Secretariat

Camera: nr. (etaj I)
Persoane:

 

Barok Gyongyver

Date de contact: Telefon: 0266-330.335

Fax: 0266-330.325

 

PROGRAMUL DE AUDIENTE

 

 

LUNI

MARTI

MIERCURI

JOI

VINERI

PRIMAR

-

8,00 -11,00

8,00-11,00

-

-

VICEPRIMAR

8,00-11,00

-

8,00-11,00

8,00-11,00

-

SECRETAR

9,00-12,00

9,00-12,00

9,00-12,00

9,00-12,00

9,00-11,00PROGRAMUL CU PUBLICUL

 

PRIMIREA ACTELOR

ELIBERAREA ACTELOR

LUNI

08,oo - 11,oo

14,oo - 16,oo

MARTI

08,oo - 11,oo

14,oo - 16,oo

MIERCURI

08,oo - 11,oo

14,oo - 16,oo

JOI

08,oo - 11,oo

14,oo - 16,oo

VINERI

08,oo - 11,oo

-

 

Atributii:

 • Asigurarea lucrărilor de secretariat pentru primar si viceprimar;
 • Organizarea, si înscrierea în audientă a cetătenilor la primar. Conducerea registrului de audiente;
 • Eliberarea adeverintelor, negatiilor la cererea solicitantilor cu alte situatii sociale repartizate către biroul de relatii cu publicul;
 • Preluarea corespondentei din partea altor institutii si înaintarea lor către conducerea Primăriei pentru distribuirea lor spre compartimente,
 • Întocmirea comenzilor pentru necesarul de publicatii interne difuzate în tară;
 • Întocmirea adreselor de răspuns sau din oficiu către alte institutii colaboratoare;
 • Conducerea registrului de note telefonice si invitatii
 • Întocmirea ordinelor de deplasare a personalului din Primărie;
 • Întocmirea si eliberarea acordurilor pentru persoanele interesate să desfăsoară activităti individuale sau pentru activităti comerciale.
 • Afisarea documentelor cu privire la activitatea Primăriei si Consiliului local, pentru informarea cetătenilor, întocmirea proceselor verbale de afisare conform Legii 52/2003, privind transparenta
 • Pregătirea comenzilor pentru necesare de papetărie si birotică;
 • Transmiterea, primirea si înregistrarea documentelor de corespondentă prin fax.
 • Îndosarierea si pregătirea documentelor pentru arhivă.
 • Întocmirea adreselor de răspuns conform legii 544/2001, privind liberul acces la informatii publice.
Top