Ştiri şi noutaţi
Programul Zilelor Oraşului Bălan
Programul Zilelor Oraşului Bălan
Anunţ colectiv pentru comunicare prin publicitate
Debitorii sunt somaţi să achite suma datorată bugetului local sau să facă dovada plăţii acesteia la sediul instituţiei
Asociaţia Ecosportivă Sufletul Hăşmaşului a finalizat recent un nou proiect
Proiectul: „Activism civic în rândul tinerilor”, proiect de tineret finanţat de DJST Harghita şi derulat de către Asociaţia Ecosportivă Sufletul Hăşmaşului din Bălan, a fost implementat în perioada 01.07.2015 – 30.07.2015.
 O nouă etapă în proces de finalizare în implementarea proiectului
Se află în pregătire documentaţia de atribuire în vederea demarării procedurii de licitaţie publică deschisă pe loturi, conform planului de achiziţii al proiectului, în vederea achiziţionării echipamentelor şi dotărilor prevăzute (echipamente pentru dotarea atelierului, laboratoarelor şi cantinei, calculatoare, sistem de teleprezenţă, mobilier pentru internat, şcoală, cantină).
Ştiri / pagina:
|
|
|
|
|
|