Documente publice

Camera

nr. 9 (etaj I)

Persoane

Referent: Kristaly 

PUBLICATII CĂSATORII

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN                                 
JUDEŢUL HARGHITA                                                                                                                                              
-Starea civilă-                                                                                                                                                                
Nr.13766 /20.11.2017                                                                                                                                                    
data publicaţiei: 20.11.2017.                                                                                                                                        
data căsătoriei: 29.11.2017.                                                                                                                                          


      Astăzi 20.11.2017 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COLCER PETRU  (numele şi prenumele) în vârstă de 61 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a                             d.nei(d.rei)SABĂU LUCREŢIA (numele şi prenumele), în vârstă de 63 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are        cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.                                   
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la     data afişării publicaţiei.                                                                                                                                                 
                                                                
Ofiţer de stare civila,                                                                                                                                                  
Kristaly Eva                                                                                                                                                  
              
PUBLICATII CĂSATORII

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.15728/19.11.2015
data publicaţiei: 19.11.2015.
data căsătoriei:  28.11. 2015

          Astăzi 19.11.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CROITORU VIRGIL-TUDOR (numele şi prenumele) în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) CZIFRA BEÁTA (numele şi prenumele), în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.15725/13.11.2015
data publicaţiei: 13.11.2015.
data căsătoriei:  22.11. 2015

          Astăzi 13.11.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ONCIOIU MARIAN (numele şi prenumele) în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în mun.HUNEDOARA judeţul HUNEDOARA şi a d.nei(d.rei) BODÓ REBECA-ALEXANDRA (numele şi prenumele), în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în mun.TIMIŞOARA judeţul TIMIŞ.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCALDE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.15601/17.09.2015
data publicaţiei: 17.09.2015.
data căsătoriei:  26.09. 2015
 
          Astăzi 17.09.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SIMIRUC ADRIAN-FLORIN (numele şi prenumele) în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   NAGY MELINDA (numele şi prenumele), în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
 
Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.15602/17.09.2015
data publicaţiei: 17.09.2015.
data căsătoriei:  26.09. 2015

          Astăzi 17.09.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VASLABÁN JÁNOS (numele şi prenumele) în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   MIHALCEA ANA-MARIA (numele şi prenumele), în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.15584/10.09.2015
data publicaţiei: 10.09.2015.
data căsătoriei:  19.09. 2015

          Astăzi 10.09.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui IACOB ADRIAN (numele şi prenumele) în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   OLTEAN PETRONELA (numele şi prenumele), în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.15556/03.09.2015
data publicaţiei: 03.09.2015.
data căsătoriei:  12.09. 2015

          Astăzi 03.09.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BIŢA VLAD-VASILE (numele şi prenumele) în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   GHIUZAN LĂCRĂMIOARA-MIRELA (numele şi prenumele), în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.15505/21.08.2015
data publicaţiei: 21.08.2015.
data căsătoriei:   30.08.2015

Astăzi 21.08.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COBZARU NICOLAE-CONSTANTIN (numele şi prenumele) în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   POSTICĂ DANIELA (numele şi prenumele), în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.15491/14.08.2015
data publicaţiei: 14.08.2015.
data căsătoriei:  23.08. 2015

          Astăzi 14.08.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GHIMICI-LUCHIAN GHIOCEL (numele şi prenumele) în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   BARNA CRISTINA-DANIELA (numele şi prenumele), în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.15487/13.08.2015
data publicaţiei: 13.08.2015.
data căsătoriei:  22.08. 2015

          Astăzi 13.08.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MOCANU ANDREI (numele şi prenumele) în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   BUHAI MĂDĂLINA (numele şi prenumele), în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.15480/13.08.2015
data publicaţiei: 13.08.2015.
data căsătoriei:  22.08. 2015

          Astăzi 13.08.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COTÎRLĂ OVIDIU (numele şi prenumele) în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   BEŢA ALINA (numele şi prenumele), în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.15479/13.08.2015
data publicaţiei: 13.08.2015.
data căsătoriei:  22.08. 2015

          Astăzi 13.08.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TĂTĂRUŞ MARIUS-CĂTĂLIN (numele şi prenumele) în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)   TONIŢĂ ANDREA (numele şi prenumele), în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.15470/11.08.2015
data publicaţiei: 11.08.2015.
data căsătoriei:  20.08. 2015
 
          Astăzi 11.08.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MAXIM DANIEL-MARIUS (numele şi prenumele) în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)  ŞANCARIUC ANDREEA (numele şi prenumele), în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.15379/11.07.2015
data publicaţiei: 11.07.2015.
data căsătoriei:  20.07.2015
 
          Astăzi 11.07.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui LUNGU CRISTIAN-VALENTIN (numele şi prenumele) în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)  NAGY CSILLA-LĂCRĂMIOARA (numele şi prenumele), în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.15040/15.01.2015
data publicaţiei: 15.01.2015.
data căsătoriei:  24.01.2015

   Astăzi 15.01.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PUSKÁS SÁNDOR (numele şi prenumele) în vârstă de  23 ani, cu domiciliul în com.DITRĂU sat. JOLOTCA judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) SZABÓ ANDREA-NOÉMI (numele şi prenumele), în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
   În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
   Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă
Kristaly Eva


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR  BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.15031/13.01.2015
data publicaţiei: 13.01.2015.
data căsătoriei:  22.01.2015
 
   Astăzi 13.01.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ALACI VIOREL (numele şi prenumele) în vârstă de  27 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) MATEI IONELA (numele şi prenumele), în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
   În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
   Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă
Kristaly Eva

 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢA PERSOANELOR BĂLAN
JUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-
Nr.15032/13.01.2015
data publicaţiei: 13.01.2015.
data căsătoriei:  22.01.2015

   Astăzi 13.01.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PĂTRÎNTAŞ ŞTEFĂNEL-LUCIAN (numele şi prenumele) în vârstă de  32 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei) CÂRLESCU DANA-ADRIANA (numele şi prenumele), în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.
   În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
   Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă
Kristaly Eva

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCALDE EVIDENŢA PERSOANELOR   BĂLANJUDEŢUL HARGHITA
-Starea civilă-Nr.15024/08.01.2015
data publicaţiei: 08.01.2015
data căsătoriei: 17.01.2015


           Astăzi 08.01.2015 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui NEMEŞ ŞTEFAN-SORIN (numele şi prenumele) în vârstă de  36 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA şi a d.nei(d.rei)UNGUREANU EUGENIA (numele şi prenumele), în vârstă de  35 ani, cu domiciliul în or.BĂLAN judeţul HARGHITA.

În temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoană poate face opunerea la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă KristalyEva 


SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCALDE EVIDENTA PERSOANELOR BALAN
JUDETUL HARGHITA
-Starea civila-
Nr.15786/18.12.2014
data publicatiei: 18.12.2014.
data casatoriei: 27.12.2014

 

          Astazi 18.12.2014 (ziua,luna,anul) a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-lui RADU CRISTINEL (numele ai prenumele) in varsta de  27 ani, cu domiciliul in or.BALAN judetul HARGHITA si a d.nei(d.rei) MURARIU EMILIA-ROXANA (numele si prenumele), in varsta de  18 ani, cu domiciliul in or.BALAN judetul HARGHITA.

In temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoana poate face opunerea la aceasta casatorie, daca are cunostinta de existenta unei piedici legale sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeieaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.

 Ofiter de stare civila

Kristaly Eva

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA PERSOANELOR BALAN
JUDETUL HARGHITA
-Starea civila-
Nr.15728/13.11.2014
data publicatiei: 13.11.2014.
data casatoriei:  22.11.2014

 

                Astazi 13.11.2014 (ziua,luna,anul) a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-lui UTIU LAURENTIU (numele si prenumele) in varsta de  30 ani, cu domiciliul in or.BALAN judetul HARGHITA si a d.nei(d.rei) CHIRILUS SIMONA (numele si prenumele), in varsta de  36 ani, cu domiciliul in or.BALAN judetul HARGHITA.

In temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoana poate face opunerea la aceasta casatorie, daca are cunostinta de existenta unei piedici legale sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeieaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.

 Ofiter de stare civila Kristaly Eva
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENTA PERSOANELOR   BALAN
JUDETUL HARGHITA
-Starea civila-
Nr.15609/18.09.2014
data publicatiei: 18.09.2014.
data casatoriei:  27.09.2014

 

         Astazi 18.09.2014 (ziua,luna,anul) a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-lui DEMETER ZSOLT-ATTILA (numele si prenumele) in varsta de 28 ani, cu domiciliul in or.BALAN judetul HARGHITA si a d.nei(d.rei) SZASZ ANDREA (numele si prenumele), in varsta de  25 ani, cu domiciliul in or.BALAN judetul HARGHITA.

In temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoana poate face opunerea la aceasta casatorie, daca are cunostinta de existenta unei piedici legale sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeieaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.

Ofiter de stare civila

Kristaly Eva

  

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENTA PERSOANELOR   BALAN
JUDETUL HARGHITA
-Starea civila-
Nr.15610/18.09.2014
data publicatiei: 18.09.2014.
data casatoriei:  27.09.2014

 

         Astazi 18.09.2014 (ziua,luna,anul) a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-lui BUTUNOI-PAUN ROBERT (numele si prenumele) in varsta de 24 ani, cu domiciliul in or.BALAN judetul HARGHITA si a d.nei(d.rei)BERCEA ADRIANA-MARIA (numele si prenumele), in varsta de  31 ani, cu domiciliul in or.BALAN judetul HARGHITA.

In temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoana poate face opunerea la aceasta casatorie, daca are cunostinta de existenta unei piedici legale sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeieaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.

 Ofiter de stare civila

Kristaly Eva

  SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENTA PERSOANELOR   BALAN
JUDETUL HARGHITA
-Starea civila-
Nr.15517/13.08.2014
data publicatiei: 13.08.2014
data casatoriei:   22.08.2014

 

                Astazi 13.08.2014 (ziua,luna,anul) a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-lui CONSTANDACHE BOGDAN (numele si prenumele) in varsta de 31 ani, cu domiciliul in or.BALAN judetul HARGHITA si a d.nei(d.rei) LUNGU DANI-GABRIELA (numele si prenumele), in varsta de  30 ani, cu domiciliul in or.BALAN judetul HARGHITA.

In temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoana poate face opunerea la aceasta casatorie, daca are cunostinta de existenta unei piedici legale sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeieaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.

Ofiter de stare civila
Kristaly Eva

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENTA PERSOANELOR   BALAN
JUDETUL HARGHITA
-Starea civila-
Nr.15527/ 15.08.2014
data publicatiei: 15.08.2014.
data casatoriei:   24.08.2014

 

                Astazi 15.08.2014 (ziua,luna,anul) a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-lui  GHIRCULEASA MARCELIN (numele si prenumele) in varsta de 27 ani, cu domiciliul in or.BALAN judetul HARGHITA si a d.nei(d.rei) CRIŞMARIU OANA-ALEXANDRA (numele si prenumele), in varsta de  23 ani, cu domiciliul in or.BALAN judetul HARGHITA.

In temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoana poate face opunerea la aceasta casatorie, daca are cunostinta de existenta unei piedici legale sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeieaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.

Ofiter de stare civila
Kristaly Eva

 

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENTA PERSOANELOR   BALAN
JUDETUL HARGHITA
-Starea civila-
Nr.15523/14.08.2014
data publicatiei: 14.08.2014.
data casatoriei:  23.08.2014

 

                Astazi 14.08.2014 (ziua,luna,anul) a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-lui PRISACARU VASILE (numele si prenumele) in varsta de 28 ani, cu domiciliul in or.BALAN judetul HARGHITA si a d.nei(d.rei) SZASZ ESZTER-AGNES (numele si prenumele), in varsta de  29 ani, cu domiciliul in or.BALAN judetul HARGHITA.

In temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoana poate face opunerea la aceasta casatorie, daca are cunostinta de existenta unei piedici legale sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeieaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.

Ofiter de stare civila
Kristaly Eva
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENTA PERSOANELOR   BALAN
JUDETUL HARGHITA
-Starea civila-
Nr.15504/07.08.2014
data publicatiei: 07.08.2014
data casatoriei:  16.08.2014

 

          Astazi 07.08.2014 (ziua,luna,anul) a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-lui FERU REMUS (numele si prenumele) in varsta de 40 ani, cu domiciliul in or.BALAN judetul HARGHITA si a d.nei(d.rei) PITA VALENTINA (numele si prenumele), in varsta de  41  ani, cu domiciliul in or.BALAN judetul HARGHITA.

In temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoana poate face opunerea la aceasta casatorie, daca are cunostinta de existenta unei piedici legale sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeieaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.

Ofiter de stare civila
Kristaly Eva

 

 SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL

DE EVIDENTA PERSOANELOR BALAN
JUDETUL HARGHITA
-Starea civila-
Nr.15505/07.08.2014
data publicatiei: 07.08.2014.
data casatoriei: 16.08.2014

Astazi 07.08.2014 (ziua,luna,anul) a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-lui LUNGU LIVIU-MIHAITA (numele si prenumele) in varsta de 28 ani, cu domiciliul in or.BALAN judetul HARGHITA si a d.nei(d.rei) DRANICER OLGA (numele si prenumele), in varsta de 23 ani, cu domiciliul in or.BALAN judetul HARGHITA.

In temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoana poate face opunerea la aceasta casatorie, daca are cunostinta de existenta unei piedici legale sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeieaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.

Ofiter de stare civila
Kristaly Eva

 

 SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL

DE EVIDENTA PERSOANELOR   BALANJUDETUL HARGHITA-Starea civila-Nr.15446/17.07.2014data publicatiei: 17.07.2014.data casatoriei:   26.07.2014

 

                 Astazi 17.07.2014 (ziua,luna,anul) a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-lui MORARU EUGEN-MARIAN (numele si prenumele) in varsta de 33 ani, cu domiciliul in  or.BALAN judetul HARGHITA si a d.nei(d.rei) OLTEAN CLAUDIA (numele si prenumele), in varsta de  22  ani, cu domiciliul in or.BALAN judetul HARGHITA.

In temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoana poate face opunerea la aceasta casatorie, daca are cunostinta de existenta unei piedici legale sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeieaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.

Ofiter de stare civilaKristaly Eva

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCALDE EVIDENTA PERSOANELOR   BALANJUDETUL HARGHITA-Starea civila-Nr.15445/17.07.2014data publicatiei: 17.07.2014.data casatoriei:   26.07.2014

                Astazi 17.07.2014 (ziua,luna,anul) a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-lui IVAN SORIN (numele si prenumele) in varsta de 24 ani, cu domiciliul in  or.BALAN judetul HARGHITA si a d.nei(d.rei) AIACOBOAIEI ALEXANDRINA (numele si prenumele), in varsta de  26  ani, cu domiciliul in or.BALAN judetul HARGHITA.

In temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoana poate face opunerea la aceasta casatorie, daca are cunostinta de existenta unei piedici legale sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeieaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.

Ofiter de stare civilaKristaly Eva

   SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENTA PERSOANELOR   BALAN
JUDETUL HARGHITA
-Starea civila-
Nr.15434/10.07.2014
data publicatiei: 10.07.2014.
data casatoriei:  19.07.2014

                  Astazi 10.07.2014 (ziua,luna,anul) a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-lui RUS VASILE-FLORIN (numele si prenumele) in varsta de 40 ani, cu domiciliul in or.BALAN judetul HARGHITA si a d.nei(d.rei) NECHIFOR OANA-MADALINA (numele si prenumele), in varsta de  31  ani, cu domiciliul in or.BALAN judetul HARGHITA.

In temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoana poate face opunerea la aceasta casatorie, daca are cunostinta de existenta unei piedici legale sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeieaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.

Ofiter de stare civilaKristaly Eva   

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCALDE EVIDENTA PERSOANELOR   BALANJUDETUL HARGHITA-Starea civila-Nr.15443/16.07.2014data publicatiei: 16.07.2014.data casatoriei:   25.07.2014

                  Astazi 16.07.2014 (ziua,luna,anul) a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-lui BOITOR LUCIAN (numele si prenumele) in varsta de 27 ani, cu domiciliul in com.Moravita, sat STAMORA GERMANA judetul TIMIS si a d.nei(d.rei) FRONA ANDREA-LUCIA (numele si prenumele), in varsta de  25  ani, cu domiciliul in or.BALAN judetul HARGHITA.

In temeiul art. 285 alin.1-2 din Codul Civil, orice persoana poate face opunerea la aceasta casatorie, daca are cunostinta de existenta unei piedici legale sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite.

Opunerea la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeieaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.

  Ofiter de stare civilaKristaly Eva

 

|
|
|
|
|
|