Compartiment Integrare Europeană

Camera nr.38
Persoane Inspector: Kovacs Robert
Date de contact Telefon: 0266/330.335; int: 302
E-mail: [email protected]


 

Atributiile compartimentului

 • Intocmeste si actualizeaza baza de date privind organismele care acorda finantari de proiecte si oportunitatile de realizare de programe (cereri de finantare) cu finantare externa.
 • Acorda consultanta compartimentelor Primariei si institutiilor /serviciilor publice subordonate Consiliului Local in activitatea de redactare a proiectelor (cereri de finantare), cu finantare externa.
 • Centralizeaza informatii cu privire la diversele nevoi ce afecteaza comunitatea si resursele ce stau la dispozitia comunitatii ;
 • Desfasoara sesiuni de instruire pentru angajatii administratiei publice locale cu privire la modul de intocmire a unui proiect de finantare externa ;
 • Disemineaza (prin pliante, seminarii, work-shopuri, etc.) proiectele cu finantare externa realizate de administratia publica locala a orasului Balant;
 • Monitorizeaza beneficiile materiale si de imagine aduse autoritatii locale si prezinta aceste rezultate prin mijloace specifice (mass-media, internet).
 • Tine legatura permanent cu organizatiile neguvernamentale;
 • Face propuneri si impreuna cu celelalte servicii din primarie, prezinta conducerii noi modalitati de colaborare respectiv: contracte, conventii de colaborare, parteneriate cu ONG-urile si alte organizatii civice;
 • Contacteaza orice alte organisme abilitate de lege respectiv, organisme guvernamentale, neguvernamentale sau societati comerciale care pot contribui la rezolvarea unor probleme ale cetatenilor de pe raza orasului Balan;
 • Participa cu materiale de sinteza, informari, la diferite manifestari organizate la nivelul orasului Balan, la nivel national pentru a face cunoscuta activitatea primariei in domeniu;
 • Incheie parteneriate cu toate O.N.G.-urile care doresc colaborare cu Primaria orasului;
 • Face invitatii pentru discutarea si solutionarea unor sesizari precum si pentru incheierea unor potentiale parteneriate;
 • Actualizeaza baza de date care cuprinde toate O.N.G.-urile de pe raza orasului pe domenii de activitate;
 • Intocmeste fisa O.N.G.-urilor;
 • Intocmeste referate privind O.N.G.-urile sau alte institutii (scoli, licee, gradinite, case de cultura, camine de batrani, spitale etc.) in urma verificarilor prin vizitarea sediilor lor sociale si a punctelor de lucru.
Top