banner back


Ştiri şi noutaţi
Obiectul concesiunii este terenul situat în intravilanul Oraşul Bălan, Str. Oltului, în suprafaţă de 12.000 mp, nr. cadastral 50595, CF nr.50595, aflat în proprietatea publică a Oraşului Bălan, domeniul privat.
Concesionarul are obligaţia de a exploata terenul care formează obiectul concesiunii în sensul de a realiza o investiţie prin care să creeze locuri de muncă, aspect care reprezintă un interes local comunitar primordial.
Informaţii privind documentaţia de atribuire:   ACCESEAZA
HOTARAREA Nr.52/2020 pentru aprobarea tarifelor diferentiate,distincte pentru activitatea de gestionare a deseurilor de catre beneficiarii serviciului de salubrizare de pe raza Orasului Balan ,precum si a sanctiunilor ce se vor aplica in cazul in care beneficiarii serviciului de salubrizare de pe raza Orasului Balan nu separa in mod corespunzator cele doua fluxuri de deseuri pe care le produc  descarca
HOTARAREA Nr.45/2020  privind anularea in vedera concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 12.000 mp,identificat prin nr.cadastral 50595,CF50595(nr cadastral vechi 50432,CF50432),situat in strada Oltului orasul Balan jud.Harghita,teren aflat in domeniul public al Orasului Balan  descarca
Scopul proiectului: constă în îmbunătăţirea calităţii infrastructurii, a dotărilor şi a procesului educaţional în cadrul Grădiniţei Floarea de Colţ din oraşul Bălan, judeţul Harghita, în vederea creşterii gradului de participare a populaţiei preşcolare la procesul educaţional, a calităţii şi atractivităţii acestuia şi a sprijinirii unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial, la nivelul oraşului Bălan.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro  
http://www.inforegio.ro  
http://www.facebook.com/inforegio.ro
                        ACCESEAZA
Ştiri / pagina:
Votare
Care dintre filmele de scurt metraj despre oraşul nostru?
SOS
Poliţia 112
Pompierii 112
Ambulanţa 112
Jandarmeria 956
Poliţia comunitara 966
|
|
|
|
|
|