Modificarea reţelei şcolare de pe raza oraşului bălan pentru anul şcolar 2015-2016
Modificarea reţelei şcolare de pe raza oraşului bălan  pentru anul şcolar 2015-2016
Consiliul Local Bălan şi primarul oraşului bălan aduc la cunoştinţa cetăţenilor oraşului intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre privind modificarea reţelei şcolare de pe raza oraşului Bălan pentru anul şcolar 2015-2016.
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL BĂLAN
Str. 1 Decembrie nr. 25 Loc. Balan Jud. Harghita cod 535200Tel/Fax+40-266-330.335; 0266-330.325
 www.orasulbalan.ro

     Nr.   24 /2015

                                          
ANUNŢ
 

    Consiliul Local Bălan şi primarul oraşului bălan aduc la cunoştinţa cetăţenilor oraşului intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre privind modificarea reţelei şcolare de pe raza oraşului Bălan  pentru anul şcolar 2015-2016
 
          În acest sens, toţi cei interesaţi pot depune sugestii, propuneri şi observaţii pe marginea proiectului afişat. acestea se vor depune la secretarul oraşului Bălan până la data de 03 iulie 2015.

Bălan, 12 iunie  2015.
|
|
|
|
|
|