DISPOZITIA NR.262/2020  privind convocarea Consiliului Local Bălan în şedinţă extraordinară in data de 08 septembrie 2020  

Având în vedere referatul cu nr.4487/03.09.2020 al secretarului general al Oraşului Bălan  

Constatând faptul că proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi îndeplinesc condiţiile prevăzute de art.136 alin.8 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ  în vederea întrunirii Consiliului Local Bălan în şedinţă extraordinară pentru rezolvarea unor probleme curente...

DISPOZITIA NR.262/2020  privind convocarea Consiliului Local Bălan

Vizualizare prin descarcare

Category:

Primăria și Comunitatea
Top