Rezultatul final
după cele două probe, proba scrisă și interviu la examenul organizat pentru ocuparea
postului vacant de îngrijitor, personal contractual , pe perioadă nedeterminată cu
jumătate de normă - persoană cu handicap, din cadrul compartimentului administrativ
din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Bălan

Rezultat final, ingrijitor .0,5 norma.PDF
Top