banner back


Ştiri şi noutaţi
Avand in vedere referatul cu nr. 51 85/09.10.2019 al secretarului general al Orasului Balan;
Vazand procesele verbale ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Balan inocmite ca urmare a intrunirii comisiilor in sedinte de lucru;
Constatand faptul ca proiectele de hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevazute de art. 136 alin. 8 din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ in vederea intrunirii in plen a Consiliului Local Balan in sedinta ordinara;   ACCESEAZA

DISPOZITIA nr. 299 / 2019
privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pe raza orasului Balan, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019
Primarul orasului Balan,dl. lojiban Gheorghe ;
In vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019
Vazand referatul secretarului general al orasului Balan cu nr. 4965 /23.09.2019 prin care se propune emiterea dispozitiei primarului pentru stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019

Primarul oraşului Bălan, d-l Iojiban Gheorghe ,
Având în vedere referatul cu nr. .4748 ./18.09 /2019 al secretarului Oraşului Bălan;
Constatând faptul că proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 136 alin. 8 din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ;
În vederea întrunirii în plen a Consiliului Local Bălan în şedinţă extraordinară;
În baza prevederilor art. 133 alin. (2) lit.a) , art. 134 alin. (1) lit. a ), alin. (2), alin. (3) şi alin. (5) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ; art. 3, art. 4  din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997; art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; art. 7 alin. (2) din Codul Civil; Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ; Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă;
În temeiul art. 155 alin. (1) lit. b ) coroborat cu alin. (3) lit. b ) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, emit prezenta:     ACCESEAZA
Primaria Orasului Balan face cunoscut ca in baza art. 226 din Legea 207/2015 , cu modificarile si completarile ulterioare, s-au emis Somatii si Titluri executorii pentru debitorii din anexa nr. | .
Prezentele acte administrative se considera comunicate in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului .
Debitorii sunt somati si achite suma datorata bugetului local sau sa faca dovada platii acesteia la sediul institutiei. In caz contrar, executarea silita va continua cu masurile prevazute de lege      ACCESEAZA
Ştiri / pagina:
Votare
Care dintre filmele de scurt metraj despre oraşul nostru?
SOS
Poliţia 112
Pompierii 112
Ambulanţa 112
Jandarmeria 956
Poliţia comunitara 966
|
|
|
|
|
|