Ştiri şi noutaţi
Primăria oraşului Bălan anunţă scoaterea la concurs a următoarului post de personal contractual la Compartimentul: ADMINISTRATIV, INTRETINERE CENTRE
Primăria oraşului Bălan anunţă scoaterea la concurs a următoarului post de personal contractual la Compartimentul CABINET MEDICAL ŞCOLAR
ORAŞUL BĂLAN, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediului - de către APM Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului din data de 05.09.2017, pentru proiectul „Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă , reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare, reabilitarea staţiei de tratare a apei şi a staţiei de epurare Oraş Bălan, judeţul Harghita”, propus a fi realizat în oraşul Bălan, judeţul Harghita.
ORAŞUL BĂLAN anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu a proiectului „Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă, reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare, reabilitarea staţiei de tratare a apei şi a staţiei de epurare Oraşul Bălan, jud. Harghita”situat în jud. Harghita, oraşul Bălan.
Ştiri / pagina:
|
|
|
|
|
|