Alegeri locale 2020

Alegeri locale 2020

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE LOCALĂ

NR. 6 BĂLAN


ETAJUL I, SALA DE ŞEDINŢE
PROGRAM DE FUNCŢIONARE
ZILNIC
ORELE 09:00 – 17:00
ÎN ZILELE ÎN CARE SE ÎMPLINESC TERMENE PROGRAMUL ESTE
ORELE 09:00 – 24:00

PREŞEDINTE:
TOADER OVIDIU - TEL. 0742911534
LOCŢIITOR:
BINDILEU MARIANA – TEL.0740687195

Desemnare presedinte si loctiitor BECL - descarca
Proces verbal completare BECL etapa I  - descarca
TEL. FIX ŞI FAX
:
0266 330 335; 0266 330 325

EMAIL PENTRU DEPUNERE ACTE
[email protected]

DOSARE CANDIDATURI:

DOSARUL NR. 1.

1. listă de candidaţi în original pentru consiliul local sau propunere candidatură pentru primar;
2. copii CI
3. declaraţie de acceptare candidatură - original
4. declaraţie de avere şi de interese – original
5. declaraţie pe propria răspundere privind CNSAS – original
6. opis documente

DOSARUL NR. 2.

1. listă de candidaţi în original pentru consiliul local sau propunere candidatură pentru primar;
2. copii CI
3. declaraţie de acceptare candidatură - original
4. declaraţie de avere şi de interese - original
5. declaraţie pe propria răspundere privind CNSAS - original
6. opis documente

DOSARUL NR. 3.

COPIE DUPĂ DOSARUL NR. 1 - se restituie candidatului

DOSARUL NR. 4

COPIE DUPĂ DOSARUL NR. 2 - se restituie candidatului
şi se depune de către acesta la judecătorie, respectiv tribunal
LISTE DE SUSŢINĂTORI:

1. un exemplar original pentru fiecare listă de candidaţi. Aceeaşi listă este valibilă şi pt primar şi pentru consiliul local.
2. opis semnat şi datat olograf
3. paginile se numerotează

  
ANUNŢ COMPLETARE BESV  ACCESEAZA

PROCES-VERBAL 
privind stabilirea numărului de candidaţi propuşi de fiecare partid politic ,alianţă politică sau alianţă electorală sau organizaţii ale minorităţilor naţionale care participă la alegeri în Circumscripţia electorală nr.6 Bălan  ACCESEAZA
 
PROCES-VERBAL 
privind completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare 68-72 din Oraşul Bălan pentru alegerea autorităţilor publice locale din data de 27 septembrie 2020  ACCESEAZA

DISPOZIŢIA Nr.251/2020
 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral pe raza oraşului Bălan în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru autoritaţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020    ACCESEAZA  
             
DISPOZIŢIA Nr.278/2020 
privind aducerea la cunostinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare din Oraşul Bălan ,în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020  ACCESEAZA
    
PROCES-VERBAL 
privind centralizarea voturilor,constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru CONSILIUL LOCAL la alegerile locale din data de 27septembrie 2020  ACCESEAZA

PROCES-VERBAL 
privind centralizarea voturilor,constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatului pentru de PRIMAR la alegerile locale din data de 27septembrie 2020  ACCESEAZA
 

VALIDARE PRIMAR  ACCESEAZA                           


                                                                       HOTĂRÂRI BECL

HOTĂRÂREA nr 1/2020
  
privind admiterea candidaturii depuse de către PNL pentru alegerea Consiliului Local Bălan cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020 ACCESEAZA
HOTĂRÂREA nr 2/2020
  
privind admiterea candidaturii depuse de către PAP STEFAN -candidat independent-pentru alegerea Primarului Oraşului Bălan cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020 ACCESEAZA
HOTĂRÂREA nr 3/2020
 
 privind admiterea candidaturii depuse de către PAP STEFAN -candidat independent-pentru pentru alegerea Consiliului Local Bălan cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020 ACCESEAZA
HOTĂRÂREA nr 4/2020
 
privind admiterea candidaturii depuse de către PMP pentru alegerea Primarului Oraşului Bălan cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020 ACCESEAZA
HOTĂRÂREA nr 5/2020
 
privind admiterea integrală a candidaturii depuse de către PMP pentru alegerea Consiliului Local Bălan cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 27 septembrie ACCESEAZA
HOTĂRÂREA nr 6/2020
 
 privind admiterea integrală a candidaturii depuse de către UDMR pentru alegerea Consiliului Local Bălan cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 27 septembrie ACCESEAZA
HOTĂRÂREA nr 7/2020

privind admiterea candidaturii depuse de către  IOJIBAN GHEORGHE -candidat independent-pentru alegerea Primarului Oraşului Bălan cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020 ACCESEAZA
HOTĂRÂREA nr 8/2020

 privind admiterea  candidaturii depuse de către ALDE pentru alegerea Consiliului Local Bălan cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020 ACCESEAZA
HOTĂRÂREA nr 9/2020

 privind admiterea integrală a candidaturii depuse de către alianţa USR PLUS  pentru alegerea Consiliului Local Bălan cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020 ACCESEAZA
HOTĂRÂREA nr 10/2020
  
privind admiterea candidaturii depuse de către TEIŞANU COSTEL-VIOREL  -candidat independent-pentru alegerea Primarului Oraşului Bălan cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020 ACCESEAZA
HOTĂRÂREA nr 11/2020
  
privind admiterea candidaturii depuse de către TEIŞANU COSTEL-VIOREL -candidat independent-pentru pentru alegerea Consiliului Local al Oraşului Bălan cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020 ACCESEAZA
HOTĂRÂREA nr 12/2020
 
privind admiterea candidaturii depuse de către Pro România pentru alegerea Primarului Oraşului Bălan cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020 ACCESEAZA
HOTĂRÂREA nr 13/2020
 
privind admiterea candidaturii depuse de către Pro România pentru alegerea Consiliului Local al Oraşului Bălan cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020 ACCESEAZA
HOTĂRÂREA nr 14/2020
  
privind admiterea candidaturii depuse de către PPU pentru alegerea Consiliului Local al Oraşului Bălan cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020 ACCESEAZA
HOTĂRÂREA nr 15/2020
  
privind admiterea candidaturii depuse de către ADER pentru alegerea Consiliului Local al Oraşului Bălan cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020 ACCESEAZA
HOTĂRÂREA nr 16/2020

  privind admiterea candidaturii depuse de către PSD pentru alegerea Consiliului Local al Oraşului Bălan cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020 ACCESEAZA
HOTĂRÂREA nr 17/2020
  
privind admiterea candidaturii depuse de către Blocul Unităţii Naţionale ( BUN ) pentru alegerea Primarului Oraşului Bălan cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020  ACCESEAZA
HOTĂRÂREA nr 18/2020
  
privind admiterea candidaturii depuse de către Blocul Unităţii Naţionale ( BUN ) pentru alegerea Consiliului Local al Oraşului Bălan cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020  ACCESEAZA
HOTĂRÂREA nr 19/2020
 
privind admiterea candidaturii depuse de către Partidul Unităţii Sociale din România (PUSR ) pentru alegerea Primarului Oraşului Bălan cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020  ACCESEAZA
HOTĂRÂREA nr 20/2020
 
privind admiterea candidaturii depuse de către Partidul Unităţii Sociale din România (PUSR ) pentru alegerea Consiliului Local al Oraşului Bălan cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020  ACCESEAZA
HOTĂRÂREA nr 21/2020
 
privind Declaraţia de renunţare la candidatură a domnului Panaite Florin de pe Lista de candidaţi a PSD pentru Consiliul Local Bălan cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 27 septembrie 2020  ACCESEAZA

 PROCES-VERBAL 
privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor înregistrate la Biroul electoral de circumscripţie locală nr.6 Bălan  ACCESEAZA

 PROCES-VERBAL 
privind  stabilirea numărului de ordine de pe toate buletinele de vot ACCESEAZA

Top