Achiziții publice

Servicii de catering,respectiv pregătirea,prepararea și livrarea zilnică a suportului alimentar pentru elevii Școlii Gimnaziale Geo Bogza din orașul Bălan județul Harghita

DOCUMENTATIE ATRIBUIRE MASA SANATOASA GEO BOGZA

Vizualizează

FORMULARE

Vizualizează

Servicii de catering,respectiv pregătirea,prepararea și livrarea zilnică a suportului alimentar pentru preșcolari și elevii Liceului Tehnologic Liviu Rebreanu din orașul Bălan județul Harghita

DOCUMENTATIE ATRIBUIRE MASA SANATOASA LICEUL LIVIU REBREANU

Vizualizează

FORMULARE 

Vizualizează

Servicii  de catering pentru preșcolarii si elevii din orașul Bălan

Servicii de catering,respectiv pregatirea,prepararea și livrarea zilnică a suportului alimentar pentru preșcolari și elevii Liceului Tehnologic Liviu Rebreanu din Bălan,precum și pentru elevii Școlii Gimnaziale Geo Bogza din orașul Bălan județul Harghita

Vizualizează

FORMULARE  :  Inaintare a ofertei, Documente de calificare, Propunere tehnica si Propunere financiară

Vizualizare prin descarcare
Camera  
Persoane

 

Inspector: Frunza Claudia

Date de contact

Tel: 0266/330.335, int. 303

E-mail: [email protected]

 

Atributiile compartimentului

 • Organizeaza si raspunde de receptia obietivelor de investitii, cu respectarea intocmai a prevederilor din proiect si respectarea legilor in vigoare;
 • Organizeaza si participa la ofertarile si licitatiile privitoare la obiectivele de investitii din cadrul Primariei, precum si a celorlalte unitati bugetare de pe raza orasului Balan;
 • Verifica lucrarile executate;
 • Asigura, din partea beneficiarului, parcursul executiei lucrarilor, controlul si verificarea fazelor intermediare, pentru ca in final, lucrarea sa corespunda contractului semnat de cele doua parti;
 • Cere oprirea, refacerea sau remedierea lucrarilor executate necorespunzator din punct de vedere a calitatii;
 • Urmareste acceptarea la plata numai a lucrarilor executate corespunzator calitativ si cantitativ, conform legilor si normativelor in vigoare;
 • Impreuna cu Compartimentul Buget -prognoze, intocmeste lista lucrarilor de investitii care urmeaza a fi continuate sau incepute, precum si dotarile si utilajele propuse a fi achizitionate;
 • Asigura obtinerea in termen a acordurilor si avizelor care, conform contractului incheiat, cad in sarcina beneficiarului;
 • Asigura in termen util studiile de fezabilitate si proiectele tehnice privitoare la obiectivele a caror desfasurare este aprobata prin lista de investitii;
 • Urmareste si avizeaza lucrarile real executate si a caror calitate este corespunzatoare;
 • Intocmirea de referate, materiale informative, raspusuri la adrese, situatii catre Consiliul Judetean, Prefectura sau alte institutii de stat;
 • Intocmirea formularelor catre Directia Judeteana de Statistica;
 • Asigura din timp studii de fezabilitate si proiecte tehnice pentru obiectivele de investitii programate, precizeaza tipul de instalatii si aparatura ce urmeaza a fi utilizata pentru tema de proiectare, urmand ca proiectantul sa aduca modificarii ulterioare in documentatie;
 • Participa impreuna cu unitatile de proiectare si de constructii la definitivarea graficelor de esalonare a investitiei inclusiv graficul de livrare a utilajelor pentru obiectivul de investitii functie de programele anuale;
 • Ia masuri pentru asigurarea in termen a admiterii la finantare a obiectivelor, prevazute in Programul de investitii;
 • Urmareste realizarea si punerea in functie, la termenele aprobate a investitiilor prevazute;
 • Urmareste realizarea programelor de montaj a utilajelor, astfel incat sa se previna crearea de stocuri de utilaje si sa se respecte inceperea probelor tehnologice;
 • Supravegheaza realizarea corecta a lucrarilor pe faze, in conformitate cu cu proiectele de executie si semnaleaza proiectantului abaterile constatate la proiect;
 • Urmareste acceptarea la plata numai a lucrarilor calitativ-corespunzatoare, conform normativelor in vigoare;
 • Urmareste si avizeaza lucrarile real executate si de calitate;
 • Aplica amenzi contraventionale pentru lucrari neaprobate si care degradeaza caile rutiere;
 • Colaboreaza cu centrele bugetere din subordinea Primariei in vederea intocmirii planurilor de reparatii;
 • colaboreaza cu toate compartimentele functionale si are relatii cu unitati economice si institutii in domeniu.
Top