ANUNŢ privind organizarea concursului/examenului de promovare in grad profesional
ANUNŢ
    privind organizarea concursului/examenului de promovare in grad profesional
 Primăria Oraşului Bălan,cu sediul în Bălan,str.1 Decembrie nr.25 Harghita
 Având în vedere prevederile art. 126 şi urm.ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile ulterioare
Ţinând cont de prevederile art.477 si urm. art.618 alin.(22) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.
ANUNŢĂ ORGANIZAREA CONCURSULUI/EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN  GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DE FUNCTIONARUL PUBLIC după cum urmează  ACCESEAZA
|
|
|
|
|
|