ANUNŢ privind organizarea concursului/examenului de promovare in grad profesional

Primăria Oraşului Bălan,cu sediul în Bălan,str.1 Decembrie nr.25 Harghita

Având în vedere prevederile art. 126 şi urm.ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile ulterioare

Ţinând cont de prevederile art.477 si urm. art.618 alin.(22) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

ANUNŢĂ ORGANIZAREA CONCURSULUI/EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN  GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DE FUNCTIONARUL PUBLIC după cum urmează ...

Concurs/examen de promovare in grad profesional

Vizualizare prin descarcare

Category:

Primăria și Comunitatea
Top