Anunţ pentru angajare
Anunţ pentru angajare
PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN  cu sediul în Bălan, str. 1 Decembrie nr. 25 anunţă scoaterea la concurs pe perioadă determinată   a următorului post contractual de conducere  vacant:Administrator public – UAT Bălan
ANUNŢ
 
PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂLAN  cu sediul în Bălan, str. 1 Decembrie nr. 25 anunţă scoaterea la concurs pe perioadă determinată   a următorului post contractual de conducere  vacant: Administrator public – UAT Bălan

          Nivelul studiilor: superioare

          Specializare: sociologie, psiho-sociologie, management.

          Vechime în adminsitraţie publică sau management: 5 ani

          Data limită depunere dosare: 30 septembrie 2016, ora 16

          Selecţia dosarelor: 03 octombrie 2016, ora 10

          Proba scrisă: 10 octombrie 2016, ora 10, Primăria Bălan - Sala de şedinţe.

          Date contact secretar concurs: Barok Gyongyver 0266330335.

 

                                                               Primar,
                                                          Iojiban Gheorghe
|
|
|
|
|
|