Ştiri şi noutaţi
ANUNŢ EXPROPRIERE PENTRU CAUZE DE UTILITATE PUBLICĂ
Pentru achiziţie de furnizare energie electrică şi gaze naturale
Autoritatea Contractanta: Parohia Romano Catolica Balan
Tip contract: lucrari
Denumirea achiziţiei: Reparaţii acoperiş la capela mortuară
Primăria oraşului Bălan anunţă scoaterea la concurs a următoarului post de personal contractual la Compartimentul: ADMINISTRATIV, INTRETINERE CENTRE
Ştiri / pagina:
|
|
|
|
|
|