Anunţ pentru comunicarea prin publicitate
PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
  În conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4 ) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală am procedat la comunicarea actelor administrativ fiscale prin publicitate .
  În acest sens s-a afişat în data de 09.07.2020 ora 16:00 Anunţul pentru comunicarea prin publicitate nr. 3340 /09.07.2020, respectiv Anunţul pentru comunicarea prin publicitate nr. 3341 /09.07.2020  ACCESEAZA
|
|
|
|
|
|