Contacte


1.Compartiment Servicii Sociale
Inspector Ciobanu Anabela
Telefon 0266/330335, int. 103
E-mail: [email protected], [email protected]

2.Centru de zi pentru copiii cu părinţii plecaţi în străinătate
Coordonator – Gal Viorica
Telefon 0266/330335, int. 103
E-mail: [email protected], [email protected]

3.Centrul de zi pentru copiii între 1-3 ani
Coordonator Peter Maria – Gabriella
Telefon 0266/330553
E-mail: [email protected], [email protected]

4.Compartiment asistenţi personali şi de monitorizare a asistenţilor personali
Inspector Toader Elena – Alexandrina
Telefon 0266/330335, int. 103
E-mail: [email protected]

5.Compartiment evidenţă şi plată beneficii de asistenţă socială
Inspector Ţurcanu Maria
Telefon 0266/330335, int. 103
E-mail: [email protected], [email protected]

6.Cabinet medical şcolar
Dr. Tompa Ecaterina 
Telefon: 0266/330011
E-mail: [email protected]

Top