ANUNŢ
ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Bălan, pentru anul 2020

Autoritatea Contractantă: UAT Oraşul Bălan, cu sediul în Bălan, str.1 Decembrie, Nr.25, cod fiscal 4367612, tel. 0266330335, fax 0266330325, e-mail office@orasulbalan.ro
Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ teritorială a oraşului Bălan.    ACCESEAZA

    REGULAMENT si FORMULARE :  1.REGULAMENT ....ACCESEAZA
                                                                 2.DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE ..ACCESEAZA
                                                                 3.FORMULAR DE SOLICITARE DE SPRIJIN ...ACCESEAZA
|
|
|
|
|
|