Publicaţii căsătorii
   

Oficiere căsătorii

PRIMAR: IOJIBAN GHEORGHE
REFERENT: Kristaly Eva

                                        PUBLICATII CĂSĂTORII
                                                         2019


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 17.10.2019 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BOROŞ MIHAI (numele şi prenumele) în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) RUSU ANDRA-ROXANA (numele şi prenumele), în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr.13712 /17.10.2019
data publicaţiei: 17.10.2019.
data căsătoriei: 26.10.2019.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 09.10.2019 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DAVID ISTVAN (numele şi prenumele) în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în oraş.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) MUSCALU MIHAELA (numele şi prenumele), în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în or. BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr.13686 /09.10.2019
data publicaţiei: 09.10.2019.
data căsătoriei: 18.10.2019.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 19.09.2019 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VASLABAN JANOS-TIBOR (numele şi prenumele) în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) APREUTESI ANDREEA (numele şi prenumele), în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr.13635 /19.09.2019
data publicaţiei: 19.09.2019.
data căsătoriei: 28.09.2019.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 24.08.2019 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ARCOMIŢEI GABRIEL (numele şi prenumele) în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) VERCIUC IRINA (numele şi prenumele), în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în com.STROIEŞTI judeţul SUCEAVA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr.13569 /24.08.2019
data publicaţiei: 24.08.2019.
data căsătoriei : 02.09.2019.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 23.08.2019 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui AIACOBOAIEI FLORIN (numele şi prenumele) în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) BILIC ANCA (numele şi prenumele), în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în com.BOSANCI judeţul SUCEAVA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr.13567 /23.08.2019
data publicaţiei: 23.08.2019.
data căsătoriei : 01.09.2019.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 21.08.2019 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BALINT DANIEL (numele şi prenumele) în vârstă de 47 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) ANDRÁS GABRIELLA (numele şi prenumele), în vârstă de 46 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr.13559 /21.08.2019
data publicaţiei: 21.08.2019.
data căsătoriei: 30.08.2019.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 15.08.2019 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TAMAŞ ANTON (numele şi prenumele) în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) ONU MARIA-MĂDĂLINA (numele şi prenumele), în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr.13547 /15.08.2019
data publicaţiei: 15.08.2019.
data căsătoriei: 24.08.2019.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 15.08.2019 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BILBOC DANIEL (numele şi prenumele) în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) GHEORGHIU DUMITRA-ALEXANDRA (numele şi prenumele), în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr.13546 /15.08.2019
data publicaţiei: 15.08.2019.
data căsătoriei: 24.08.2019


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 14.08.2019 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ANGHEL EMANUEL (numele şi prenumele) în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) VOICU CRISTINA-GABRIELA (numele şi prenumele), în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr.13545 /14.08.2019
data publicaţiei: 14.08.2019.
data căsătoriei: 23.08.2019.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 09.08.2019 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COSFERENT ROBERT (numele şi prenumele) în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) FÎNARIU OANA-DANIELA (numele şi prenumele), în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr.13541 /08.08.2019
data publicaţiei: 09.08.2019.
data căsătoriei: 18.08.2019.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 08.08.2019 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui LŐRINCZ BOGDAN-EMIL (numele şi prenumele) în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) BURJÁN ZSUZSÁNNA (numele şi prenumele), în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în mun.MIERCUREA-CIUC judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr.13540 /08.08.2019
data publicaţiei: 08.08.2019.
data căsătoriei: 17.08.2019.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 19.07.2019 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui HÎRTOPANU ALEXANDRU-CIPRIAN (numele şi prenumele) în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în oraş.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) HĂRMĂNESCU ANDREEA (numele şi prenumele), în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în oraş.BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr.13495 /19.07.2019
data publicaţiei: 19.07.2019.
data căsătoriei: 28.07.2019.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 04.07.2019 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CHETREANU COSTEL-ANDREI (numele şi prenumele) în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în or. BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) KEDVES GERTRÚD-ALIZ (numele şi prenumele), în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în or. BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr.13449 /04.07.2019
data publicaţiei: 04.07.2019.
data căsătoriei: 13.07.2019.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 03.07.2019 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TUDUREANU GHEORGHE (numele şi prenumele) în vârstă de 51 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) ANTAL TEREZ (numele şi prenumele), în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr.13446 /03.07.2019
data publicaţiei: 03.07.2019.
data căsătoriei: 12.07.2019.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 21.06.2019 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ANDREI GEORGEL (numele şi prenumele) în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) SCHELEGIA GEORGIANA-MIHAELA (numele şi prenumele), în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în com.BUCIUMENI sat TECUCELU SEC judeţul GALAŢI.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr.13401 /21.06.2019
data publicaţiei: 21.06.2019.
data căsătoriei: 30.06.2019.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 12.06.2019 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui POPA FLORIN (numele şi prenumele) în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în oraş.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) CSISZÁR KINGA (numele şi prenumele), învârstă de 28 ani, cu domiciliul în or. BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr.13376 /12.06.2019
data publicaţiei: 12.06.2019.
data căsătoriei: 21.06.2019.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 11.06.2019 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BINDILEU DĂNUŢ (numele şi prenumele) în vârstă de 46 ani, cu domiciliul în oraş. DĂRMĂNEŞTI judeţul BACĂU şi a d.nei(d.rei) KOVÁCS ILDIKÓ (numele şi prenumele), învârstă de 39 ani, cu domiciliul în or. BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr.13374 /11.06.2019
data publicaţiei: 11.06.2019.
data căsătoriei: 20.06.2019.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 09.05.2019 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui HĂRMĂNESCU DANIEL(numele şi prenumele) în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în oraş.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) POTORAC GEANINA (numele şi prenumele), învârstă de 34 ani, cu domiciliul în com. MERA sat. MERA judeţul VRANCEA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr.13313 /09.05.2019
data publicaţiei: 09.05.2019.
data căsătoriei: 18.05.2019.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 18.04.2019 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MÁTÉ HUNOR-ANTAL (numele şi prenumele) în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în com. SÂNDOMINIC judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) BIRÓ RENÁTA (numele şi prenumele), învârstă de 23 ani, cu domiciliul în or. BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr.13273 /18.04.2019
data publicaţiei: 18.04.2019
data căsătoriei: 27.04.2019.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 27.03.2019 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MUTU VASILE-VIOREL (numele şi prenumele) în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) SECELEANU CAMELIA (numele şi prenumele), în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în mun.CONSTANŢA judeţul CONSTANŢA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr.13212 /27.02.2019
data publicaţiei: 27.03.2019.
data căsătoriei: 05.04.2019.

PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 18.03.2019 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BULIGA DOREL (numele şi prenumele) în vârstă de 50 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) COJOC GEORGETA (numele şi prenumele), în vârstă de 60 ani, cu domiciliul în com.BERZUNŢI sat.BERZUNŢI judeţul BACĂU.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr.13190 /18.03.2019
data publicaţiei: 18.03.2019.
data căsătoriei: 27.03.2019.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 21.02.2019 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui KEDVES ISTVÁN (numele şi prenumele) în vârstă de 49 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) KISS ÉVA (numele şi prenumele), în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr.13116 /21.02.2019
data publicaţiei: 21.02.2019.
data căsătoriei: 02.03.2019.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 25.01.2019 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BURJÁN ROBERT (numele şi prenumele) în vârstă de 44 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) DURAC SĂNDICA-ELENA (numele şi prenumele), în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în or,BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13057 /25.01.2019
data publicaţiei: 25.01.2019.
data căsătoriei: 03.02.2019.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 22.01.2019 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ERŐS LÁSZLÓ (numele şi prenumele) în vârstă de 52 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) IAKABFI ANNA (numele şi prenumele), în vârstă de 45 ani, cu domiciliul în or,BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13049 /22.01.2019
data publicaţiei: 22.01.2019.
data căsătoriei: 31.01.2019.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 13.12.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GYARMATI SÁNDOR (numele şi prenumele) în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în com.SICULENI judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) MÁKSZEM ENIKŐ (numele şi prenumele), în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în or,BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei
Nr. 13949 /13.12.2018
data publicaţiei: 13.12.2018.
data căsătoriei: 22.12.2018.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 11.12.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TIMARU MARIUS (numele şi prenumele) în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) PANTIRU ECATERINA-ERZSÉBET (numele şi prenumele), în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în or,BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13943 /11.12.2018
data publicaţiei: 11.12.2018.
data căsătoriei: 20.12.2018.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 08.11.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NUBER ERVIN (numele şi prenumele) în vârstă de 29 ani,   cu domiciliul   în or.BĂLAN    judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) BOTH HAJNALKA (numele şi prenumele), în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13890 /08.11.2018
data publicaţiei: 08.11.2018.
data  căsătoriei:  17.11.2018.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 25.10.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MIHALY ZALÁN-CSABA (numele şi prenumele) în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în com.SÎNDOMINIC judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) FERENCZI EMŐKE (numele şi prenumele), în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13852 /25.10.2018
data publicaţiei: 25.10.2018.
data căsătoriei: 03.11.2018.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 11.10.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BURSUC EDUARD-ALIN (numele şi prenumele) în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) SPÎNU ANDREA (numele şi prenumele), în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în or,BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13812 /11.10.2018
data publicaţiei: 11.10.2018.
data căsătoriei: 20.10.2018.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 04.10.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SZÉKELY SZABOLCS (numele şi prenumele) în vârstă de 29 ani,   cu domiciliul   în or.BĂLAN    judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) GIDOFALVI  KATALIN (numele şi prenumele), în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13797 /04.10.2018
data publicaţiei: 04.10.2018.
data  căsătoriei:  13.10.2018.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 02.10.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NAGY ANDREI (numele şi prenumele) în vârstă de 65 ani,   cu domiciliul   în or.BĂLAN    judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) NAGY AURICA (numele şi prenumele), în vârstă de 62 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13788 /02.10.2018
data publicaţiei: 02.10.2018.
data  căsătoriei:  11.10.2018.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 27.09.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BARA AKOS (numele şi prenumele) în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în com.SÎNDOMINIC judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) BARA BRIGITTA (numele şi prenumele), în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în or,BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13770 /27.09.2018
data publicaţiei: 27.09.2018.
data căsătoriei: 06.10.2018.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 23.08.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CSATLOS ARNOLD (numele şi prenumele) în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în com.SÎNDOMINIC judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) BORBELY ALEXANDRA (numele şi prenumele), în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în oraş.BĂLAN, judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13647 /23.08.2018
data publicaţiei: 23.08.2018.
data căsătoriei: 01.09.2018.

PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 18.08.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CHILIUŢĂ ALEXANDRU (numele şi prenumele) în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în com.CICEU sat.CICEU judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) BUCIN MIHAELA-NADIA (numele şi prenumele), în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN, judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13626 /18.08.2018
data publicaţiei: 18.08.2018.
data căsătoriei: 27.08.2018.

PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 17.08.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BIŢA ALIN-CONSTANTIN (numele şi prenumele) în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) COJOCARU VERONICA (numele şi prenumele), în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN, judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13623 /17.08.2018
data publicaţiei: 17.08.2018.
data căsătoriei: 26.08.2018.

PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 17.08.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui POPA LAURENŢIU (numele şi prenumele) în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în mun.TULCEA judeţul TULCEA şi a d.nei(d.rei) ZOLTAN OLIMPIA-RALUCA (numele şi prenumele), în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN, judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13622 /17.08.2018
data publicaţiei: 17.08.2018.
data căsătoriei: 26.08.2018.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 16.08.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MATEI ROMEO-CLAUDIU (numele şi prenumele) în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) MITESCU LAURA-ALEXANDRA (numele şi prenumele), în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN, judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13621 /16.08.2018
data publicaţiei: 16.08.2018.
data căsătoriei: 25.08.2018.

PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 16.08.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui AXINTE ALIN (numele şi prenumele) în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) ŞANCARIUC ALINA-IULIANA (numele şi prenumele), în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN, judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13620 /16.08.2018
data publicaţiei: 16.08.2018.
data căsătoriei: 25.08.2018.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 16.08.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui HADARAG CRISTIAN (numele şi prenumele) în vârstă de 50 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) SZÁSZ ELLA (numele şi prenumele), în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN, judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13619 /16.08.2018
data publicaţiei: 16.08.2018.
data căsătoriei: 25.08.2018.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 10.08.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COSFERENŢ SZABOLCS (numele şi prenumele) în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) PAŞOL ANDRA (numele şi prenumele), în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în com.CUMPĂNA, judeţul CONSTANŢA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13605 /10.08.2018
data publicaţiei: 10.08.2018.
data căsătoriei: 19.08.2018.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 09.08.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui LUNGU ANDREI (numele şi prenumele) în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) MARMELIUC EMILIA-DANIELA (numele şi prenumele), în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN, judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13601 /09.08.2018
data publicaţiei: 09.08.2018.
data căsătoriei: 18.08.2018.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 08.08.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui OLTEANU GABRIEL (numele şi prenumele) în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) CIOBANU MIHAELA (numele şi prenumele), în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în loc.HOLLAND LANDING ţara.CANADA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13593 /08.08.2018
data publicaţiei: 08.08.2018.
data căsătoriei: 17.08.2018.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 07.08.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ANGHEL PETRICĂ (numele şi prenumele) în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) SCĂPĂU IONELA (numele şi prenumele), în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în com.OSTROV, judeţul TULCEA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13589 /07.08.2018
data publicaţiei: 07.08.2018.
data căsătoriei: 16.08.2018.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 19.07.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MARDARE EMIL-MIHAI (numele şi prenumele) în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) AMBROZIE ROXANA-ANDREEA (numele şi prenumele), în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în or,BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13503 /19.07.2018
data publicaţiei: 19.07.2018.
data căsătoriei: 28.07.2018.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 16.07.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ALBERT ISTVÁN-HUNOR (numele şi prenumele) în vârstă de 31 ani,   cu domiciliul   în or.BĂLAN    judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) BÖJTE ÁGOTA  (numele şi prenumele), în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în com.SÎNDOMINIC, judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13490 /16.07.2018
data publicaţiei: 16.07.2018.
data  căsătoriei:  25.07.2018.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 12.07.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GÁL LEVENTE (numele şi prenumele) în vârstă de 42 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)
ŞERBAN AURORA-MARIA (numele şi prenumele), în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în mun.TÎRGU MUREŞ judeţulMUREŞ.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13482 /12.07.2018
data publicaţiei: 12.07.2018.
data căsătoriei: 21.07.2018.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 12.07.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CIOATO DORU-MIHAI (numele şi prenumele) în vârstă de 42 ani, cu domiciliul în com.MINTIU GHERLII sat.Mintiu Gherlii judeţul CLUJ şi a d.nei(d.rei) URSU FLORENTINA (numele şi prenumele), în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în oraş.BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13481 /12.08.2018
data publicaţiei: 12.07.2018.
data căsătoriei: 21.07.2018.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 21.06.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BUCĂTARIU DANIEL (numele şi prenumele) în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) MIHOK-BOGDAN CSILLA-MÁRIA (numele şi prenumele), în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în com.LUNCA DE JOS sat.VALEA LUI ANTALOC judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13420 /21.06.2018
data publicaţiei: 21.06.2018.
data căsătoriei: 30.06.2018.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 07.06.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui LAKATOS GELLÉRT (numele şi prenumele) în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) VASLABÁN CSILLA (numele şi prenumele), în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13389 /07.06.2018
data publicaţiei: 07.06.2018.
data căsătoriei: 16.06.2018.


 PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ   
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335                       

 
 Astăzi 22.05.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui OLTEANU ALIN (numele şi prenumele) în vârstă de 49 ani,   cu domiciliul   în or.BĂLAN    judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) OLTEANU GEOVANA-CLAUDIA (numele şi prenumele), în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13349 /22.05.2018
data publicaţiei: 22.05.2018.
data  căsătoriei: 31.05.2018.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 25.04.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BARNA MARIAN (numele şi prenumele) în vârstă de 38 ani,   cu domiciliul   în or.BĂLAN    judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) CHIOREAN NICOLETA-MARIA (numele şi prenumele), în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţulHARGHITA                                                                                                                                                                 
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are    cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.                                 
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13274 /25.04.2018
data publicaţiei: 25.04.2018.
data  căsătoriei: 04.05.2018.                                                                                                                                          .      

PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 28.03.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ÁDÁM ROBERT (numele şi prenumele) în vârstă de 28 ani,   cu domiciliul   în com.GIROC sat.GIROC judeţul TIMIŞ şi a d.nei(d.rei) BĂLULESCU MĂDĂLINA-CRISTINA (numele şi prenumele), în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în com.GIROC sat.GIROC judeţul TIMIŞ.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13214 /28.03.2018
data publicaţiei: 28.03.2018.
data  căsătoriei: 06.04.2018.

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 01.03.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BĂDRĂGAN ROBERT-CĂTĂLIN (numele şi prenumele) în vârstă de 28 ani,   cu domiciliul   în or.BĂLAN    judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) KOVÁCS TÜNDE-CORINA (numele şi prenumele), în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în com.VOŞLĂBENI sat.VOŞLĂBENI judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13158 /01.03.2018
data publicaţiei: 01.03.2018.
data  căsătoriei: 10.03.2018.
 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335

Astăzi 01.03.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ROŞAŢĂ MIHAI (numele şi prenumele) în vârstă de 30 ani,   cu domiciliul   în or.BĂLAN    judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)FORIKA HELGA (numele şi prenumele), în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Nr. 13157 /01.03.2018
data publicaţiei: 01.03.2018.
data  căsătoriei: 10.03.2018.


PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ
str.1 Decembrie bl.29 ap.3,4. or.Bălan jud.Harghita cod.535200 tel/fax.0266330325/0266330335


Astăzi 11.02.2018 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BUZĂ PETRU (numele şi prenumele) în vârstă de 39 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) POP ADRIANA (numele şi prenumele), în vârstă de 44 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la aceast

|
|
|
|
|
|