ANUNŢ EXPROPRIERE
ANUNŢ EXPROPRIERE PENTRU CAUZE DE UTILITATE PUBLICĂ
Primăria Oraşului Bălan aduce la cunoştinţă publică demararea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor terenuri proprietate privată situată pe amplasamentul proiectului "Reabilitarea şi Extinderea Sistemului de Alimentare cu Apă, eabilitarea şi Extinderea Sistemului de Canalizare, Reabilitare Staţie de Tratare a Apei şi a Staţiei de Epurare, Oraş Bălan, Judeţ Harghita", care constituie coridorul de expropriere.

Documente anexate - descarcă

|
|
|
|
|
|