Alegeri locale 2016
Informaţii cu privire la programul de funcţionare al BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE LOCALĂ NR. 6 BĂLAN
BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE LOCALĂ NR. 6 BĂLAN
 


PROGRAM DE FUNCŢIONARE

ZILNIC
ORELE 10:00 – 16:00
ÎN ZILELE ÎN CARE SE ÎMPLINESC TERMENE
ORELE 10:00 – 24:00

PREŞEDINTE: TOADER OVIDIU - TEL. 0768187473; 0742911534
LOCŢIITOR: PALFERENŢ RAMONA – TEL. 0787515720
TEL. FIX ŞI FAX : 0266 330 335; 0266 330 325

Numărul de candidaţi propuşi pentru fiecare partid politic, alianţă politică sau electorală sau organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri locali din 05 iunie 2016, în Circumscripţia nr. 6 Bălan: descarcă 

CANDIDATURI DEFINITIVE PENTRU FUNCŢIA DE PRIMAR AL
ORAŞULUI BĂLAN
LA ALEGERILE LOCALE DIN 05 IUNIE2016

Original - descarcă
Nr. Crt Nume Prenume Apartenenţă politică Ocupaţie Profesie
1 IOJIBAN  GHEORGHE  INDEPENDENT VICEPRIMAR INFORMATICIAN
2 ORBAN LORAND UDMR PROFESOR PROFESOR
3 FLOREA DAN PMP ADMINISTRATOR MECANIC
4 NISTOR  CSILLA INDEPENDENT ADMINISTRATOR STIINŢE ADMINISTRATIVE
5 PÎRVAN  SORINA INDEPENDENT EDUCATOARE EDUCATOARE
6 RAŢĂ FLORIN PSD ŞEF SERVICIU PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ INGINER MINIER

CANDIDATURI DEFINITIVE PENTRU FUNCŢIA DE CONSILIUL LOCAL
AL 
ORAŞULUI BĂLAN
LA ALEGERILE LOCALE DIN 05 IUNIE2016

Original - descarcă
Nr. Crt.  Apartenenţă politică
1 UDMR
2 PMP
3 CANDIDAT INDEPENDENT PÎRVAN MIHAI 
4 PSD
5 PNL
6 PNŢCD
7 CANDIDAT INDEPENDENT TEIŞANU COSTEL-VIOREL
8 ALDE

ORIDENEA PE BULETINELE DE VOTvizualizează

SENTINŢELE CIVILE privind contestaţiile depuse pentru respingerea candidaturilor la Consiliul Local şi Primar al oraşului Bălan la alegerile locale - descarcă

  • Hotărâri privind înregistrarea candidaturilor pentru alegerea PRIMARULUI ORAŞULUI BĂLAN
HOTĂRÂREA NR. 1 - IOJIBAN GHEORGHE -vizualizează
HOTĂRÂREA NR. 2 - ORBAN LORAND - vizualizează
HOTÂRĂREA NR. 4 - DAN FLOREA - vizualizează
HOTĂRÂREA NR. 6 - MEREŞ MIHAI - vizualizează
HOTĂRÂREA NR. 7 - NISTOR CSILLA - vizualizează
HOTĂRÂREA NR. 9 - PÎRVAN SORINA - vizualizează
HOTĂRÂREA NR. 11 - RAŢĂ FLORIN - vizualizează
HOTĂRÂREA NR. 13 - PAŞCU VASILE - vizualizează
HOTĂRÂREA NR. 17 - COJOCARU COSTEL-MARIAN - vizualizează
HOTĂRÂREA NR.20 + Cerere PAŞCU VASILE - vizualizează
  • Hotărâri privind înregistrarea candidaturilor pentru alegerea CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI BĂLAN
HOTÂREA NR. 3 - U.D.M.R. - vizualizează
HOTÂREA NR. 5 - P.M.P. - vizualizează
HOTÂREA NR. 8 - P.N.L. - vizualizează
HOTÂREA NR. 10 - PÎRVAN MIHAI - vizualizează
HOTÂREA NR. 12 - P.S.D. - vizualizează
HOTÂREA NR. 14 - A.R.B. - vizualizează
HOTÂREA NR. 15 - P.N.Ţ.C.D. - vizualizează
HOTÂREA NR. 16 - TEIŞANU COSTEL - vizualizează
HOTÂREA NR. 18 - A.L.D.E - vizualizează
HOTÂREA NR. 19 - P.N.L.(renunţare la candidatură) - vizualizează


PROCES-VERBALÎncheiat azi 15 aprilie 2016 cu ocazia completării Biroului electoral de circumscripţie orăşenească Bălan nr. 6 cu reprezentanţii partidelor politice, ai alianţelor politice, ai alinanţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în cel puţin una din camerele Parlamentului, conform prevederilor art. 26 alin. 13-15 din Legea nr. 115/2015 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi conform prevederilor art. 1 alin. 5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al birourilor electorale aprobat prin Hotărârea Biroului Electoral central nr. 2/28.03.2016;

Prin Procesul verbal nr. 1883 din 10.04.2016 înregistrat la Instituţia Prefectului Judeţul Harghita cu nr. 5360 din 11.04.2016 şi la UAT Bălan cu nr. 2144/11.04.2016 s-au desemnat ca preşedinte şi locţiitor ai circumscripţiei orăşeneşti nr. 6 Bălan dl Toader Ovidiu în funcţia de preşedinte şi dna Palferenţ Ramona în funcţia de locţiitor;

Având în vedere cererile depuse în termenul legal de către reprezentanţii partidelor politice, ai alianţelor politice, ai alinanţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în cel puţin una din camerele Parlamentului, după cum urmează:

1. cererea nr. 1/13.04.2016 a PSD – reprezentant desemnat dl PANAITE VIOREL prin adresa nr. 771/12.04.2016;
2. cererea nr. 2/13.04.2016 a ALDE – reprezentant desemnat dl KOVACS ROBERT prin adresa nr. 9/12.04.2016
3. cererea nr. 3/13.04.2016 a PNL – reprezentant desemnat dna KURKO CSILLA prin adresa nr. 33/12.04.2016;
4. cererea nr. 4/13.04.2016 a UDMR - reprezentant desemnat dl SZABO ZOLTAN prin adresa nr. 132/13.04.2016
5. cererea nr. 5/14.03.2016 a UNPR – reprezentant desemnat dna SÎRB RAVECA prin adresa nr. 44/12.04.2016


Văzând Procesul verbal nr. 1/PVC din 26.03.2016 încheiat cu ocazia constituirii Biroului Electoral central publicat pe site-ul Biroului Electoral central constituit pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 2016 în care este menţionată adresa nr. 1/466/VZ/25.03.2016 a Camerei Deputaţilor în care sunt enumerate partidele politice, alianţele politice, alinanţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în cel puţin una din camerele Parlamentului,

Se constată faptul că toate partidele politice, alianţele politice, alinanţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în cel puţin una din camerele Parlamentului şi-au desemnat reprezentanţi în Biroul electoral de circumscripţie orăşenească Bălan nr. 6 în termenul legal şi întrunesc condiţiile legale.

Având în vedere cele mai sus menţionate se completează, în prima etapă, Biroul electoral de circumscripţie orăşenească Bălan nr. 6 cu reprezentanţii partidelor politice, ai alianţelor politice, ai alinanţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în cel puţin una din camerele Parlamentului cu următorii reprezentanţi:

1. PANAITE VIOREL – PSD
2. KOVACS ROBERT – ALDE
3. KURKO CSILLA -PNL
4. SZABO ZOLTAN – UDMR
5. SÎRB RAVECA – UNPR
|
|
|
|
|
|