Camera 19 Et.2
Persoana Inspector pentru situatii de urgenta: Handoca Dimitrie
Date de contact

Tel. 0266-330.325; int.:302

E-mail: [email protected]

 

 


SITUAȚII DE URGENȚĂ


„ EPUUR SI MUOVE”


ÎN MULTITUDINEA EVENIMENTELOR CARE AU MARCAT VIATA COTIDIANĂ A COMUNITĂȚILOR UMANE DE PE MAPAMOND, DEZASTRELE AU CONSTITUIT UN ȘOC TERIBIL, GREU DE IMAGINAT, PENTRU FIINȚA UMANĂ.
DIN „ EXPERIENTA” TRISTĂ PE CARE AM TRĂIT-O DE-A LUNGUL TIMPULUI, GENERAȚIE DE GENERAȚIE, PUTEM TRAGE CONCLUZIA CĂ NICIODATĂ NU VOM AVEA CAPACITATEA DE A ANTICIPA EFECTELE EVENIMENTELOR LA NIVELUL LA CARE ELE SE PRODUC ȘI, CHIAR DACĂ VREODATĂ O VOM FACE, GRADUL DE PROBABILITATE VA DEPINDE DE NIVELUL DE CUNOȘTINȚE DOBÂNDITE, DE MIJLOACELE PE CARE LE VOM AVEA LA ÎNDEMÂNĂ, DE ALGORITMUL DE CALCUL PE CARE ÎL VOM ADOPTA.
ACESTE EVENIMENTE, IMPREVIZIBILE, INEVITABILE ȘI FĂRĂ DE FRONTIERE SUNT ALEATORII CHIAR ȘI PENTRU CEI CARE, DE O VIAȚĂ, SE IMPLICĂ ÎN ACEST DOMENIU. ELE REPREZINTĂ „ SURPRIZE ” CARE AJUNG LA NIVEL DE ȘOC. ÎN ACEST CONTEXT, PUTEM ENUMERA O MULTITUDINE DE ASTFEL DE EVENIMENTE.
TREBUIE SĂ SUBLINIEM ÎNSĂ FAPTUL CĂ EVENIMENTELE CARE S-AU PRODUS ÎN ULTIMUL DECENIU AL MILENIULUI TRECUT ȘI ÎN PRIMII ANI CARE AU MARCAT NOUL MILENIU, ÎNTĂRESC CONVINGEREA CĂ TRĂIM ÎNTR-O LUME INCREDIBIL DE SCHIMBĂTOARE ȘI CARE, CU SIGURANȚĂ, AR TREBUI SĂ NE DEA MAI MULT DE GÂNDIT. EVENIMENTELE PRODUSE ÎN ULTIMA PERIOADĂ DE TIMP NU POT FI CONSIDERATE CA FIIND UNICE. PARCURGÂND ISTORIA OMENIRII, PUTEM TRAGE CONCLUZIA CĂ EVENIMENTELE „ SOC ” CARE S-AU PRODUS AU FOST BINE REPREZENTATE ÎN MATERIALELE RĂMASE DE LA CĂRTURARII VREMII.
DEZVOLTAREA OMENIRII A ADUS CU SINE PERCEPTE ȘI REGULI DEOSEBITE PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE.
ELE SUNT ÎN ACELAȘI TIMP ÎNVĂȚĂMINTE SACRE PENTRU CEA CE DORIM SĂ REALIZĂM ÎN PERIOADELE URMĂTOARE !
ÎN ACEST CONTEXT SERVICIILE VOLUNTARE AU UN ROL IMPORTANT CA RĂSPUNS LA ACESTE EVENIMENTE, PRIN STRUCTURA LOR ORGANIZATORICĂ ȘI CARE SE CONSTITUIE , POTRIVIT LEGII, ÎN COMUNE, ORAȘE ȘI MUNICIPII, ÎN SUBORDINEA CONSILIILOR LOCALE.

Drumul parcurs până acum:


Pentru a scoate în evidentă complexitatea problematicii cu care ne confruntăm vom trece în revistă succint principalii factori de risc pentru producerea unor dezastre pe teritoriul orașului nostru. Astfel se pot produce: inundații de mari proporții ca urmare a unor avarii la construcții hidrotehnice, ca de exemplu - barajul de acumulare ,,Mesteacănul”, a revărsării apelor curgătoare (râul Olt și pâraiele de pe raza localității care se revarsă în râul Olt), a formării de torente datorită topirii rapide a gheții sau zăpezii, blocării albiei râului ,,Olt” și creerea de baraje prin alunecări de teren, cutremur de pământ, accident industrial – Serviciul Public  Apă Canal și Salubrizare - Casa de apă ( sursă de risc Cl.), accidente majore și avarii mari la rețelele de instalații și telecomunicații, producerea de epidemii și epizootii, căderi de obiecte cosmice și accidente nucleare, doborâturi de vânt, incendii de mari proporții în interiorul localității sau la pădure.
Evaluând toți acești factori de risc s-a  impus necesitatea creșterii capacității de intervenție la dezastre prin înființarea Serviciului Voluntar pentru situații de urgență al Consiliului Local Bălan, iar ulterior al Punctului de lucru Bălan din cadrul Detașamentului de Pompieri Miercurea Ciuc în colaborare cu  Inspectoratul pentru Situații de Urgentă "OLTUL" al județului Harghita.
Documentele operative ale I.S.U. "OLTUL" al jud. Harghita, Planul de Evacuare în Situații de Urgență, Planul de Apărare Împotriva inundațiilor,  ghețurilor și poluărilor accidentale pe cursurile de apă, Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor și Planul de pregătire în Situații de Urgență și programul de pregătire al serviciului voluntar pentru situații de urgență au fost actualizate și cuprind măsuri realiste pentru conducerea activităților specifice situațiilor de urgentă ce își demonstrează viabilitatea cu ocazia activităților practice si demonstrative ce se desfășoară periodic și în conformitate cu programele de pregătire întocmite în acest scop.
La nivel de oraș acționăm împreună cu Președintele Comitetului Local pentru situații de urgentă pentru realizarea unui sistem unitar de monitorizare, supraveghere, avertizare, cercetare, intervenție în caz de dezastre și înlăturarea efectelor situațiilor de urgentă.

Realizări: Trecut-Prezent


Pregătirea în situații de urgență se desfășoară conform planurilor întocmite și aprobate în acest scop. Participarea la convocările  de pregătire a inspectorilor de specialitate ce se desfășoară la Inspectoratul pentru Situații de Urgentă „OLTUL” al județului Harghita sunt realizate în proporție de 100%.
Exercițiile de alarmare publică conform planului de pregătire al Inspectoratul pentru Situații de Urgență „OLTUL” al județului Harghita, sunt realizate,  toate încheiate cu calificativul de Foarte Bine.
Pentru informarea și pregătirea preventivă a populației la care sunt expuse și măsurile de auto protecție ce trebuie îndeplinite, obligațiile ce îi revin și modul de acțiune pe timpul situațiilor de urgentă, sunt redactate materiale de prevenire, care sunt  distribuite pe rețelele de socializare (site - ul  și facebook - ul orașului), afișate pe afișierele din oraș cât și distribuite populației cu ocazia controalelor anuale programate în baza O.M.A.I. nr. 160/2007, realizate de către compartimentul de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență al consiliului Local Bălan, la gospodării și la instituțiile subordonate
Deosebit de important este pregătirea în Situații de Urgență în școli a elevilor, care se desfășoară în cadrul orelor de dirigenție. Pentru aceasta avem o colaborare bună cu cadrele didactice care predau această disciplină, în întocmirea de planuri conspecte pe teme de Situații de Urgență și punerea la dispoziție a materialelor didactice existente, asistarea la cursuri a inspectorului de specialitate, pregătirea unor echipaje care să participe la concursurile școlare de protecție civilă "Cu viața mea apăr viața" și de apărare împotriva incendiilor "Prietenii pompierilor" ce se desfășoară anual, în organizarea Inspectoratului pentru Situații de Urgentă „OLTUL” al județului Harghita și efectuarea exercițiilor de specialitate, periodic, cu întreg efectiv al instituției.
De menționat aici ar fi că în ultimi ani echipajul Școlii Gimnaziale ,,Geo Bogza” din orașul Bălan a obținut rezultate bune și foarte bune la concursul școlar de apărare împotriva incendiilor "Prietenii pompierilor".


Deviza noastră este: Un om informat oportun – o victimă mai puțin.


Alarmarea populației se realizează prin cele trei sirene electrice de 5,5 KW. Vom face demersuri pentru asigurarea alarmării oportune a populației prin mijloace de alarmare care să poată fi acționate și din punctul de comandă județean, prin asta realizându-se un caracter unitar în semnalele ce se transmit populației astfel putând fi realizate în cele mai bune condiții cerințele alarmării care trebuie să fie oportună, stabilă, autentică și să asigure în condiții foarte bune alarmarea populației.
Pe linie de protecție prin adăpostire, orașul Bălan este în măsură să adăpostească populația în proporție de 60% în adăpostul prevăzut în beciul fostei cantine miniere, situat pe strada Florilor nr. 27/A. Acest obiectiv urmează să fie dotat cu tehnică și materiale specifice.
Protecția prin adăpostire se realizează în scopul ocrotirii cetățenilor împotriva atacurilor inamicului, efectelor dezastrelor și se asigură prin lucrări special construite ca puncte de comandă și adăposturi de protecție civilă, precum și în subsolul clădirilor și în alte spații care se amenajează în acest scop, potrivit normelor și instrucțiunilor tehnice elaborate de Comandamentul protecției civile.

Obiective:


- amenajarea și dotarea unei săli de specialitate pentru pregătire de specialitate;
- dezvoltarea dotării orașului cu hidranți subterani, în zonele vulnerabile;
- organizarea și dotarea taberelor pentru sinistrați conform O.M.A.I. nr.1494/2006;
- dotarea cu materiale a punctului de comandă și amenajarea adăpostului de protecție civilă;
- dotarea cu materiale a echipelor din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgentă, pentru creșterea capacității de intervenție;
- creșterea capacității de prevenire și de intervenție în caz de incendiu a populației prin informare continuă (difuzare materiale, ședințe de informare cu reprezentanții asociațiilor de locatari, etc.);
- identificarea în continuu a surselor de risc și centralizarea datelor în vederea complectării (îmbunătățirii) Planului de analiză și acoperire a riscurilor;
- consolidarea malurilor pârâurilor din străzile adiacente, afectate de ploile torențiale din 2005- 2006, prin construcții hidrotehnice adecvate, pentru evitarea producerii de situații de urgentă, în colaborare cu S.G.A. Miercurea Ciuc.

 

Top