ședință extra 30 ianuarie 2024

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 2024 privind constituire drept de proprietate terneuri apartamente

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 2024 privind închiriere aparatamente fond locativ

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 2024 privind cotizația Orașului Bălan la Asociația Orașelor din România

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 2024 privind cofinanțarea cheltuieli copii instituționalizați

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 2024 cofinanțare cheltuieli adulți instituționalizați
 

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 2024 privind aprobarea indicatorilor economici pt PUG Oraș Bălan

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 2024 privind aprobarea Rețea școlară 2024-2025

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 2024 privind aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzului școlar

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 2024 privind predarea unor bunuri către Grădinița Floare de Colț

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 2024 privind aprobare PV ședință ordinară 20.02.2024

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 2024 privind acordarea ajutor minimis SPACS 2024

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 2024 privind aprobare PV șed 04 martie 2024

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 2024 privind constituriea dreptului de proprietate teren apartamente fond locativ

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 2024 privind închirierea unor ap. din fondul locativ

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 2024 privind aprobarea demarării procedurii de concesiune a unui teren din domeniul privat al Orașului Bălan

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 2024 privind rectificarea bugetului local 2024

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 2024 privind autorizare SURSA E buget școli

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 2024 prividn Programul național Masă sănătoasă

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 2024 priind alegerea președintelui de ședință aprilie iunie 2024 CLB

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 2024 privind aprobare PV șed. 19 martie 2024

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 2024 privind rectificarea bugetului local 2024

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 2024  ROI și ROF

Vizualizează


Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 2024 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extra din 21 martie 2024

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 2024 privind constituirea dr propr terenuri ap

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 2024 privind închirierea unor ap din fondul locativ

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 2023 priivnd aprobarea Studiului de oportunitate în vederea concesionării unui teren

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 2023 privind aprobarea concesionării unui teren prin licitație publică

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 2024 priivnd aprobarea Documentației de atribuire pt concesionare teren

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local  nr. 39 din 2023 privind numirea Comisiei pentru licitație concesiune teren

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 2023 privind aprobarea Execuției bugetare pe anul 2023

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 2023 privind indexarea taxelor și impozitelor locale începând cu anul fiscal 2025

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 2024 privind aprobarea PV ședință ordinară 16 aprilie 2024

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 2024 privind constituriea dr de proprietate ap fond locativ

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 2024 privind închirierea ap fond locativ

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 2024 privind rectificarea bugetului local

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 2024 privind exceptarea SPACS de la prevederile art. XXIX alin. (1) din Legea nr. 296 din 2023

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 2024 - cotizație FELCSIK

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 2024 - cotizație ADI FOREST

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 2024 - cotizație ADI SIMD

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 2024 - cotizație Asociația Hășmașul Mare

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 2024 - încheiere Protocol colaborare DGASPC HARGHITA

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 23.12.2022 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 10.01.2023 pentru aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local al orașului Bălan pentru anul 2022 din excedentului total al bugetului local al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consilliului Local nr. 3 din 17.01.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 10.01.2023

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 17.01.2023 privind aprobarea propunerii de constituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilan unor persoane care au cumpărat apartamente din fondul locativ de stat

Vizualizare

Hotrrea Consiliului Local nr. 5 din 17.01.2023 privind aprobarea închirierii unor spații cu destinație de locuințe din fondul locativ al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 17.01.2023 privind desemnarea consilierilor locali in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT oras Balan pe anul 2022

Vizualizare

Hotărârea Consilliului Local nr. 7 din 17.01.2023 privind aprobarea raportului asupra activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiiului Local nr. 8 din 17.01.2023 privind aprobarea încheierii acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea auditului intern cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Forest

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 30.01.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 17.01.2023

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 30.01.2023 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar total al bugetului local al orașului Bălan rezultat la încheierea exercițiului bugetar

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 30.01.2023 privind privind aprobarea bugetului local al orașului Bălan pe anul 2023

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 30.01.2023 privind aprobarea cofinanțării activității de protecție a copiilor institutionalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști pe anul 2023

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 30.01.2023 privind aprobarea cofinanțării activității de protecție a persoanelor adulte cu handicap instituționalizate pe anul 2023

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 14.02.2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 30 ianuarie 2023

Vizualizare

Hotărârea Consilliului Local nr. 15 din 14.02.2023 privind aprobarea participării în proiectul Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita cu insule ecologice digitalizate

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 14.02.2023 privind acordarea mandatului special pentru ADI SIMD Harghita pentru exercitarea pe seama și în numele UAT oraș Bălan a atribuțiilor prevăzute de Legea 51 și 101 din 2006 a serviciului de salubrizare

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.17/2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 14 februarie 2023

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.18/2023 privind aprobarea propunerii de constituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilan,unor persoane care au cumpărat apartamente din fondul locativ de stat

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.19/2023 privind aprobarea încheierii unor spații cu destinație de locuințe din fondul locativ al Orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.20/2023 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul propriu al UAT Oraș Bălan pentru anul 2023 pentru activități nonprofit de interes general
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.21/2023 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Orașul Bălan,prin Consiliul Local Bălan și Ministerul Muncii și solidarității Sociale

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.22/2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 21 februarie 2023

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.23/2023 privind aprobarea propunerii de constituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilan, unor persoane care au cumpărat apartamente din fondul locativ de stat

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.24/2023 privind aprobarea închirierii unor spații cu destinație de locuințe din fondul locativ al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.25/2023 privind aprobarea vânzării unor spații cu destinație de locuințe din fondul locativ-domaniul privat al Orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.26/2023 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al Orașului Bălan pentru anul 2022
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.27/2023 privind aprobarea acordării ajutorului de minim ad-hoc pentru acordarea unei compensări Serviciului public de alimentare cu apă,de canalizare și de salubrizare-operator comunitar de servicii de interes economic general în baza Hotărârii Consiliului Local de dare în administrare nr.79/2016
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Localnr.28/2023 privind aprobarea Studiului de Oportunitate în vederea concesionării Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân Bălan
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 29/2023 privind aprobarea datei la care se vor organiza "Zilele Orașului Bălan-2023,Ediția a XX-a"și alocarea sumei necesare în vederea organizării
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.30 privind alegera președintelui de ședință al Consiliului Local Bălan pentru perioada aprilie-iunie 2023
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.31/2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 21 martie 2023
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2023 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare și implementarea proiectului cu titlu "Dotarera cu mobilier,materiale didacticeți echipamnete digitale a 83 unitați de învățământ cu personalitate juridică și conexe din județul Harghita"de către UAT Oraș Bălan,prin Consiliul Local Bălan în parteneriat cu UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita,cu UAT-urile din județul Harghita,cu Clubul Sportiv Școlar Gheorghieni,cu clubul Sportiv Școlar Oderheiu Secuiesc și cu Clubul Copiilor "Cimora" Odorheiu Secuiesc,în cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare (PNRR) pentru Pilonul VI.Politici pentru noua generație Componenta C15:Educație:Reforma 4,Investia 13,Investiția 14,Reforma 5,Investiția 9,și Reforma 6,Investiția 11.
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.33/2023 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din Orașul Bălan
Hotărârea nr.23/2023 privind aprobarea propunerii de constituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilan,unor persoane care au cumpărat apartamente din fondul locativ de stat 
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 2023 privind aprobarea PV al șed. din data de 24.03.2023
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 2023 privind constituirea dr prop ap fond locativ
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 2023 privind închirierea unor ap. din fond locativ de stat

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 2023 privind indexarea taxelor și impozitelor locale cu rata inflației începând cu anul 2024
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 2023 privind cotizația Orașului Bălan la ADI SIMD pt 2023
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 2023 prividn aprobarea Caietului de sarcini pt delegarea gestiune Serv câîni fără stăpân Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 2023 privind aprobarea PV ședință ordinară din 18 aprilie 2023

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 2023 privind partiicparea UAT Oraș Bălan la Rabla Local

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 2023 pt aprobarea PV al ședinței extraordinare din data de 20 aprilie 2023

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 2023 pt constituirea dreptului d eproprietate unor persoane care au cumpărat apartamente din fondul locativ de stat

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 2023 pt închirierea unor apartamente din Fondul locativ de stat
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 2023 pt vânzarea unor apartamente din fondul locativ de stat
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 2023 pt alocare sprijin financiar Bisericii Ortodoxe din Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 2023 pt alocarea unui sprijin financiar Bisericii Catolice din Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 2023 pt alocarea unui sprijin financiar Bisericii Penticostale Betel din Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 2023 privind stabilirea cotizației la Asociația Felcsik pt anul 2023

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 2023 privind stabilirea activităților și indicatorilor de performanță pt Serviciul de salubrizare

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 54 din 2023 privind stabilirea activităților aferente Serviciului de alimentare cu apă și canalizare

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local 56 din 2023 pt încheiere Parteneriat cu LEADER csik
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 2023 pt aprobarea PV ședință ordinară 16 mai
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 2023 privind depunerea unei cereri de finanțare PNDR

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 2023 privind aprobarea PV șed extra 30 mai 2023
 

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 2023 privind angajarea unui avocat

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 2023 priivnd aprobare Pv ședință extraordinară 13 iunie 2023

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Localnr. 63 din 2023 priivnd constituriea dr de proprietate ap. fond locativ

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 2023 - închiriere apartamente fond locativ
 

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 2023 - deplasare Kobanya, Ungaria

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 2023 privind alegerea președintelui de ședință CLB iulie-septembrie 2023

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 2023 privind aprobarea Procedurii pt casarea autoturismelor uzate AFM

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 2023 - parteneriat SPACS - depunere cerere finanțare pt Prima conectare apă, canal cetățeni

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 2023 privind alegerea președintelui de ședință iulie-septembrie

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 2023 privind aprobarea PV ședință ordinară 20 iunie 2023

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 2023 privind aprobarea Pv ședință extr. 11 iulie 2023

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 2023 privind închirierea ap. fond locativ

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 74 din 2023 pt aprobarea Raportului privind activitatea asistenților personali - Semestrul I, 2023

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 2023 privind aprobarea Execuții bugetare pe Trimestrul I, anul 2023

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 76 din 2023 privind înființarea Serviciului de iluminat public și aprobarea documentației necesare în vederea delegării gestiunii

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr.77 din 2023 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 18 iulie 2023

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr.78 din 2023 pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ""Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din orașul Bălan,județul Harghita"
 

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 79 din 2023 privind aprobarea PV ședință extraordinară 01 august 2023

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 80 privind închiriere apartamente din fond locativ

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 81 din 2023 privind modificare suprafață teren Canton Baraj SGA

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr 82 din 2023 privind actualizare Documentație licitație SIMD
 

Vizualizează

                                                                                                                                                                                                  Anexa 1 la HCL nr. 82 din 2023

Vizualizează

                                                                                                                                                                                                   Anexa 2 la HCL nr 82 din 2023

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 2023 privind modificarea Organigramei

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 84 din 2023 privind rectificarea bugetului local al Orașului Bălan

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 85 din 2023  privind aprobarea PV ședință ordinară 08.08.2023

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 86 din 2023 privind constituriea dreptului de proprietatea fond locativ

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 2023 privind închirierea unor apartamente din fondul locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 88 din 2023 privind vânzarea unor apartamente din fondul locativ

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 2023 privind prelungirea valabilității PUG

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 90 din 2023 privind Execuția bugetară pe anul 2023 - TRIM II

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 91 din 2023 privind desemnarea reprezentanți CLB în CA Școli

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 2023 privind desemnarea reprezentanți CLB în CEAC
 

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 2023 privind alegerea Președintelui de ședință CLB
 

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 2023 privind modificare Regulament Centru de zi copii 1 - 3 ani

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 2023 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 96 din 2023 privind rectificarea bugetului local

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 97 din 2023 privind casarea unor mijloace fixe

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local  nr. 98 din 2023 privind aprobare PV ședință ordinară 19.09.2023

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local  nr. 99 din 2023 privind constituire drept de proprietate apartamente

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local  nr. 100 din 2023 - închiriere apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local  nr. 101 din 2023 -vânzare apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local  nr. 102 din 2023 - modificare HCL nr. 139 din 2022 privind taxele și impozitele locale pe anul 2023

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local  nr. 103 din 2023 - modificare HCL nr. 37 din 2022 privind indexarea taxe și impozite locale pe anul 2024
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local  nr. 104 din 2023 - dare folosință gratuită platformă deșeuri voluminoase către SPACS

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local  nr. 105 din 2023 privind rectificarea bugetului local

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 2023 privind aprobarea PV șeidnță ordinară 17 oct. 2023

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 107 din 2023 privind constituirea dr. de propr. celor care au cumpărat ap. din fond locativ
 

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 108 din 2023 privind închirierea ap. fond locativ
 

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din 2023 privind constiturie drept de administrare Clădire Grădința nr. 1
 

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din 2023 privind aprobarea Regulamentului SPACS apă, canalizare

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 111 din 2023 privind darea în folosință gratută a Vidanjei către SPACS
 

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 112 din 2023 privind Execuția bugetară pe TRIM III anul 2023

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 113 din 2023 privind rectificarea de buget

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr 114 din 2023 - indicatori faza PT Incubator de afaceri

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 115 din 2023 privind completarea HCL nr. 48 din 2021 - Proiect Incubator afaceri

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 2023 privind aprobarea pv ședință ordinară  21 noiembrie 2023

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 117 din 2023 privind rectificarea bugetlui local

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 118 din 2023 privind etapizarea Proeict Reabilitare termică blocuri

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local  nr. 119 din 2023 priivnd etapizare Proiect Școala Geo Bogza

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 2023 privind realocare sume buget Proeicdt Reabilitare Grădinința nr. 1

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 121 din 2023 privind aprobarea PV ședință extraordinară 12 decembrie 2023

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 122 din 2023 privind constituirea dr prop ap fond locativ

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 123 din 2023 privind închirierea apartamente fond locativ

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 124 din 2023 privind taxele și impozitele locale pentru anul 2024

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din 2023 prividn Planul de Acțiuni al DIrecției de Asistență Socială pe anul 2024
 

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 2023 privind alegerea Președintelui de eșdință ianuarie - martie 2024

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 2023 priivnd desemnarea consilierilor locali în Comisia de evaluare a secretarului general al Orașului Bălan pe anul 2023

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 2023 privind aprobarea saalriilor de bază începând cu data de 01 01 2024
 

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 2023 privind modificarea Organigramei SPACS

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 130 din 2023 privind aprobarea PV ședință ordinară 19.12.2023

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 131 din 2023 privind rectificarea bugetului local

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 132 din 2023 privind etapizzare Proiect ,,Incubator de afaceri”

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 2023 privind aprobare PV ședință din data de 21 decembrie 2023

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 134 din 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pt Proiect Modernizare Străzi

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 135 din 2023 priivnd aprobarea Documentației pt delegarea gestiunii activității de sortare deșeuri municipale

Vizualizează

Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Bălan pentru perioada ianuarie-martie 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2022 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 28 decembrie 2021

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2022 pentru aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local al orașului Bălan pentru anul 2021 din excedentul total al bugetului local al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2022 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 6 ianuarie 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2022 privind aprobarea închirierii unor spații cu destinație de locuințe din fondul locativ al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2022 privind aprobarea vânzării unor spații cu destinație de locuințe din fondul locativ - domeniul privat al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al bugetului local al orașului Bălan, sursa G și sursa E, rezultat la încheierea exercițiului bugetar

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2022 privind desemnarea consilierilor locali în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT oraș Bălan pe anul 2021

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2022 privind aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2021

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2022 pentru modificarea HCL nr. 121/2021 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul UAT oraș Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2022 privind aprobarea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Bălan, din cadrul serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Bălan, precum și din cadrul Serviciului Public de alimentare cu apă, de canalizare și salubrizare - operator comunitar de utilități publice cu personalitate juridică, începând cu data de 01.02.2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2022 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 18.01.2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 13/2022 privind aprobarea angajării unui avocat care să reprezinte interesele UAT oraș Bălan în dosarul cu nr. 989/1285/2021 aflat pe rolul Tribunalului Comercial Cluj

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2022 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 20 ianuarie 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2022 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 08.02.2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2022 privind aprobarea propunerii de constituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilane, unor persoane care au cumpărat apartamente din fondul locativ de stat

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2022 privind aprobarea închirierii unor spații de destinație de locuințe din fondul locativ al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2022 privind aprobarea scoaterii, respectiv a introducerii unor bunuri din Lista de inventar a bonurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2022 privind darea în folosință gratuită pentru o perioadă de 5 ani unor bunuri mobile - mijloace fixe - aflate în proprietatea privată a UAT Bălan, către Serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de salubrizare - operator comunitar de servicii de utilități publice locale - care desfășoară pe raza orașului Bălan servicii de interes economic general în baza HCL de dare în administrare nr. 79/2016

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului voluntar pentru situații de urgență al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2022 privind modificarea HCL nr. 7/2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al bugetului local al orașului Bălan - Sursa G și sursa E, rezultat la încheierea exercițiului bugetar

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2022 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 15.02.2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar total al bugetului local al orașului Bălan - Sursa A - rezultat la încheierea exercițiului bugetar

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 24/2022 privind aprobarea bugetului local al orașului Bălan pe anul 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 25/2022 privind aprobarea acordării ajutorului de minimis ad-hoc pentru acordarea unei compensări Serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și de salubrizare - operator comunitar de servicii de utilități publice locale - care desfășoară pe raza orașului Bălan servicii de interes economic general în baza HCL de dare în administrare nr. 79/2016

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2022 privind desemnarea reprezentatului Consiliului Local Bălan în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2022 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 24.02.2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2022 privind aprobarea propunerii de constituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilan, unor persoane care au cumpărat apartamente din fondul locativ de stat

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 29/2022 privind aprobarea închirierii unor spații cu destinație de locuințe din fondul locativ al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2022 privind aprobarea introducerii unor bunuri în Lista de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 31/2022 privind aprobarea cofinanțării activității de protecție a copiilor instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști pe anul 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2022 privind aprobarea cofinanțării activității de protecție a persoanelor adulte cu handicap, instituționalizare pe anul 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 33/2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Bălan pentru perioada aprilie-iunie 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 34/2022 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 15.03.2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 35/2022 privind aprobarea propunerii de constituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilan, unor persoane care au cumpărat apartamente din fondul locativ de stat

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2022 privind aprobarea închirierii unor spații cu destinație de locuințe din fondul locativ al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2022 privind aprobarea vânzării unor spații cu destinație de locuințe din fondul locativ - domeniul privat al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2022 privind indexarea cu rata inflației de 5,1% a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită suma în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și a amenzilor prevăzute de art. 493 alin. 3 și 4 din Codul fiscal, începând cu anul fiscal 2023

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 39/2022 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al orașului Bălan pentru anul 2021

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 40/2022 privind aprobarea programului anual al finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul propriu al UAT Bălan pentru anul 2022 pentru activități non-profit de interes general

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2022 privind pentru modificarea HCL Bălan nr. 46/2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2022 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 19 aprilie 2023

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2022 privind aprobarea închirierii unor spații cu destinație de locuințe din fondul locativ al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2022 privind aprobarea vânzării unor spații cu destinație de locuințe din fondul locativ - domeniul privat al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2022 pentru revocarea HCL nr. 30/2022 privind aprobarea introducerii unor bunuri în Lista de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 47/2022 privind atestarea apartenenței unor terenuri la domeniul privat al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 48/2022 privind aprobarea acordării beneficiului de asistență socială Sprijin pentru noile familii - vouchere pentru primii doi născuți

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2022 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 17 mai

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 50/2022 privind aprobarea participării UAT Bălan în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)/Componenta C10 - Fondul Local, aprobarea depunerii proiectului Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul orașului Bălan, județul Harghita, precum și aprobarea cheltuielilor aferente acestui proiect

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 51/2022 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 20 mai

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 52/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Înființarea unui incubator de afaceri sectorial în orașul Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 53/2022 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 23 mai 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 54/2022 privind aprobarea propunerii de constituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilan, unor persoane care au cumpărat apartamente din fondul locativ de stat

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2022 privind aprobarea închirierii unor spații cu destinație de locuințe din fondul locativ al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2022 privind aprobarea cererii de transmitere cu titlu gratuit a Clădirii Policlinicii Bălan din proprietatea publică a UAT județul Harghita și din administrarea Consiliului Județean Harghita în proprietatea publică a UAT oraș Bălan și în administrarea Consiliului Local Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 57/2022 privind aprobarea datei la care se vor organiza Zilele Orașului Bălan - 2022, Ediția a XIX-a și alocarea sumei necesare în vederea organizării

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 58/2022 privind aprobarea deplasării unei delegații din partea orașului Bălan în Cartierul 10 Kobanya, Budapesta, Ungaria

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2022 privind aprobarea cotizației orașului Bălan, pentru anul 2022, în calitate de membru în Asociația Micro-regională Felcsik Ciucul de Sus, județul Harghita

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2022 privind revocarea dreptului de administrare asupra unor bunuri mobile - mijloace fixe - aflate în proprietatea privată a UAT oraș Bălan - și în administrarea Serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și salubrizare - operator comunitar de servicii de utilități publice locale - care desfășoară pe raza orașului Bălan servicii de interes economic general în baza HCL de dare în administrare nr. 79/2016

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2022 privind alegere președinte de ședință iulie-septembrie 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2022 privind constatare încetare mandat consilier local Szekely Szabolcs

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2022 privind aprobare proces verbal ședință ordinară 21 iunie 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2022 privind constituire drept de proprietate terenuri apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2022 privind închiriere apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2022 privind vânzare apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 67/2022 privind execuție bugetară – Trimestrul I, 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 68/2022 privind rectificare buget local 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2022 privind ajustare tarife diferențiate SPACS

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 70/2022 privind raport asistenți personali semestrul I, 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 71/2022 privind angajare avocat

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2022 privind aprobare proces verbal ședință ordinară 19 iulie 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 73/2022 privind aprobare Rețea școlară 2022-2023

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 74/2022 privind aprobare proces verbal ședință extraordinară 21 iulie 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 75/2022 privind constituire drept de proprietate terenuri apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 76/2022 privind închiriere apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 77/2022 privind aprobare schimb de imobile – Bloc 5 – Bloc 1

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 78/2022 privind execuție bugetară – Trimestrul II, an 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 79/2022 privind finanțări culte religioase – Biserica Catolică

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 80/2022 privind finanțări culte religioase – Biserica Ortodoxă

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 81/2022 privind ajustare tarife SPACS - servicii

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2022 privind modificare HCL nr. 67/2021- ADI Hășmașul Mare

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2022 privind Modificare HCL nr. 114/2020 – Comisii CLB

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 84/2022 privind aprobare proces verbal ședință extraordinară 16 august 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2022 privind rectificare buget local 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 86/2022 privind aprobare proces verbal ședință extraordinară 08 septembrie 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2022 privind constituire drept de proprietate terenuri apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 88/2022 privind închiriere apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2022 privind vânzare apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2022 privind rectificare buget local 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2022 privind atestare apartenență terenuri la domeniul privat al UAT Oraș Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 92/2022 privind modificare HCL nr. 46/2019 – Organigramă și Stat de funcții

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 93/2022 privind desemnare reprezentanți CLB în CA școli

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2022 privind desemnare reprezentanți CLB în Comisia de Calitate școli

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 95/2022 privind deplasare aleși locali comuna Val, Ungaria

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 96/2022 privind aprobare proces verbal ședință ordinară 20 septembrie 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2022 privind rectificare buget local 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2022 privind constatare încetare mandat – demisie – Vaida Daniel

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2022 privind aprobare proces verbal ședință extraordinară 27 septembrie 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 100/2022 privind aprobarea proiectului ”RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTI-FAMILIALE ÎN ORAȘUL BĂLAN, JUD. HARGHITA, ETAPA I.: BLOCUL NR. 4” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 OPERAȚIUNEA A.3: RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTI-FAMILIALE

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 101/2022 privind alegere președinte de ședință CLB

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2022 privind aprobare proces verbal ședință extraordinară 07 octombrie 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 103/2022 privind constituire drept de proprietate terenuri apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2022 privind închiriere apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2022 privind demolare bloc 5

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 106/2022 privind cotizație oraș Bălan la ADI Hășmașul Mare pentru anul 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2022 privind rectificare buget local 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 108/2022 privind aprobare proces verbal ședință ordinară 18 octombrie 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 109/2022 privind rectificare buget local 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 110/2022 privind aprobare proces verbal ședință extraordinară 26 octombrie 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 111/2022 privind revocarea dreptului de administrare asupra unor bunuri mobile – mijloace fixe – aflate în proprietatea privată a UAT Oraș Bălan – și în administrarea Serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și de salubrizare – operator comunitar de servicii de utilități publice locale

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 112/2022 privind aprobare proces verbal ședință extraordinară 08 noiembrie 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 113/2022 privind constituire drept de proprietate terenuri apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 114/2022 privind închiriere apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 115/2022 privind valorificare gunoieră – schimb plus diferență altă gunoieră

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2022 privind plan de acțiune pentru romi 2022-2027

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 117/2022 privind modificare HCL nr. 114/2020 – Comisii CLB

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 118/2022 privind modificare HCL nr. 96/2019 – proiect Reabilitare Grădinița Floare de Colț

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2022 privind încheiere Protocol colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2022 privind aprobare proces verbal ședință ordinară 15 noiembrie 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2022 privind rectificare buget local 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2022 privind completarea HCL nr. 38/2022 – indexare taxe și impozite locale cu rata inflației

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 123/2022 privind aprobare proces verbal ședință extraordinară 02 decembrie 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 124/2022 privind rectificare buget local 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2022 privind aprobare proces verbal ședință extraordinară 13 decembrie 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 126/2022 privind constituire drept de proprietate terenuri apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 127/2022 privind închiriere apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2022 privind vânzare apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 129/2022 privind dare în folosință gratuită autogunoieră către SPACS

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2022 privind aprobare Plan servicii DAS 2023

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2022 privind aprobare Plan acțiuni beneficiari VMG 2023

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 132/2022 privind atestare apartenență terenuri al domeniul privat al UAT Oraș Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 133/2022 privind execuție bugetară – Trimestrul III, an 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 134/2022 privind președinte de ședință CLB ianuarie-martie 2023

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 135/2022 privind salarii Primărie și SPACS – ianuarie 2023

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2022 privind aprobare proces verbal ședință ordinară 20 decembrie 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2022 privind rectificare buget local 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 138/2022 privind aprobare proces verbal ședință extraordinară 22 decembrie 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 139/2022 privind taxe și impozite locale 2023

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 140/2022 privind participarea UAT Oraș Bălan la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și acordul privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în UAT Bălan, jud. Harghita

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.1 din 2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare cu convocare de îndată din 23.12.2020

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.2 din 2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar total al bugetului local al orașului Bălan,precum si a excedentului bugetar total al Sursei E si G,rezultat la încheierea exercițiului bugetar

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.3 din 2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 12.01.2021
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.4 din 2021 privind aprobarea propunerii de constituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilan,unor persoane care au cumpărat apartamente din fondul locativ de stat 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.5 din 2021 privind aprobarea închirierii unor spații cu destinație de locuințe din fondul locativ al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.6 din 2021 privind aprobarea raportului asupra activității deșfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2020 
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.7 din 2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 19.01.2021

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.8 din 2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al orașului Bălan pentru anul 2020 din excedentul total al bugetului local al orașului Bălan
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 21.01.2021
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.10 din 2021 privind aprobarea participării orașului Bălan,prin Consiliul Local Bălan,la constituirea Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Ciuc-Asociația ,,Csik Metropoliszovezet,,
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.11 din 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Bălan pentru perioada februarie-aprilie 2021
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.12 din 2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 28.01.2021
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.13 din 2021 privind aprobarea propunerii de constituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilan,unor persoane care au cumpărat apartamente din fondul locativ de stat 
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.14 din 2021 privind aprobarea Regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor din fondul locativ de stat aflate în proprietatea privată a orașului Bălan
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.15 din 2021 privind aprobarea închirierii unor spații cu destinație de locuințe din fondul locativ al orașului Bălan
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.16 din 2021 privind aprobarea introducerii,respectiv a scoaterii unor bunuri din Lista de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Bălan și înșușirea Listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Bălan
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.17 din 2021 privind darea în folosință gratuită,pentru o perioadă de 5 ani,a unor bunuri mobile-mijloace fixe-aflate în proprietatea a UAT Bălan,către Serviciul public de alimentare cu apă,de canalizare si de salubrizare-operator comunitar de servicii de utilități publice locale-care deșfășoară pe raza orașului Bălan servicii de interes economic general în baza HCL de dare în administrare nr.79/2016
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.18 din 2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 16.02.2021
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.19 din 2021 privind aprobarea propunerii de constituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilan,unor persoane care au cumpărat apartamente din fondul locativ de stat 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.20 din 2021 privind aprobarea închirierii unor spații cu destinație de locuințe din fondul locativ al orașului Bălan 
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.21 din 2021 privind aprobarea cotizației anuale a orașului Bălan la Asociația Orașelor din Romania,începând cu anul 2021

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.22 din 2021 privind aprobarea înființării Serviciului Public Local de Salvamont Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.23 din 2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 16.03.2021

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.24 din 2021 privind aprobarea propunerii de constituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilan,unor persoane care au cumparat apartamente din fondul locativ de stat 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.25 din 2021 privind aprobarea închirierii unor spații cu destinație de locuințe din fondul locativ al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.26 din 2021 privind aprobarea vânzării unor spații cu destinație de locuințe din fondul locativ-domeniul privat al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.27 din 2021 privind Regulamentul pentru aprobarea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică și privată a orașului Bălan în vederea instalării,întreținerii,înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora,modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură,precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.28 din 2021 privind indexarea cu rata de inflație de 2,6% a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei,precum și a amenzilor prevăzute de art.493 ali.3 și 4 din Codul fiscal,începând cu anul 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.29 din 2021 privind aprobarea cofinanțării activitații de protecție a copiilor instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști pe anul 2021

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.30 din 2021 privind aprobarea cofinanțării activității de protecție a persoanelor adulte cu handicap,instituționalizate pe anul 2021 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.31 din 2021 privind aprobarea asocierii orașului Bălan prin Consiliul Local Bălan cu instituțiile de învățământ cu personalitate juridică de pe raza orașului Bălan,precum si cu Serviciul public de alimentare cu apă,de canalizare și de salubrizare-operator de servicii comunitare de utilitați publice locale cu personalitate juridică în vedrea tranzacționării pe piețele administrate de către Bursa Română de Mărfuri în cadrul Ringurilor aprobate prin HCL Bălan nr.121/2016 privind aprobarea participării Orașului Bălan ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.32 din 2021 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al orașului Bălan pentru anul 2020

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.33 din 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Bălan nr.2/2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar total al bugetului local al orașului Bălan,precum și a excedentului bugetar total al Sursei E și G,rezultat la încheierea exercițiului bugetar

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.34 din 2021 privind aprobarea bugetului local al orașului Bălan pe anul 2021
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.35 din 2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Bălan pentru perioada mai-iulie 2021
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.36 din 2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 20.04.2021
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.37 din 2021 privind aprobarea propunerii de constituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilan,unor persoane care au cumpărat apartamente din fondul locativ de stat 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.38 din 2021 privind aprobarea închirierii unor spații cu destinație de locuințe din fondul locativ al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.39 din 2021 privind aprobarea vânzării unor spații cu destinație de locuințe din fondul locativ-domeniul privat al orașului Bălan
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.40 din 2021 pentru completarea HCL nr.16/2021 privind aprobarea introducerii,respectiv a scoaterii unor bunuri din Lista de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Bălan și înșușirea Listei de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al orașului Bălan 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.41 din 2021 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al orașului Bălan pentru anul 2021-Trimestrul I

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.42 din 2021 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul propriu al UAT oraș Bălan pentru anul 2021 pentru activități nonprofit de interes general 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.43 din 2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 18.05.2021

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.44 din 2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Bălan nr.46/2019 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.45 din 2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 31.05.2021

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.46 din 2021 privind aprobarea constituirii unui parteneriat între UAT județul Harghita,prin Consiliul Județean Harghita și Orașul Bălan prin Consiliul Local Bălan,în vederea realizării proiectului de finanțare "Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în orașul Bălan",ce va fi depus în cadrul P.O.R.2014-2020,Axa prioritară2."Îmbunătățirea competivității intreprinderilor mici și mijlocii.Prioritatea de investiție2.1."Promovarea spiritului antreprenorial,în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi,inclusiv prin incubatoare de afaceri",Obiectiv specific 2.1.B "Incubatoare de afaceri",Apelul de proiecte POR/937/2.

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.47 din 2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 08.06.2021

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.48 din 2021 privind aprobarea proiectului,a cheltuielilor legate de proiect și activităților prin care va fi implicat UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita și UAT Orașul Bălan,privind managementul și implementarea proiectului de finanțare "Înființarea unui Incubator de afaceri sectorial în Orașul Bălan",pentru a fi depus în cadrul P.O.R.2014-2020,Axa prioritară2."Îmbunătățirea competivității întreprinderilor mici și mijlocii".Prioritatea de investiție 2.1."Promovarea spiritului antreprenorial,în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi,inclusiv prin incubatoare de afaceri",Obiectiv specific 2.1.B"Incubatoare de afaceri",Apelul de proiecte POR/937/2
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.49 din 2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 11.06.2021

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.50 din 2021 privind aprobarea propunerii de constituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor intravilan,unor persoane care au cumpărat apartamente din fondul locativ de stat

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.51 din 2021 privind aprobarea închirierii unor spații cu detinație de locuințe din fondullocativ al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.52 din 2021 privind aprobarea vânzării unor spații cu destinație de locuințe din fondul locativ-domeniul privat al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.53 din 2021 privind înșușirea propunerii de concesionare a terenului în suprafață de 88 mp,teren identificat prin nr.cadastral 50633,CF50633 situat în strada 1 Decembrie nr.32/E,orașul Bălan,jud.Harghita,teren aflat în domeniul privat al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.54 din 2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea concesionării terenului în suprafață de 88 mp, identificat prin nr.cadastral 50633,CF50633 situat în strada 1 Decembrie nr.32/E,orașul Bălan,jud.Harghita,teren aflat în domeniul privat al orașului Bălan
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.55 din 2021 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului suprafață de 88 mp,terenul identificat prin nr.cadastral 50633,CF50633 situat în strada 1 Decembrie nr.32/E,orașul Bălan,jud.Harghita,teren aflat în domeniul privat al orașului Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.56 din 2021 privind aprobarea aderării orașului Bălan,prin Consiliul Local Bălan,la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turistică "CIOMAD-BALVANYOS"

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.57 din 2021 privind schimbarea președintelui de ședință al Consiliului Local Bălan și alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Bălan pentru perioada iulie-septembrie 2021

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr.58 din 2021 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 15.06.2021
 

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2021 privind modificare HCL nr. 46/2021

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2021 privind modificare HCL nr. 48/2021

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2021 privind aprobare proces-verbal ședință anterioară

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2021 privind constituire drept de proprietate terenuri

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2021 privind închiriere apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 64/2021 privind documentație de atribuire concesiune teren 88 mp CF 50633

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 65/2021 privind comisie concesiune teren 88 mp CF 50633

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2021 privind rectificare buget local

Hotărârea Consiliului Local nr. 67/2021 privind aprobare participare Oraș Bălan la înființarea ADI HĂȘMAȘUL MARE

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 68/2021 privind raport activitate asistenți personali, semestrul I, 2021

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 69/2021 privind aprobare proces-verbal ședință anterioară

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 70/2021 privind modificare HCL nr. 96/2019 – proiect Grădiniță

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 71/2021 privind aprobare proces-verbal ședință anterioară

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2021 privind organizare ZOB 2021

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 73/2021 privind aprobare proces-verbal ședință anterioară

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 74/2021 privind constituire drept de proprietate terenuri

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 75/2021 privind închiriere apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 76/2021 privind rectificare buget local 2021

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 77/2021 privind execuție bugetară trimestrul II, 2021

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 78/2021 privind constituire drept de acces Orange

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 79/2021 privind modificare și completare HCL nr. 46/2019

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 80/2021 privind aprobare proces-verbal ședință anterioară

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 81/2021 privind constituire drept de proprietate terenuri

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 82/2021 privind închiriere apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2021 privind vânzare apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 84/2021 privind modificare domeniul privat

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2021 privind propunere prelungire schimbare destinație Grădinița Licurici

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 86/2021 privind concesionare teren 88 mp CF 60633 – Pîlca Bocskai Mihaela

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2021 privind strategie de dezvoltare 2021-2027

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 88/2021 privind desemnare reprezentanți CLB în CA Școli

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2021 privind rectificare buget local

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2021 privind prelungire termen de valabilitate PUG

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2021 privind desemnare reprezentanți CLB în Comisia de calitate Școli

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 92/2021 privind aprobare proces-verbal ședință anterioară

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 93/2021 privind modificare HCL nr. 38/2016 – indicatori proiect apă-canal

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2021 privind aprobare proces-verbal ședință anterioară

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 95/2021 privind modificare HCL nr. 46/2021

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 96/2021 privind modificare HCL nr. 48/2021

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 97/2021 privind alegere președinte de ședință

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2021 privind aprobare proces-verbal ședință anterioară

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2021 privind constituire drept de proprietate terenuri

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 100/2021 privind închiriere apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 101/2021 privind rectificare buget local

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 102/2021 privind sprijin financiar CS Minerul Bălan

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 103/2021 privind aprobare prelungire schimbare destinație Grădinița Licurici – 31.12.2029

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2021 privind aprobare proces-verbal ședință anterioară

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2021 privind rectificare buget local

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 106/2021 privind protocol colaborare Oraș Bălan – SC HARVIZ SA

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2021 privind sprijin financiar Biserica Ortodoxă

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 108/2021 privind reprezentant CLB Comisie interviu director școli

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 109/2021 privind aprobare proces-verbal ședință anterioară

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 110/2021 privind depunere cerere finanțare proiect Modernizare ansamblu străzi

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 111/2021 privind aprobare proces-verbal ședință anterioară

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 112/2021 privind colaborare UAT Oraș Bălan – UAT Județ Harghita – DJ 125

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 113/2021 privind modificare HCL nr. 115/2018 – proiect blocuri

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 114/2021 privind aprobare proces-verbal ședință anterioară

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 115/2021 privind închiriere apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2021 privind vânzare apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 117/2021 privind completare HCL nr. 84/2021 – domeniul privat

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 118/2021 privind completare HCL nr. 28/2021 – indexare taxe

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 119/2021 privind participare Oraș Bălan la Rabla Plus – mașină electrică

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2021 privind execuție bugetară, trimestrul III, 2021

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 121/2021 privind burse elevi 2021-2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2021 privind completare HCL nr. 88/2021 – reprezentanți CLB în CA Școli

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 123/2021 privind aprobare proces-verbal ședință anterioară

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 124/2021 privind cumpărare teren Jagos

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2021 privind cumpărare teren Racz

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 126/2021 privind modificare HCL nr. 119/2021 – Rabla Plus

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 127/2021 privind rectificare buget local 2021

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2021 privind aprobare proces-verbal ședință anterioară

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 129/2021 privind constituire drept de proprietate terenuri

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2021 privind închiriere apartamente fond locativ

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2021 privind rectificare buget local 2021

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 132/2021 privind taxe și impozite locale 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 133/2021 privind cotizație 2021 ADI Hășmașul Mare

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 134/2021 privind plan de Acțiuni Servicii DAS 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 135/2021 privind plan de acțiuni VMG 2022

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 136/2021 privind ROF CLB

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2021 privind aprobare proces-verbal ședință anterioară

Vizualizare

Hotărârea Consiliului Local nr. 138/2021 privind rectificare buget local 2021

Vizualizare
Top