ANUNŢ VÂNZARE AUTOGUNOIERĂ AVARIATĂ
ANUNŢ VÂNZARE  AUTOGUNOIERĂ  AVARIATĂ
UAT Oraşul Bălan, cu sediul in Bălan str. 1 Decembrie nr. 25, vinde prin licitatie publică cu strigare Autogunoieră avariată marca Seddon Atkinson aflat în incinta S.C Ecologic 2000 S.R.L, str. Arcusului nr.6, localitatea Sf. Gheorghe
ANUNŢ VÂNZARE AUTOGUNOIERĂ AVARIATĂ


UAT Oraşul Bălan, cu sediul in Bălan str. 1 Decembrie nr. 25, vinde prin licitatie publică cu strigare Autogunoieră avariată marca Seddon Atkinson aflat în incinta S.C Ecologic 2000 S.R.L, str. Arcusului nr.6, localitatea Sf. Gheorghe.

Licitaţia publică cu strigare va avea loc la sediul UAT Oraşul Bălan, str. 1 Decembrie nr. 25, Sala de şedinţă, in data de 08.02.2017 incepând cu ora 13.00. Relatii suplimentare şi caietul de sarcini pot fi ridicate la Birou Achiziţii publice din str. 1 Decembrie, etajul 2 sau www.orasulbalan.ro.

Cererea de inscriere, garanţia de participare împreună cu documentele necesare în vederea participării la licitaţia publică cu strigare se vor depune până la data de 08.02.2017, inclusiv, ora 10,00 la secretariatul Primariei Oraşului Bălan,str. 1 Decembrie, nr.25.

Garantia de participare este 700 lei şi se va depune la casieria unitaţii sau va fi constituită prin virament în contul RO24TREZ3515006XXX004248 cod fiscal 4367612, până pe data de 08.02.2017 orele 10.00, respectiv 16.02.2016 orele 10.00 pentru a treia licitaţie în cazul în care nu se adjudecă la a doua licitaţie.
|
|
|
|
|
|