"Acest poem simfonic al pământului e muntele Hasmasu Mare, izbucnind deodată în plină câmpie, categoric, masiv, dominând nordul si răsăritul" (Geo Bogza)

Scurtă istorie a orașului nostru...

Atestările documentare despre orașul Bălan provin încă din secolul al XIV-lea, conform registrelor comunei Sândominic.

În secolul al XVII-lea începe exploatarea minieră în zonă, sub domnia lui Mihai Apafi (1661-1690).

În perioada 1780-1790, un cioban, pe nume Ioan Oprea, trecând cu turmele sale prin zona Munților Hașmașului Mare a observat unele filoane de culoare galben-verzui, acoperite de un luciu metalic, acesta urmând sa raporteze autoritaților locale de la acea vreme, o familie de nobili secui, care era preocupată în special de exploatarea aurului din acea zona.

Treptat, se va înființa o colonie de mineri, iar din anul 1802, Cancelaria de la Viena intervine și se trece de la un “minerit popular’’ la o exploatare sistematică a minereului de cupru, care în perioada următoare va însemna cel mai important centru de resurse cuprifere al Austro-Ungariei.

Perioada următoare este caracterizată prin suișuri și coborâșuri, din punct de vedere al mineritului, dar comunitatea formată acolo a continuat să se dezvolte. În anul 1825 Bălanul se desparte de comuna Sândominic, astfel devine o colonie minieră de sine stătătoare (cu conducere locală proprie), iar la mijlocul secolului al XIX-lea (1850) sunt menționați aproximativ 800 de locuitori conduși de către un primar. În anul 1894 localitatea s-a reunit din nou cu comuna Sândominic.

Activitatea minieră a continuat și în perioada celor două conflagrații mondiale, cu câteva excepții, dar indiferent de impedimentele întâmpinate (sistări, crize), această comunitate s-a aflat într-o continuă dezvoltare, care s-a accentuat în perioada regimului comunist. Astfel, în anul 1968, pe fondul reformei administrativ-teritoriale, Bălanul devine un oraș cu aproximativ 16.000 de locuitori, din care 6.000 lucrau la Întreprinderea de Exploatare Minieră din localitate.

Orașul Bălan a fost până în 2006 o localitate monoindustrială, deci principala sursă de venit a majorității locuitorilor provenea din activitatea de exploatare a minereului de cupru, nefiind o zonă în care societățile comerciale sa aibă un impact semnificativ.

Odată cu intrarea în declin a economiei naționale după Revoluția din 1989, soarta orașelor de tip monoindustrial create de regimul comunist a fost pecetluită, așadar complexul industrial al Minei din Bălan și-a pierdut treptat din investiții, iar în anul 2006 a fost închisă. Din acel moment a început o scădere demografică accentuată.

CONDUCÃTORII ORAŞULUI

PRIMARI

NR.CRT NUMELE SI PRENUMELE PERIOADA
1 LUCA DUMITRU 1967 - 1968
2 ANDOR IULIU 1968 - 1975
3 VODÃ CONSTANTIN 1975 - 1980
4 POPA TRAIAN 1980 - 1984
5 RUSU VIOREL 1984 - 1987
6 DACÃU NICULAI 1987 - 1989
7 RÁCZ ATTILA-ÁRPÁD 1989 dec.- 1990 ian.
8 MARIN IOAN 1990 - 1992
9 DORU ALEXANDRU 1992 - 2000
10 MEREŞ MIHAI 2000 - 2012
11 BREZOVSZKZ GHEORGHE-ADAM 2012 - prezent
12    VICEPRIMARI

NR.CRT NUMELE SI PRENUMELE PERIOADA
1 LUCA DUMITRU 1968 - 1970
2 ATOMEI COSTICÃ 1970 - 1971
3 VODÃ CONSTANTIN 1971 - 1075
4 MEZÕ LÁSZLÓ-JÁNOS 1975 - 1977
5 PAP ANDREI 1977 - 1986
6 MAGYARI CSABA 1986 - 1987
7 PATAKI MIHÁLY 1987 - 1989
8 DORU ALEXANDRU 1989 - 1992
9 BAKK ZOLTÁN 1992 - 1996
10 MARIN IOAN 1996 - 2000
11 BREZOVSZKY GHEORGHE-ADAM 2000 - 2008
12 NISTOR IMRE 2008 - 2014
13 IOJIBAN GHEORGHE 2015-prezentSECRETARI

NR.CRT NUMELE SI PRENUMELE PERIOADA
1 NAGY ELEMÉR 1968 - 1971
2 TINCA GAVRIL 1971 - 1975
3 BORDA IOAN 1975 - 1991
4 TUZSON DEZIDERIU 1991 - 1992
5 MEREŞ MIHAI 1992 - 2000
6 ACRISTINEI OVIDIU 2000 - 2004
7 MOLDOVAN MIHAI 2004 - 2014
8 TOADER OVIDIU 2014 - prezent
Top