PROTECȚIE CIVILĂ

 

LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 212/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 26 mai 2006, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.094 din 24 noiembrie 2004 și a mai fost modificată prin Legea nr. 241/2007 pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 24 iulie 2007.


2.1 DEFINIȚII ȘI PRINCIPII GENERALE:
Protecția civilă este o componentă a sistemului securității naționale și reprezintă un ansamblu integrat de activități specifice, măsuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar și de informare publică, planificate, organizate si realizate potrivit legii, în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populației, bunurilor si mediului împotriva efectelor negative ale situațiilor de urgentă, conflictelor armate și înlăturării operative a urmărilor acestora și asigurării condițiilor necesare supraviețuirii persoanelor afectate.
Activitatea de protecție civilă este de interes național, are caracter permanent și se bazează pe îndeplinirea obligațiilor ce revin, potrivit LEGII 481/2004, autorităților administrației publice centrale si locale, celorlalte persoane juridice de drept public și privat române, precum si persoanelor fizice.
Concepția, organizarea, desfășurarea și managementul activităților de protecție civilă se stabilesc și se realizează la nivel local și național pe principiile autonomiei, subsidiarității, legalității, responsabilității, corelării obiectivelor si resurselor, cooperării și solidarității.

 

2.2. ATRIBUȚIILE PROTECȚIEI CIVILE:
- identificarea și gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale și tehnologice;
- culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea și analizarea datelor și informațiilor referitoare la protecția civilă;
- informarea și pregătirea preventivă a populației cu privire la pericolele la care este expusă, măsuri de auto protecție ce trebuie îndeplinite;
- protecția populației, a mediului împotriva efectelor dezastrelor si ale conflictelor armate;
- asigurarea protecției bunurilor și a valorilor culturale;
-organizarea si asigurarea stării de operativitate și a capacității de intervenție optime a serviciilor pentru situații de urgentă ;
- înștiințarea autorităților publice și alarmarea populației în situații de urgentă;
- asigurarea condițiilor minime de supraviețuire a populației în situații de urgentă sau de conflict armat;
- limitarea și înlăturarea efectelor dezastrelor și a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate;
- asanarea și neutralizarea teritoriului de muniția rămasă neexplodată din timpul conflictelor militare.

2.3. PREGĂTIREA PENTRU PROTECȚIA CIVILĂ:
Pregătirea pentru protecția civilă cuprinde pregătirea populației și a salariaților, pregătirea serviciilor de urgentă, pregătirea personalului cu funcții de conducere pe linia protecției civile, precum și a personalului de specialitate.
Pregătirea profesională a serviciilor de urgentă si a altor forte cu care se cooperează se realizează pe baza programelor anuale de pregătire, aprobate de șefii acestora,
Planificarea exercițiilor și a aplicațiilor de cooperare privind protecția civilă la care participă, potrivit specificului acestora, serviciile de urgentă, forțele de protecție și populația, se aprobă de prefect, primar sau de ministrul internelor si reformei administrative, după caz.
În documentele de planificare a pregătirii privind protecția civilă se prevăd si resursele materiale și financiare necesare, precum și cine le asigură.

Top