Comisii Consiliul Local

1.Comisia Urbanism, Amenajarea teritoriului, protecţia mediului, administraţie publică locală:

      Biro Tibor
      Florea Dan
      Keszler Manuiela
      Pap Ştefan
      Potoroacă Ovidiu

 
2. Comisia Buget, finanţe, relaţii cu cetăţenii, economică,relaţii cu agenţii economici şi societăţile comerciale subordonate consiliului local:

      Orban Lorand
      Panaite Florin
      Szekely Agnes
      Teişanu Costel-Viorel
      Vaida Cristina

 
3. Comisia Cultură, sănătate, învăţământ, sport, juridic, drepturile omului, muncă şi protecţie socială, minorităţi, culte şi relaţii cu O.N.G.-urile:

      Bratu Sergiu-Doru
      Forgacs Maria-Mioara
      Grama Rodica
      Kadar Jozsef
      Muntean Petru

Top