COMUNICAT DE PRESĂ - Revizuirea şi actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a oraşului Bălan
Primăria Oraşului Bălan anunţă demararea activităţilor proiectului „Revizuirea şi actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Oraşului Bălan”.
Conferinţa de presă a lansării proiectului va avea loc marţi, 7 decembrie 2010, începând cu orele 12.00, la nivelul sălii de conferinţe a S.C. A-KIM S.R.L. Bălan.
Revizuirea şi actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a oraşului Bălan


Primăria Oraşului Bălan anunţă demararea activităţilor proiectului „Revizuirea şi actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Oraşului Bălan”.

Conferinţa de presă a lansării proiectului va avea loc marţi, 7 decembrie 2010, începând cu orele 12.00, la nivelul sălii de conferinţe a S.C. A-KIM S.R.L. Bălan.

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 1: „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Intervenţie 1.1: „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”, Operaţiunea 4: „Strategii de Dezvoltare Locală”, număr de înregistrare al Cererii de finanţare la Autoritatea de Management: 386.735 din 01.09.2009, COD SMIS: 12864.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 641.596,63 RON, din care 628.764,7 RON reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, şi  12.831,93 RON reprezintă cofinanţarea eligibilă a beneficiarului. Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, respectiv în perioada 16 noiembrie 2010 – 16 noiembrie 2011.

 Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea performanţei administrative şi eficienţei organizaţionale a autorităţii publice a oraşului Bălan.

 Scopul proiectului vizează revizuirea şi actualizarea strategiei actuale de dezvoltare a oraşului Bălan în scopul elaborării unei strategii funcţionale, asumată de către întreaga comunitate în mod participativ, axată pe obiective concrete de dezvoltare, cu indicarea surselor optime de finanţare şi a instituţiilor/factorilor de interes instruiţi în acest scop şi responsabili de implementarea acesteia, în condiţii de competenţă instituţională.

Grupul ţintă al proiectului care este direct vizat de implementarea şi rezultatele acestuia este constituit de administraţia publică locală a oraşului Bălan, respectiv instituţii subordonate (instituţiile de învăţământ, sănătate,  servicii publice şi de utilitate publică) şi angajaţii acesteia, personal contractual şi funcţionari publici.

 Activităţi principale derulate prin intermediul proiectului: 

Constituirea formală şi dotarea corespunzătoare a unui birou de management de proiecte;
Revizuirea şi actualizarea strategiei de dezvoltare a Oraşului Bălan;
Organizarea şi implementarea unui curs de „manager de proiect” pentru 14 beneficiari;  
Organizarea şi implementarea unui curs ECDL pentru 28 de beneficiari;
Participarea la sesiune de instruire „managementul achiziţiilor publice” a unui nr. de 5 persoane;
Participarea la sesiunea de instruire în domeniul  „managementul resurselor umane” a unui nr. de 5 persoane;
Participarea la sesiunea de „management financiar” a unui nr. de 5 persoane;
Participarea la diverse alte instruiri necesare revizuirii şi actualizării strategiei a tuturor factorilor implicaţi;
Concepere, editare, tipărire şi distribuire materiale tipărite, conţinând strategia care va rezulta în urma implementării proiectului, diverse suporturi de curs, informaţii despre proiect şi finanţatori şi exemplificare şi evidenţiere a întregii experienţe;
 


Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate sunt invitate să adreseze solicitări Primăriei Oraşului Bălan, din Str. 1 Decembrie, Nr. 25, tel-fax: 0266 330 325 şi 0266 330 335, e-mail: office@orasulbalan.ro.

Persoane de contact: Ramona Palferenţ (0728289075), manager de proiect şi Robert Kovacs, responsabil administrativ şi de comunicare în cadrul proiectului (0728289074).

|
|
|
|
|
|