Primăria Orașului Bălan în temeiul art. 47 alin. (5) lit. b). și ale alin. (6) și (7) din Legea
20712015, cu modificările și completările ulterioare vă comunică că au fost emise acte
administrativ fiscale, Titlu executoriu și somație pentru debitorii din anexa 1
Actele administrativ fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zlle de la data
afișării anunțului .
Debitorii sunt somați să achite suma datorată bugetului local sau să facă dovada plății acesteia la
sediul instituliei. în caz contrar, executarea silită va continua cu măsurile prevăzute de lege .
Actele administrativ fiscale emise pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului
fiscal emitent, Serviciul taxe și impozite din cadrul Primăriei Orașului Bălan .
Prezentul anunț in conformitate cu art. 47, alin. (4) din Codul de procedură fiscală, constituie
confirmare de primire a actelor administrative fiscale emise in condiliile legii, fiind opozabile
titularilor.

ANUNT COLECTIV.PDF
Top