Istorie

Atestările documentare

despre această zonă provin încă din secolul XIV, după cum dovedesc registrele comunei Sândominic, iar mineritul în regiune începe din sec. XVII, cu domnia lui Apaffy Mihaly (1661-1690). Spre sfârsitul secolului al XVIII-lea, zăcămintele cuprifere de aici au devenit unele dintre importantele surse de metal ale monarhiei Austro-Ungare.

 

 


Bălanul se desparte în 1825 de Sândominic si devine o colonie minieră de sine stătătoare (cu conducere locală proprie). În 1894 localitatea, din punct de vedere administrativ a fost retrocedată comunei Sândominic si această situatie s-a mentinut până în anul 1968, când, la o populatie de 15 mii de locuitori, localitatea a fost declarată oras.
Actualmente orasul Bălan are circa 10.000 de locuitori.
Parohia Ortodoxă Bălan

Credinciosii români din Bălan au apartinut, până în toamna anului 1972, bisericilor ortodoxe din Izvorul Muresului si Voslobeni. Din acel an, Episcopia Ortodoxă de Alba Iulia trimite în Bălan pe inimosul ieromonah Serafim Măciucă, vrâncean de origine. Se înfiintează, astfel, prima parohie ortodoxă, cu ajutorul Mitropoliei Ortodoxe a Sibiului. Părintele Serafim a construit la început o capelă de lemn, cu hramul "Adormirea Maicii Domnului", iar în 1976 a obtinut autorizatia de construire a unei biserici. La ridicarea ei, Patriarhul Justinian a contribuit cu suma de 90.000 lei.
În noiembrie 1978, biserica, având hramul "Sfintii Ierarhi Ilie Iorest si Sava Brancovici" si "Intrarea în biserică a Maicii Domnului", a fost terminată. Este zidită în piatră, până la glaful geamurilor si continuată cu cărămidă perforată până la boltile semicirculare. Are trei turnuri si e acoperită cu tablă zincată. Stilul arhitectonic este cel romantic. Pictura este în frescă, începută în 1981 si terminată în 1985 de pictorul Mihail Fordea si sotia sa. Biserica a fost binecuvântată din anul 1985, spre a se putea sluji în ea, iar sfintirea a fost făcută de Emilian Birdas, episcop al Alba Iuliei, preot vicar Andrei Andreicut si consilier cultural Petru Plesa, la 20 august 1989.
În luna martie 1989 a fost instalat ca paroh preot Dumitru Panaite, care, cu sprijinul credinciosilor si cu ajutorul primit din partea Episcopiei, a făcut ultimele finisări în biserică: policandre, vesminte, trotuar din beton împrejurul bisericii, constructii anexe etc. Din anul 1995, preotul Dumitru Panaite este si consilier bisericesc al Episcopiei Covasnei si Harghitei, membru al consiliului si adunării eparhiale si a Colegiului de redactie al publicatiei eparhiei, Graiul românesc.
Din anul 2001, la parohia Bălan a fost încadrat preotul Teofil Tecuschi, transferat de la parohia Sâncrăieni. În anul 2001, cu sprijinul Episcopiei si al unor sponsori, casa parohială a fost reparată si modernizată.


Comunitatea romano-catolică din orasul Bălan

Comunitatea din Bălan odată cu începerea exploatării zăcămintelor de cupru la începutul secolului XIX, înfiintează parohia romano-catolică proprie.
Din documentele "Scrisori Obligatorii" (Kotelezo Levelek) datate în anii 1826-1833, reiese că comunitatea din Bălan are biserică, parohie scoală si preot al comunitătii, acestea fiind patronate de societatea minieră.
În anul 1827 în locul bisericii actuale se afla o capelă din lemn, în anul 1864 societatea minieră initiază si începe construirea bisericii actuale, care este sfintită de episcopul de Alba-Iulia, Fogarasi Mihaly, în anul 1869 astfel aceasta primind Hramul Nepomuki Szent Janos ocrotitor al bisericii.
Din documentatia scrisă si stampila aflată în arhiva bisericii, reiese că în anul 1943 există o asociere a tinerilor catolici agrari (Katolikus Agrar Ifjusagi Legenyegylet) din Bălan, totodată o stampilă aflată în arhiva bisericii atestă că în anul 1943 în Bălan exista o scoală elementară catolică.
De la sfârsitul secolului XIX până în anul 1896, orasul dispunea de o parohie si paroh al comunitătii, de la această dată pentru circa 70 de ani comunitatea catolică din Bălan fiind păstorită de parohia din Sândominic.
Din anul 1968, odată cu declararea Bălanului ca oras se reînfiintează parohia romano-catolică, iar împreună cu dezvoltarea comunitătii numărul enoriasilor a ajuns să atingă cifra de 4000.
Biserica romano-catolică din Bălan este o constructie în stil gotic si este declarată ca fiind monument istoric.Comunitatea romano-catolică pe parcursul anilor a fost păstorită de parohii:

 

NR.CRT NUMELE SI PRENUMELE PERIOADA
1 Fejer Jozsef 1876 - 1881
2 Mihaly Albert 1881 - 1885
3 Papp Lorinc 1885 - 1895
4 parohia din Sândominic 1895 - 1940
5 Bartalis Tamas 1941 - 1944
6 parohia din Sândominic 1944 - 1968
7 Szilagyi Lorinc 1968 - 1979
8 Fabian Zoltan 1979 - 1990
9 Pal Antal 1990 - 2005
10 Balint Emil 2005 - prezentCONDUCÃTORII ORAŞULUI

PRIMARI

NR.CRT NUMELE SI PRENUMELE PERIOADA
1 LUCA DUMITRU 1967 - 1968
2 ANDOR IULIU 1968 - 1975
3 VODÃ CONSTANTIN 1975 - 1980
4 POPA TRAIAN 1980 - 1984
5 RUSU VIOREL 1984 - 1987
6 DACÃU NICULAI 1987 - 1989
7 RÁCZ ATTILA-ÁRPÁD 1989 dec.- 1990 ian.
8 MARIN IOAN 1990 - 1992
9 DORU ALEXANDRU 1992 - 2000
10 MEREŞ MIHAI 2000 - 2012
11 BREZOVSZKZ GHEORGHE-ADAM 2012 - prezent
12    VICEPRIMARI

NR.CRT NUMELE SI PRENUMELE PERIOADA
1 LUCA DUMITRU 1968 - 1970
2 ATOMEI COSTICÃ 1970 - 1971
3 VODÃ CONSTANTIN 1971 - 1075
4 MEZÕ LÁSZLÓ-JÁNOS 1975 - 1977
5 PAP ANDREI 1977 - 1986
6 MAGYARI CSABA 1986 - 1987
7 PATAKI MIHÁLY 1987 - 1989
8 DORU ALEXANDRU 1989 - 1992
9 BAKK ZOLTÁN 1992 - 1996
10 MARIN IOAN 1996 - 2000
11 BREZOVSZKY GHEORGHE-ADAM 2000 - 2008
12 NISTOR IMRE 2008 - 2014
13 IOJIBAN GHEORGHE 2015-prezentSECRETARI

NR.CRT NUMELE SI PRENUMELE PERIOADA
1 NAGY ELEMÉR 1968 - 1971
2 TINCA GAVRIL 1971 - 1975
3 BORDA IOAN 1975 - 1991
4 TUZSON DEZIDERIU 1991 - 1992
5 MEREŞ MIHAI 1992 - 2000
6 ACRISTINEI OVIDIU 2000 - 2004
7 MOLDOVAN MIHAI 2004 - 2014
8 TOADER OVIDIU 2014 - prezent
|
|
|
|
|
|