Achiziții publice

Camera nr. 2 (parter)
Persoane

 

Inspector: Frunza Claudia

Date de contact

Tel: 0266/330.335, int. 303

E-mail: [email protected]

 

Atributiile compartimentului

 • Organizeaza si raspunde de receptia obietivelor de investitii, cu respectarea intocmai a prevederilor din proiect si respectarea legilor in vigoare;
 • Organizeaza si participa la ofertarile si licitatiile privitoare la obiectivele de investitii din cadrul Primariei, precum si a celorlalte unitati bugetare de pe raza orasului Balan;
 • Verifica lucrarile executate;
 • Asigura, din partea beneficiarului, parcursul executiei lucrarilor, controlul si verificarea fazelor intermediare, pentru ca in final, lucrarea sa corespunda contractului semnat de cele doua parti;
 • Cere oprirea, refacerea sau remedierea lucrarilor executate necorespunzator din punct de vedere a calitatii;
 • Urmareste acceptarea la plata numai a lucrarilor executate corespunzator calitativ si cantitativ, conform legilor si normativelor in vigoare;
 • Impreuna cu Compartimentul Buget -prognoze, intocmeste lista lucrarilor de investitii care urmeaza a fi continuate sau incepute, precum si dotarile si utilajele propuse a fi achizitionate;
 • Asigura obtinerea in termen a acordurilor si avizelor care, conform contractului incheiat, cad in sarcina beneficiarului;
 • Asigura in termen util studiile de fezabilitate si proiectele tehnice privitoare la obiectivele a caror desfasurare este aprobata prin lista de investitii;
 • Urmareste si avizeaza lucrarile real executate si a caror calitate este corespunzatoare;
 • Intocmirea de referate, materiale informative, raspusuri la adrese, situatii catre Consiliul Judetean, Prefectura sau alte institutii de stat;
 • Intocmirea formularelor catre Directia Judeteana de Statistica;
 • Asigura din timp studii de fezabilitate si proiecte tehnice pentru obiectivele de investitii programate, precizeaza tipul de instalatii si aparatura ce urmeaza a fi utilizata pentru tema de proiectare, urmand ca proiectantul sa aduca modificarii ulterioare in documentatie;
 • Participa impreuna cu unitatile de proiectare si de constructii la definitivarea graficelor de esalonare a investitiei inclusiv graficul de livrare a utilajelor pentru obiectivul de investitii functie de programele anuale;
 • Ia masuri pentru asigurarea in termen a admiterii la finantare a obiectivelor, prevazute in Programul de investitii;
 • Urmareste realizarea si punerea in functie, la termenele aprobate a investitiilor prevazute;
 • Urmareste realizarea programelor de montaj a utilajelor, astfel incat sa se previna crearea de stocuri de utilaje si sa se respecte inceperea probelor tehnologice;
 • Supravegheaza realizarea corecta a lucrarilor pe faze, in conformitate cu cu proiectele de executie si semnaleaza proiectantului abaterile constatate la proiect;
 • Urmareste acceptarea la plata numai a lucrarilor calitativ-corespunzatoare, conform normativelor in vigoare;
 • Urmareste si avizeaza lucrarile real executate si de calitate;
 • Aplica amenzi contraventionale pentru lucrari neaprobate si care degradeaza caile rutiere;
 • Colaboreaza cu centrele bugetere din subordinea Primariei in vederea intocmirii planurilor de reparatii;
 • colaboreaza cu toate compartimentele functionale si are relatii cu unitati economice si institutii in domeniu.
Top