Anunţ Public – Consultare Plan Urbanistic General

  Având în vedere Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa elaborării propunerilor.

Iniţiator: Primăria oraşului Bălan
Elaborator: S.C. VALLUM SRL Miercurea Ciuc

Publicul este invitat să transmită observaţii cu caracter de recomandare, asupra documentelor disponibile la sediul Primăriei oraşului Bălan in perioada 02.11.2020 – 16.12.2020, intre orele 09:00- 15:00.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA:

Expoziţia cu planşele privind propunerile preliminare expuse la sediul Primăriei oraşului Bălan în perioada 02.11.2020 – 16.12.2020;

Dezbaterea publică în scopul consultării publicului pentru identificarea intereselor mutuale din zonă, va avea loc în data de 02.12.2020, începând cu ora 10:30 la sediul Primăriei oraşului Bălan, în sala de şedinţe.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: dl. Kovacs Robert - administrator public.

Adresa: Primăria oraşului Bălan, str. 1 Decembrie, nr. 25, jud. Harghita, telefon: 0266330335, e-mail: office@orasulbalan.ro.

Observaţiile sunt necesare în vederea stabilirii cerinţelor de revizuire a Planului Urbanistic General.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului prin anunţ la sediul Primăriei oraşului Bălan şi prin anunţ publicat pe pagina de internet: www.orasulbalan.ro

Prezentul anunţ a fost afişat la sediul Primăriei oraşului Bălan (avizier etajul I) şi pe pagina de internet www.orasulbalan.ro.

                                                                                                                                             PRIMAR                
                                                                                                                                  IOJIBAN GHEORGHE      
   ACCESEAZA  1  ,2  ,3  ,4
 
|
|
|
|
|
|