ANUNŢ
ANUNŢ
CONSILIUL LOCAL BĂLAN cu sediul în Bălan, str. 1 Decembrie nr. 25 anunţă organizarea examenului de promovare în grad profesional a domnului Suciu Mihai Marc, Consilier juridic în cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Bălan.
 ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL BĂLAN
Str. 1 Decembrie nr. 25 Loc. Balan Jud. Harghita cod 535200Tel/Fax+40-266-330.335; 0266-330.325
www.orasulbalan.ro


 
ANUNŢ

                CONSILIUL LOCAL BĂLAN  cu sediul în Bălan, str. 1 Decembrie nr. 25 anunţă organizarea examenului de promovare în grad profesional a domnului Suciu Mihai Marc, Consilier juridic în cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Bălan.

Examenul va avea loc în data de 04 decembrie 2015 ora 10:00 la sediul Primăriei Oraşului Bălan.

În vederea participării la examen, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, candidatul depune la Compartimentul resurse umane  din cadrul Primăriei oraşului Bălan dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani;
c) cerere  de participare la examenul de promovare

Bibliografie:
·        Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, art. 1-77; 109-133.

·        Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

·        O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale

·        Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, art. 28-85;

·        Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public;

·        Codul civil, art. 858-875

·        Codul de procedură civilă, art. 192-210;

·        Codul muncii, art. 241-265;

În toate cazurile se vor avea în vedere actele normative cu modificările publicate până la data de 31.10.2015.
Relaţii suplimentare se pot obţine la biroul secretarului oraşului Bălan, nr. Tel 0266 330 325.

                                                Bălan, 17.11.2015
   
Consiliul Local Bălan
Preşedinte de şedinţă
Muntean Petru
|
|
|
|
|
|