DISPOZITIA Nr. 189/ 2020 privind convocarea Consiliului Local Balan in sedinta ordinara in data de marti 30 iunie 2020, ora 12:00
DISPOZITIA Nr. 189/ 2020 privind convocarea Consiliului Local Balan in sedinta ordinara in data de marti 30 iunie 2020, ora 12:00
      Primarul orasului Balan d-l Iojiban Gheorghe
Avand in vedere referatul cu nr 3058/25.06.2020 al secretarului general al Orasului Balan :
Constatand faptul ca proiectele de hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi indeplinesc  conditiile prevazute de art.136 alin.8 din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ .
In vederea intrunirii Consiliului Local Balan in sedinta extraordinara pentru rezolvarea unor probleme curente:  ACCESEAZA
|
|
|
|
|
|