banner back


Ştiri şi noutaţi
Dezbatere publica online!
Vă rugăm să citiţi materialul postat în cele mai urmează şi să utilizaţi secţiunea comentarii pentru a vă exprima părerea, fie că este vorba de adăugiri, corecturi sau sugestii.
În cadrul proiectului “Revizuirea şi Actualizarea Strategiei de Dezvoltare  locală a oraşului Bălan” s-a realizat o cercetare sociologică.
Cercetarea a fost realizată pe un eşantion reprezentativ pentru populaţia localităţii  Bălan format din 201 de respondenti, adulţi cu vârstă peste 18 ani şi a fost realizată ca şi componentă obligatorie a procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare a oraşului.
Studiul local a folosit un model de eşantionare probabilistă, simplu aleatoriu, fiind aleşi grupuri cantitativ egale de respondenţi din toate categoriile de populaţie/ grup ţintă.
Primăria Oraşului Bălan anunţă demararea activităţilor proiectului „Revizuirea şi actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Oraşului Bălan”.
Conferinţa de presă a lansării proiectului va avea loc marţi, 7 decembrie 2010, începând cu orele 12.00, la nivelul sălii de conferinţe a S.C. A-KIM S.R.L. Bălan.
Proces-verbal de selectare a partenerilor

Cu ocazia procedurii de selecţie a partenerilor privaţi, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCI) 2014-2020, Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Axă prioritară 4, Prioritatea de investiţii 9v: Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării vocaţionale în întreprinderile sociale şi economia socială şi solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forţei de muncă, Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă.
Descarcaca documentul aici---acceseaza
Ştiri / pagina:
Votare
Care dintre filmele de scurt metraj despre oraşul nostru?
SOS
Poliţia 112
Pompierii 112
Ambulanţa 112
Jandarmeria 956
Poliţia comunitara 966
|
|
|
|
|
|