ANUNT DE LICITATIE PUBLICA
Obiectul concesiunii este terenul situat în intravilanul Oraşul Bălan, Str. Oltului, în suprafaţă de 12.000 mp, nr. cadastral 50595, CF nr.50595, aflat în proprietatea publică a Oraşului Bălan, domeniul privat.
Concesionarul are obligaţia de a exploata terenul care formează obiectul concesiunii în sensul de a realiza o investiţie prin care să creeze locuri de muncă, aspect care reprezintă un interes local comunitar primordial.
Informaţii privind documentaţia de atribuire:   ACCESEAZA
|
|
|
|
|
|