Ştiri şi noutaţi
ROMÂNIA
PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN
S E R V I C I U L T A X E Ş I I M P O Z I T E      descarca
În atenţia cetăţenilor cu drept de vot!

Anunţ în vederea achiziţiei lucrărilor pentru Amenajarea zonei Centrale din vecinătatea Casei de cultură din oraşul Bălan, în zonă de recreere descarcare
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE :
Primaria Orasului Balan face cunoscut ca in baza art.226 din Legea 207/2015,cu modificarile si completarile ulterioare,s-au emis Somatii si Titluri executorii pentru debitorii din anexa nr.1
Ştiri / pagina:
|
|
|
|
|
|