banner back


Ştiri şi noutaţi

Primaria Orasului Balan face cunoscut ca in baza art. 226 din Legea 207/2015 , cu modificarile si completarile ulterioare, s-au emis Somatii si Titluri executorii pentru debitorii din anexa nr. | .
Prezentele acte administrative se considera comunicate in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului .
Debitorii sunt somati si achite suma datorata bugetului local sau sa faca dovada platii acesteia la sediul institutiei. In caz contrar, executarea silita va continua cu masurile prevazute de lege .ACCESEAZA
DISPOZITIA Nr.114/2020 privind convocarea Consiliului Local Balan in sedinta ordinara in data de 18 februarie 2020,ora 15:00 
 Primarul  orasului Balan d-l. Iojiban Gheorghe ,avand in vedere referatul  cu nr.826/12.02.2020 al secretarului general al Orasului Balan
  Vazand procesele verbale ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Balan intocmite ca urmare a intrunirii comisiilor in sedinde de lucru 
 Constatand faptul ca proiectele de hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevazute  de art. 136 alin.8 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ ,in vederea intrunirii in plen a Consiliului Local Balan in sedinta ordinara  ACCESEAZA
Avand in vedere referatul cu nr. 5986/12.11 2019 al secretarului general al Orasului Balan;
Vazand procesele verbale ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Balan inocmite ca urmare a intrunirii comisiilor in sedinte de lucru:
Constatând faptul ca proiectele de hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile prevazute de art. 136 alin. 8 din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ in vederea intrunirii in plen a Consiliului Local Balan in sedinta ordinara
Art.1. Se convoaca Consiliul Local al orasului Balan in SEDINTA ORDINARA in data
de MARTI , 19 NOIEMBRIE 2019, ora 15:00, la Sala de sedinje a Consiliului Local Balan, din strada 1 Decembrie nr. 25, sedinta fiind publica.  ACCESEAZA
DISPOZITIA nr. 330 _/2019 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din Orasul Balan, in vederea organizarii $i desfisurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019
Primarul orasului Balan,d-I lojiban Gheorghe ;
in vederea organizarii $i desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019;
Vazand referatul secretarului general al orasului Balan cu nr. 5255 /11.10.2019 prin care se propune emiterea dispozitiei primarului pentru delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din Orasul Balan in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019:  ACCESEAZA
Ştiri / pagina:
Votare
Care dintre filmele de scurt metraj despre oraşul nostru?
SOS
Poliţia 112
Pompierii 112
Ambulanţa 112
Jandarmeria 956
Poliţia comunitara 966
|
|
|
|
|
|