ANUNŢ PUBLIC
ORAŞUL BĂLAN, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediului - de către APM Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului din data de 05.09.2017, pentru proiectul „Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă , reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare, reabilitarea staţiei de tratare a apei şi a staţiei de epurare Oraş Bălan, judeţul Harghita”, propus a fi realizat în oraşul Bălan, judeţul Harghita.
Anunţ public
 
 
ORAŞUL BĂLAN,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediului - de către APM Harghita în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului din data de 05.09.2017, pentru proiectul „Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă , reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare, reabilitarea staţiei de tratare a apei şi a staţiei de epurare Oraş Bălan, judeţul Harghita”, propus a fi realizat în oraşul Bălan, judeţul Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Harghita din Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43 în zilele lucrătoare, luni-joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 8,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Fax. 0266-310041; e-mail: office@apmhr.anpm.ro
|
|
|
|
|
|