BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE LOCALĂ NR. 6 BĂLAN
BIROUL  ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE  LOCALĂ NR. 6  BĂLAN
Informaţii cu privire la programul de funcţionare al BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE LOCALĂ NR. 6 BĂLAN
BIROUL ELECTORAL
DE CIRCUMSCRIPŢIE LOCALĂ
NR. 6 BĂLAN

PROGRAM DE FUNCŢIONARE

ZILNIC
ORELE 10:00 – 16:00
ÎN ZILELE ÎN CARE SE ÎMPLINESC TERMENE
ORELE 10:00 – 24:00

PREŞEDINTE: TOADER OVIDIU - TEL. 0768187473; 0742911534
LOCŢIITOR: PALFERENŢ RAMONA – TEL. 0787515720
TEL. FIX ŞI FAX : 0266 330 335; 0266 330 325


PROCES-VERBAL

 

          Încheiat azi 15 aprilie 2016 cu ocazia completării Biroului electoral de circumscripţie orăşenească Bălan nr. 6  cu reprezentanţii partidelor politice, ai alianţelor politice, ai alinanţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în cel puţin una din camerele Parlamentului, conform prevederilor art. 26 alin. 13-15 din Legea nr. 115/2015 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi conform prevederilor art. 1 alin. 5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al birourilor electorale aprobat prin Hotărârea Biroului Electoral central nr. 2/28.03.2016;

           Prin Procesul verbal nr. 1883 din 10.04.2016 înregistrat la Instituţia Prefectului Judeţul Harghita cu nr. 5360 din 11.04.2016 şi la UAT Bălan cu nr. 2144/11.04.2016 s-au desemnat ca preşedinte şi locţiitor ai circumscripţiei orăşeneşti nr. 6 Bălan dl Toader Ovidiu în funcţia de preşedinte şi dna Palferenţ Ramona în funcţia de locţiitor;

          Având în vedere cererile depuse în termenul legal de către  reprezentanţii partidelor politice, ai alianţelor politice, ai alinanţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în cel puţin una din camerele Parlamentului, după cum urmează:

1.     cererea nr. 1/13.04.2016 a PSD – reprezentant desemnat dl  PANAITE VIOREL prin adresa nr. 771/12.04.2016;
2.     cererea nr. 2/13.04.2016 a ALDE – reprezentant desemnat dl KOVACS ROBERT prin adresa nr. 9/12.04.2016
3.     cererea nr. 3/13.04.2016 a PNL – reprezentant desemnat  dna KURKO CSILLA prin adresa nr. 33/12.04.2016;
4.     cererea nr. 4/13.04.2016 a UDMR -  reprezentant desemnat dl SZABO ZOLTAN prin adresa nr. 132/13.04.2016
5.     cererea nr. 5/14.03.2016 a UNPR – reprezentant desemnat  dna SÎRB RAVECA prin adresa nr. 44/12.04.2016
        

          Văzând Procesul verbal nr. 1/PVC din 26.03.2016 încheiat cu ocazia constituirii Biroului Electoral central publicat pe site-ul Biroului Electoral central constituit pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 2016 în care este menţionată adresa nr. 1/466/VZ/25.03.2016 a Camerei Deputaţilor în care sunt enumerate partidele politice,  alianţele politice,  alinanţele electorale şi  organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în cel puţin una din camerele Parlamentului,

     Se constată faptul că toate partidele politice,  alianţele politice,  alinanţele electorale şi  organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în cel puţin una din camerele Parlamentului şi-au desemnat reprezentanţi în Biroul  electoral de circumscripţie orăşenească Bălan nr. 6 în termenul legal şi întrunesc condiţiile legale.

         Având în vedere cele mai sus menţionate se completează, în prima etapă,  Biroul electoral de circumscripţie orăşenească Bălan nr. 6  cu reprezentanţii partidelor politice, ai alianţelor politice, ai alinanţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în cel puţin una din camerele Parlamentului cu următorii reprezentanţi:

1.     PANAITE VIOREL – PSD
2.     KOVACS ROBERT – ALDE
3.     KURKO CSILLA -PNL
4.     SZABO ZOLTAN – UDMR
5.     SÎRB RAVECA – UNPR
|
|
|
|
|
|