banner back


Ştiri şi noutaţi
Obiectul concesiunii este terenul situat în intravilanul Oraşul Bălan, Str. Oltului, în suprafaţă de 12.000 mp, nr. cadastral 50595, CF nr.50595, aflat în proprietatea publică a Oraşului Bălan, domeniul public.
DISPOZITIA Nr.145/2020 privind convocarea Consiliului Local Balan in sedinta ordinara in data de 17 MARTIE 2020,ora 15:00
Primarul orasului Balan d-l. Iojiban Gheorghe ,avand in vedere referatul cu nr.1432/11.03.2020 al secretarului general al Orasului Balan
Vazand procesele verbale ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Balan intocmite ca urmare a intrunirii comisiilor in sedinde de lucru
Constatand faptul ca proiectele de hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevazute de art. 136 alin.8 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ ,in vederea intrunirii in plen a Consiliului Local Balan in sedinta ordinara  ACCESEAZA
CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

Primaria Orasului Balan face cunoscut ca in baza art. 226 din Legea 207/2015 , cu modificarile si completarile ulterioare, s-au emis Somatii si Titluri executorii pentru debitorii din anexa nr. | .
Prezentele acte administrative se considera comunicate in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului .
Debitorii sunt somati si achite suma datorata bugetului local sau sa faca dovada platii acesteia la sediul institutiei. In caz contrar, executarea silita va continua cu masurile prevazute de lege .ACCESEAZA
Ştiri / pagina:
Votare
Care dintre filmele de scurt metraj despre oraşul nostru?
SOS
Poliţia 112
Pompierii 112
Ambulanţa 112
Jandarmeria 956
Poliţia comunitara 966
|
|
|
|
|
|