Town Highlights

Find out what’s going on & stay up to date.


ANUNŢ privind organizarea concursului/examenului de promovare in grad profesional

ANUNŢ privind organizarea concursului/examenului de promovare in grad profesional

Primăria Oraşului Bălan,cu sediul în Bălan,str.1 Decembrie nr.25 Harghita

Având în vedere prevederile art. 126 şi urm.ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile ulterioare Ţinând cont de prevederile art.477 si urm. art.618...

DISPOZITIA nr. 330 _/2019 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din Orasul Balan, in vederea organizarii $i desfisurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019

DISPOZITIA nr. 330 _/2019 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din Orasul Balan, in vederea organizarii $i desfisurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019 Primarul orasului Balan,d-I lojiban Gheorghe ; in vederea organizarii $i desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019; Vazand referatul secretarului general al orasului...

Top