Anunţ de achiziţie publica
Autoritatea Contractanta: Parohia Romano Catolica Balan
Tip contract: lucrari
Denumirea achiziţiei: Reparaţii acoperiş la capela mortuară
Anunţ de achiziţie publica

Autoritatea Contractanta: Parohia Romano Catolica Balan
Tip contract: lucrari
Denumirea achiziţiei: Reparaţii acoperiş la capela mortuară
Tip anunţ: cumpărări directe

Descrierea contractului: Cladirea are functiune de capela mortuara. Scopul proiectului este repararea acoperisului existent prin desfacerea plansei de lemn si a sarpantei existente, construirea unei sarpante noi cu un turn de clopot din structura de lemn. Lucrarile de reparatii trebuie sa corespunda lucrarilor de compartimentare si de extindere printr-un spatiu acoperit si deschis.

Caracteristicile constructiei:

REGIM DE ÎNĂLŢIME – Parter

                                    Existent                                   Rezultat dupa interventie

H max. cornisa            2,96 m                                                 3,75 m
H max. coarna             6,75 m                                                 7,35 m
Supr. construita           81,50 mp + (21,25 mp)           81,50 mp + (40,25 mp)
Supr. desfasurata        81,50 mp + (21,25 mp)           81,50 mp + (40,25 mp)
Supr. utila totala          67,36 mp                                             67,36 mp        
POT                                      2,31 %                                                2,70 %
CUT                            0,23                                                    0,027

CLASA DE IMPORTANŢĂ - III

CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ – C

GRAD DE REZISTENŢĂ LA FOC – C

Documentatia tehnico-economică şi devizele investiţiei pot fi consultate la sediul Parohiei Romano Catolice Balan sau pot fi descarcate aici.

Valoare estimata cu TVA: 81.000,00 lei.

Condiţii de participare: Ofertanţii vor publica în catalogul electronic, disponibil în SEAP valoarea totală fără TVA a lucrărilor, şi vor semnala acest fapt printr-un email trimis pe adresa: pomi70@freemail.hu .

Criterii de adjudecare: Adjudecarea se va face în favoarea operatorului economic care are valoarea cu TVA cea mai mică.

Termenul limită pentru publicarea ofertei în catalogul electronic: 20.09.2017
|
|
|
|
|
|