Ştiri şi noutaţi
PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN  cu sediul în Bălan, str. 1 Decembrie nr. 25 anunţă scoaterea la concurs pe perioadă nedeterminată   a următorului post contractual  vacant: ADMINISTRATOR în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Bălan, compartiment cultură, educaţie, sport.
Hotărârea comisiei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor terenuri proprietate privată
Anunt privind persoanele cu titlu executoriu emis. Prezentul anunţ în conformitate cu art. 47, alin. (4) din Codul de procedură fiscală, constituie confirmare de primire a somaţiei şi a Titlurilor executorii emise în condiţiile legii, fiind opozabil debitorilor.
Anunţ Achiziţie Directă Servicii de  proiectare
Ştiri / pagina:
|
|
|
|
|
|