banner back


Ştiri şi noutaţi
DISPOZIŢIA Nr. 127/2019
privind convocrea Cosiliului Local Bălan în şedinţă extraordinară
în data de joi, 07 februarie 2019 ora 15:00


În baza prevederilor dispoziţiei Primarului oraşului Bălan nr. 478/2018, comisia de soluţionare a contestaţiilor s-a întrunit în data de 05.02.2019 pentru soluţionarea contestaţiei depuse la proba de interviu  pentru postul contractual vacant: inspector debutant.
Rezultatul concursului pentru postul de contractual vacant: INSPECTOR - debutant în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Bălan, compartiment proiecte
Rezultatul concursului pentru postul de contractual vacant: INSPECTOR - debutant în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Bălan, compartiment proiecte:
Ştiri / pagina:
Votare
Care dintre filmele de scurt metraj despre oraşul nostru?
SOS
Poliţia 112
Pompierii 112
Ambulanţa 112
Jandarmeria 956
Poliţia comunitara 966
|
|
|
|
|
|