Serviciul Locativ
Camera nr. 15 (etaj I)
Persoane Referent: Aiacoboaie Victoria
Date de contact

Telefon: 0266-330.335; int. 205

E-mail: office@orasulbalan.ro

 

Documente publice si cereri tip

LEGEA nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat - click aici


Atributiile compartimentului
  • Încaseaza chirii, rata, dobânda si alte prestatii;
  • Tine evidenta apartamentelor la rata si dobânda;
  • Transmite somatii restantierilor;
  • Propune Primarului trimiterea în judecata a restantierilor;
  • Operatiuni din chitantier în registru de evidenta;
  • Întocmeste zilnic borderou de încasare si monetar de predare a încasarilor;
  • Întocmirea centralizatorului cu situatia lunara a încasarilor la chirie, rata si dobânda ; predarea la casierie si contabilitate;
  • Urmareste încasarile prin banca;
  • Calculeaza soldurile la chirii, rata si dobânda;
  • Gestionarea si evidenta timbrelor postale si a chitantierelor;
  • Întocmirea referatelor privind diferite situatii;
  • Întocmirea adreselor de raspuns sau din oficiu catre alte institutii colaboratoare;
  • Încasarea ratelor pentru instalarea gazului metan si evidenta acestora;
  • Deplasare pe teren;
  • Îndosarierea si pregatirea documentelor pentru arhiva;
  • Alte sarcini primite de la Primar si Viceprimar.
|
|
|
|
|
|