banner back


Ştiri şi noutaţi
Avand in vedere referatul cu nr. 5986/12.11 2019 al secretarului general al Orasului Balan;
Vazand procesele verbale ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Balan inocmite ca urmare a intrunirii comisiilor in sedinte de lucru:
Constatând faptul ca proiectele de hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevazute de art. 136 alin. 8 din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ in vederea intrunirii in plen a Consiliului Local Balan in sedinta ordinara
Art.1. Se convoaca Consiliul Local al orasului Balan in SEDINTA ORDINARA in data
de MARTI , 19 NOIEMBRIE 2019, ora 15:00, la Sala de sedinje a Consiliului Local Balan, din strada 1 Decembrie nr. 25, sedinta fiind publica.  ACCESEAZA
DISPOZITIA nr. 330 _/2019 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din Orasul Balan, in vederea organizarii $i desfisurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019
Primarul orasului Balan,d-I lojiban Gheorghe ;
in vederea organizarii $i desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019;
Vazand referatul secretarului general al orasului Balan cu nr. 5255 /11.10.2019 prin care se propune emiterea dispozitiei primarului pentru delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din Orasul Balan in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019:  ACCESEAZA
Avand in vedere referatul cu nr. 51 85/09.10.2019 al secretarului general al Orasului Balan;
Vazand procesele verbale ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Balan inocmite ca urmare a intrunirii comisiilor in sedinte de lucru;
Constatand faptul ca proiectele de hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevazute de art. 136 alin. 8 din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ in vederea intrunirii in plen a Consiliului Local Balan in sedinta ordinara;   ACCESEAZA

DISPOZITIA nr. 299 / 2019
privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pe raza orasului Balan, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019
Primarul orasului Balan,dl. lojiban Gheorghe ;
In vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019
Vazand referatul secretarului general al orasului Balan cu nr. 4965 /23.09.2019 prin care se propune emiterea dispozitiei primarului pentru stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019

Ştiri / pagina:
Votare
Care dintre filmele de scurt metraj despre oraşul nostru?
SOS
Poliţia 112
Pompierii 112
Ambulanţa 112
Jandarmeria 956
Poliţia comunitara 966
|
|
|
|
|
|