ANUNŢ TERMEN LIMITĂ DEPUNERE CERERI PRIVIND ACCESAREA PROGRAMULUI DE TERMOIZOLARE A BLOCURILOR
ANUNŢ TERMEN LIMITĂ DEPUNERE CERERI PRIVIND ACCESAREA PROGRAMULUI DE TERMOIZOLARE A BLOCURILOR
Primăria Oraşului Bălan anunţă toate persoanele interesate că termenul limită pentru declararea interesului privind accesarea unor fonduri europene în vederea termoizolării blocurilor de locuinţe, în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 - APELULUI DE PROIECTE NR. POR/2016/3/3.1/A/1; AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 3.1. OPERAŢIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENŢIALE, este de 13 mai 2016, orele 16.00.
ANUNŢ
TERMEN LIMITĂ DEPUNERE CERERI PRIVIND ACCESAREA PROGRAMULUI DE TERMOIZOLARE A BLOCURILOR


Primăria Oraşului Bălan anunţă toate persoanele interesate că termenul limită pentru declararea interesului privind accesarea unor fonduri europene în vederea termoizolării blocurilor de locuinţe, în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 - APELULUI DE PROIECTE NR. POR/2016/3/3.1/A/1; AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 3.1. OPERAŢIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENŢIALE, este de 13 mai 2016, orele 16.00.

Astfel, asociaţiile de proprietari care sunt deja înfiinţate trebuie să depună la Primăria Bălan – Secretariat următoarele documente:
-                            o adresă de solicitare a accesării a programului însoţită de 
-                            un tabel nominal cu cel puţin 2/3 din proprietarii care se declară de acord cu accesarea proiectului, precum şi cu condiţiile de accesare descrise în cadrul Ghidului solicitantului acestei operaţiuni.

În situaţia în care proprietarii unui imobil au început demersurile de a se constitui în asociaţie de proprietari dar nu au reusit finalizarea acestora până la termenul stabilit (13 mai 2016, orele 16,00) şi intenţionează să participe ca beneficiari în cadrul proiectului, trebuie să depună la Primăria Bălan – Secretariat următoarele documente:

·        o cerere de accesare a programului însoţită de

·        un tabel nominal cu cel puţin 2/3 din proprietarii care se declară de acord cu accesarea proiectului, precum şi cu condiţiile de accesare descrise în cadrul Ghidului solicitantului acestei operaţiuni.

·        o declaraţie/angajament prin care proprietarii îşi asumă responsabilitatea de a se constitui în asociaţie de proprietari în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data fixării termenului limită de depunere a solicitărilor.

Important de reţinut este faptul că, doar acele solicitări depuse în termenul stabilit (13 mai 2016, orele 16,00) vor fi luate în discuţia Consiliului Local Bălan, în vederea accesării finanţării europene.

Persoanele interesate de mai multe detalii pot accesa site-ul www.orasulbalan.ro, la rubrica: „Ştiri şi noutăţi” şi pot descărca documentaţia aferentă cererii de finanţare.

Vă aşteptăm!
|
|
|
|
|
|