Serviciul Locativ

Camera  
Persoane Insp. Pal Timea
Date de contact

Telefon: 0266-330.335; int. 105

E-mail: [email protected]

 

Documente publice si cereri tip

LEGEA nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat

Atributiile compartimentului

 • Încaseaza chirii, rata, dobânda si alte prestatii;
 • Tine evidenta apartamentelor la rata si dobânda;
 • Transmite somatii restantierilor;
 • Propune Primarului trimiterea în judecata a restantierilor;
 • Operatiuni din chitantier în registru de evidenta;
 • Întocmeste zilnic borderou de încasare si monetar de predare a încasarilor;
 • Întocmirea centralizatorului cu situatia lunara a încasarilor la chirie, rata si dobânda ; predarea la casierie si contabilitate;
 • Urmareste încasarile prin banca;
 • Calculeaza soldurile la chirii, rata si dobânda;
 • Gestionarea si evidenta timbrelor postale si a chitantierelor;
 • Întocmirea referatelor privind diferite situatii;
 • Întocmirea adreselor de raspuns sau din oficiu catre alte institutii colaboratoare;
 • Încasarea ratelor pentru instalarea gazului metan si evidenta acestora;
 • Deplasare pe teren;
 • Îndosarierea si pregatirea documentelor pentru arhiva;
 • Alte sarcini primite de la Primar si Viceprimar.
Top