banner back


Ştiri şi noutaţi
DISPOZIŢIA Nr.383/2020 privind convocarea Consiliului Local Bălan în şedinţă extraordinară cu convocare de îndată,vineri 13 noiembrie 2020 ora 14:00  ACCESEAZA

  Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa elaborării propunerilor.

Iniţiator: Primăria oraşului Bălan
Elaborator: S.C. VALLUM SRL Miercurea Ciuc
ANUNŢ
    privind organizarea concursului/examenului de promovare in grad profesional
 Primăria Oraşului Bălan,cu sediul în Bălan,str.1 Decembrie nr.25 Harghita
 Având în vedere prevederile art. 126 şi urm.ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile ulterioare
Ţinând cont de prevederile art.477 si urm. art.618 alin.(22) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.
ANUNŢĂ ORGANIZAREA CONCURSULUI/EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN  GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DE FUNCTIONARUL PUBLIC după cum urmează  ACCESEAZA

  DISPOZIŢIA Nr.278/2020
 privind aducerea la cunostinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare din Oraşul Bălan ,în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020   ACCESEAZA
Ştiri / pagina:
Votare
Care dintre filmele de scurt metraj despre oraşul nostru?
SOS
Poliţia 112
Pompierii 112
Ambulanţa 112
Jandarmeria 956
Poliţia comunitara 966
|
|
|
|
|
|