Proiectul privind reabilitarea şi dotarea Liceului Tehnologic Liviu Rebreanu continuă
Proiectul privind reabilitarea şi dotarea Liceului Tehnologic Liviu Rebreanu continuă

Au fost finalizate materialele audio-video de promovare a proiectului şi a finanţatorului, acestea fiind distribuite colaboratorilor precum şi diverselor instituţii, O.N.G-uri interesate
Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Bălan, în calitate de Beneficiar al Proiectului: „Reabilitarea, modernizarea , dezvoltarea şi echiparea clădirilor grupului şcolar Liviu Rebreanu şi asigurarea dotărilor necesare”

Oraşul Bălan reabilitează Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu

 

Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Bălan, în calitate de Beneficiar al Proiectului: „Reabilitarea, modernizarea , dezvoltarea şi echiparea clădirilor grupului şcolar Liviu Rebreanu şi asigurarea dotărilor necesare”, derulează proiectul finanţat în cadrul Programului Operaţional regional 2007-2013, Axa prioritară 3: „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”; Domeniul de intervenţie: 3.4: „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Programul Operaţional Regional este implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Aministraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Proiectul “Reabilitarea, modernizarea , dezvoltarea şi echiparea clădirilor grupului şcolar Liviu Rebreanu şi asigurarea dotărilor necesare”, finanţat prin Programul Operaţional Regional este implementat de către Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Bălan şi are o valoare totală de 12.333.331,57 lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului), din care 9.182.559,76 (suma nerambursabilă solicitată/alocata/decontata) reprezintă finanţare nerambursabilă.

Proiectul se implementează într-o perioadă de 18 luni şi îşi propune îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, a Liceului Tehnologic Liviu Rebreanu, a dotărilor unităţii de învăţământ, a calităţii procesului educaţional prin crearea unor premise necesare asigurării unor servicii esenţiale populaţiei şcolare din cadrul instituţiei de învăţământ, care vor contribui la un acces crescut la educaţie şi la dezvoltarea socio-economică a comunităţii şi astfel, la atingerea obiectivului european de convergenţă, de coeziune economică şi socială.

Prin intermediul proiectului se va proceda la: reabilitarea şi modernizarea clădirilor ce aparţin Liceului Tehnologic Liviu Rebreanu, conform exigenţelor de calitate prevăzute de legislaţia în vigoare; amenajarea terenului de sport existent; dotarea atelierelor şcolare, a cantinei şi internatului, în vederea asigurării funcţionării la standarde actuale; echiparea şi dotarea cu infrastructură IT a laboratoarelor de informatică.

În această perioadă se află în curs de desfăşurare procedura de achiziţie publică de cerere de oferte, în vederea atribuirii contractului de lucrări privind reabilitarea clădirilor Liceului Tehnologic Liviu Rebreanu.

De asemenea, au fost finalizate materialele audio-video de promovare a proiectului şi a finanţatorului, acestea fiind distribuite colaboratorilor precum şi diverselor instituţii, O.N.G-uri interesate.

 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi – persoane de contact:

Aurora Panaite, Coordonator Proiect, e-mail: pahajni@yahoo.com; tel. 0745850703;

Robert Kovacs, Responsabil Administrativ, e-mail:primaria.balan@yahoo.com; tel. 0740159334;

|
|
|
|
|
|