banner back


Ştiri şi noutaţi
DISPOZITIA Nr.114/2020 privind convocarea Consiliului Local Balan in sedinta ordinara in data de 18 februarie 2020,ora 15:00 
 Primarul  orasului Balan d-l. Iojiban Gheorghe ,avand in vedere referatul  cu nr.826/12.02.2020 al secretarului general al Orasului Balan
  Vazand procesele verbale ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Balan intocmite ca urmare a intrunirii comisiilor in sedinde de lucru 
 Constatand faptul ca proiectele de hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevazute  de art. 136 alin.8 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ ,in vederea intrunirii in plen a Consiliului Local Balan in sedinta ordinara  ACCESEAZA
Avand in vedere referatul cu nr. 5986/12.11 2019 al secretarului general al Orasului Balan;
Vazand procesele verbale ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Balan inocmite ca urmare a intrunirii comisiilor in sedinte de lucru:
Constatând faptul ca proiectele de hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevazute de art. 136 alin. 8 din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ in vederea intrunirii in plen a Consiliului Local Balan in sedinta ordinara
Art.1. Se convoaca Consiliul Local al orasului Balan in SEDINTA ORDINARA in data
de MARTI , 19 NOIEMBRIE 2019, ora 15:00, la Sala de sedinje a Consiliului Local Balan, din strada 1 Decembrie nr. 25, sedinta fiind publica.  ACCESEAZA
DISPOZITIA nr. 330 _/2019 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din Orasul Balan, in vederea organizarii $i desfisurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019
Primarul orasului Balan,d-I lojiban Gheorghe ;
in vederea organizarii $i desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019;
Vazand referatul secretarului general al orasului Balan cu nr. 5255 /11.10.2019 prin care se propune emiterea dispozitiei primarului pentru delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din Orasul Balan in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019:  ACCESEAZA
Avand in vedere referatul cu nr. 51 85/09.10.2019 al secretarului general al Orasului Balan;
Vazand procesele verbale ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Balan inocmite ca urmare a intrunirii comisiilor in sedinte de lucru;
Constatand faptul ca proiectele de hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevazute de art. 136 alin. 8 din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ in vederea intrunirii in plen a Consiliului Local Balan in sedinta ordinara;   ACCESEAZA

Ştiri / pagina:
Votare
Care dintre filmele de scurt metraj despre oraşul nostru?
SOS
Poliţia 112
Pompierii 112
Ambulanţa 112
Jandarmeria 956
Poliţia comunitara 966
|
|
|
|
|
|