Ştiri şi noutaţi
ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI în cadrul Axei prioritare 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiţii 9v: Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării vocaţionale în întreprinderile sociale şi economia socială şi solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forţei de muncă, Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă.
LISTA DEBITORILOR :-  VIZUALIZEAZA
Ştiri / pagina:
|
|
|
|
|
|