1. UAT Or. Balan, cu sediul in Or.Balan Str.1 Decembrie, nr.25, Jud. Harghita, cod fiscal 4367612, Tel. +40-266-330.335, Fax +40-266-330.325, e-mail [email protected], site www.orasulbalan.ro, reprezentat de Iojiban Gheorghe, avand functia de primar.

2. Informatii generale privind obiectul concesiunii: Obiectul concesiunii este terenul situat in intravilanul Orasul Balan, Str. Oltului, in suprafata de 12.000 mp, nr. cadastral 50595, CF nr.50595, aflat in proprietatea privata a Orasului Balan, domeniul privat. Concesionarul are obligatia de a exploata terenul care formeaza obiectul concesiunii in sensul de a realiza o investitie prin care sä creeze locuri de munca, aspect care reprezinta un interes local comunitar primordial.

3. Informatii privind documentatia de atribuire...

Anunț de licitație publică

Vizualizare prin descarcare

Category:

Licitatii Publice
Top