banner back


Ştiri şi noutaţi
Anunţ de începere proiect
“Cresterea eficientei energetice a unui numar de sase blocuri de locuinte din orasul Balan, judetul Harghita”
Proiectul “Cresterea eficientei energetice a unui numar de sase blocuri de locuinte din orasul Balan, judetul Harghita”, cod SMIS 119270, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, implementat de către UAT orasul Balan, are o valoare totală de 6.404.259,19lei,din care 3.492.194,72 lei reprezintă finanţare nerambursabilă.
Primăria Oraşului Bălan,cu sediul în Bălan, str. 1 Decembrie nr. 25, Harghita, având in vedere prevederile art. 125 şi urm. ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare,
            Ţinând cont de prevederile art. 64 şi art. 65  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
DISPOZIŢIA  nr.  180    / 2019
privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral pe raza oraşului Bălan, în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru  membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
Se delimitează şi se numerotează secţiile de votare în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, conform anexei nr. 1, anexă care face parte integrantă din prezenta dispozitie
Ştiri / pagina:
Votare
Care dintre filmele de scurt metraj despre oraşul nostru?
SOS
Poliţia 112
Pompierii 112
Ambulanţa 112
Jandarmeria 956
Poliţia comunitara 966
|
|
|
|
|
|